Image default
Must Read

Το μυστήριο του εξαφανισμένου πληθωρισμού

dollar squeeze leverage 770x512Από το καλοκαίρι του 2016, η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε περίοδο μέτριας επέκτασης, με τον ρυθμό ανάπτυξης να επιταχύνεται σταδιακά.

Αυτό που δεν έχει επιτύχει, τουλάχιστον στις προηγμένες οικονομίες, είναι ο πληθωρισμός. Το ερώτημα είναι γιατί.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την Ιαπωνία και σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, η πρόσφατη επιτάχυνση της ανάπτυξης οφείλεται στην αύξηση της συνολικής ζήτησης, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης επεκτατικής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς και της μεγαλύτερης εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Η εμπιστοσύνη αυτή οφείλεται στη μείωση του χρηματοπιστωτικού και οικονομικού κινδύνου, καθώς και στη συγκράτηση των γεωπολιτικών κινδύνων, οι οποίοι ως εκ τούτου έχουν μέχρι στιγμής ελάχιστες επιπτώσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Επειδή η ισχυρότερη ζήτηση συνεπάγεται λιγότερες καθυστερήσεις στις αγορές προϊόντων και εργασίας, η πρόσφατη επιτάχυνση της ανάπτυξης στις προηγμένες οικονομίες αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού. Ωστόσο, ο δομικός πληθωρισμός μειώθηκε στις ΗΠΑ φέτος και παραμένει πεισματικά χαμηλός στην Ευρώπη και την Ιαπωνία. Αυτό δημιουργεί ένα δίλημμα για τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες – αρχής γενομένης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – που επιχειρούν να εξαλείψουν τις αντισυμβατικές νομισματικές πολιτικές: έχουν εξασφαλίσει υψηλότερη ανάπτυξη, αλλά εξακολουθούν να μην πετυχαίνουν τον στόχο του ετήσιου ρυθμού πληθωρισμού 2%.

Μία πιθανή εξήγηση του μυστηριώδους συνδυασμού της ισχυρότερης ανάπτυξης και του χαμηλού πληθωρισμού είναι ότι, πέραν της ισχυρότερης συνολικής ζήτησης, οι ανεπτυγμένες οικονομίες αντιμετωπίζουν θετικές κρίσεις προσφοράς.

Τέτοιες διαταραχές μπορεί να έρθουν σε πολλές μορφές. Η παγκοσμιοποίηση συνεχίζει να φέρνει φθηνά αγαθά και υπηρεσίες που προέρχονται από την Κίνα και άλλες αναδυόμενες αγορές. Οι ασθενέστερες συνδικαλιστικές οργανώσεις και η μειωμένη διαπραγματευτική ισχύς των εργαζομένων έχουν ισοπεδώσει την καμπύλη Phillips, με χαμηλή διαρθρωτική ανεργία που προκαλεί μικρό πληθωρισμό μισθών. Οι τιμές του πετρελαίου και των βασικών εμπορευμάτων είναι χαμηλές ή μειώνονται. Και οι τεχνολογικές καινοτομίες, ξεκινώντας με μια νέα επανάσταση στο Διαδίκτυο, μειώνουν το κόστος των αγαθών και των υπηρεσιών.

Η συνήθης οικονομική θεωρία υποδηλώνει ότι η σωστή ανταπόκριση της νομισματικής πολιτικής σε τέτοιους θετικούς κραδασμούς στην προσφορά εξαρτάται από την επιμονή τους. Εάν η κρίση είναι προσωρινή, οι κεντρικές τράπεζες δεν πρέπει να αντιδράσουν σε αυτήν, θα πρέπει να ομαλοποιήσουν τη νομισματική πολιτική, διότι τελικά το σοκ θα χαλαρώσει φυσικά και, με αυστηρότερες αγορές προϊόντων και εργασίας, ο πληθωρισμός θα αυξηθεί. Εάν, ωστόσο, το σοκ είναι μόνιμο, οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να διευκολύνουν τις νομισματικές συνθήκες. Διαφορετικά, δεν θα μπορέσουν ποτέ να επιτύχουν τον στόχο τους για τον πληθωρισμό.

Αυτό δεν είναι κάτι νέο για τις κεντρικές τράπεζες. Η Fed έχει δικαιολογήσει την απόφασή της να ξεκινήσει την εξομάλυνση των επιτοκίων, παρά τον χαμηλότερο του στόχου πληθωρισμό, ισχυριζόμενη ότι τα σοκ της προσφοράς που περιορίζουν τον πληθωρισμό είναι πρόσκαιρα. Ομοίως, η ΕΚΤ ετοιμάζεται να μειώσει τις αγορές ομολόγων το 2018, υπό την προϋπόθεση ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί εν ευθέτω χρόνω.

Εάν οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής κάνουν λάθος να νομίζουν ότι οι θετικές τάσεις της προσφοράς που συγκρατούν τον πληθωρισμό είναι προσωρινές, η εξομάλυνση της πολιτικής μπορεί να είναι λανθασμένη προσέγγιση και οι αντισυμβατικές πολιτικές πρέπει να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μπορεί όμως να σημαίνει και το αντίθετο: αν οι διαταραχές είναι μόνιμες ή πιο επίμονες από ό, τι αναμενόταν, η εξομάλυνση πρέπει να επιταχυνθεί ακόμη πιο γρήγορα, διότι έχουμε ήδη φθάσει σε ένα «νέο φυσιολογικό» για τον πληθωρισμό.

Αυτή είναι η άποψη της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, η οποία υποστηρίζει ότι είναι καιρός να μειωθεί ο στόχος για τον πληθωρισμό από 2% σε 0% – το ποσοστό που μπορεί να αναμένεται τώρα, λόγω των μόνιμων κρίσεων προσφοράς. Η προσπάθεια να επιτεχυθεί πληθωρισμός 2% σε ένα πλαίσιο τέτοιων διαταραχών, προειδοποιεί η BIS, θα οδηγούσε σε υπερβολικά χαλαρές νομισματικές πολιτικές, οι οποίες θα ασκούσαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων κινδύνου και, τελικά, θα δημιουργούσαν επικίνδυνες φούσκες. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να εξομαλύνουν την πολιτική νωρίτερα, και με ταχύτερο ρυθμό, για να αποτρέψουν μια νέα οικονομική κρίση.

Οι περισσότερες από τις κεντρικές τράπεζες των προηγμένων χωρών δεν συμφωνούν με τη BIS. Πιστεύουν ότι, αν προκύψει πληθωρισμός των τιμών των περιουσιακών στοιχείων, μπορεί να συγκρατηθεί με μακροπροληπτικές πιστωτικές πολιτικές και όχι με νομισματική πολιτική.

Φυσικά, οι κεντρικές τράπεζες των προηγμένων χωρών ελπίζουν ότι ο πληθωρισμός των περιουσιακών στοιχείων δεν θα εμφανιστεί καθόλου, διότι ο πληθωρισμός καταστέλλεται από προσωρινές κρίσεις προσφοράς και συνεπώς θα αυξηθεί μόλις οι αγορές προϊόντων και εργασίας γίνουν πιο αυστηρές. Όμως, αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο ότι ο σημερινός χαμηλός πληθωρισμός μπορεί να προκληθεί από μόνιμες διαταραχές στην προσφορά, είναι επίσης απρόθυμοι να διευκολύνουν περισσότερο τώρα.

Έτσι, παρόλο που οι κεντρικές τράπεζες δεν είναι διατεθειμένες να παραιτηθούν από τον επίσημο στόχο του πληθωρισμού στο 2%, είναι διατεθειμένες να παρατείνουν το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξή του, όπως έχουν ήδη κάνει επανειλημμένα, αποδεχόμενες ότι ο πληθωρισμός παραμένει χαμηλός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Διαφορετικά, θα χρειαστεί να διατηρήσουν για πολύ μεγαλύτερο διάστημα τις αντισυμβατικές νομισματικές τους πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της ποσοτικής χαλάρωσης και των αρνητικών επιτοκίων – μια προσέγγιση με την οποία οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες (με την πιθανή εξαίρεση της Τράπεζας της Ιαπωνίας) δεν είναι άνετες.

Αυτή η υπομονή των κεντρικών τραπεζών κινδυνεύει να αναπροσαρμόσει τις πληθωριστικές προσδοκίες προς τα κάτω. Αλλά συνεχίζοντας για πολύ ακόμη με τις αντισυμβατικές νομισματικές πολιτικές δημιουργείται επίσης ο κίνδυνος ανεπιθύμητου πληθωρισμού τιμών των περιουσιακών στοιχείων, υπερβολικής πιστωτικής επέκτασης και φούσκας. Όσο παραμένει η αβεβαιότητα σχετικά με τα αίτια του χαμηλού πληθωρισμού, οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να εξισορροπήσουν αυτούς τους αντικρουόμενους κινδύνους.  

Σχετικα αρθρα

Το τέλος της παγκοσμιοποίησης όπως την γνωρίζουμε…

admin

FED:Ξανακάνει το ίδιο λαθος με το 1971; – John B. Taylor

admin

Χωρίς αντίκρυσμα ξανά το δωρεάν χρήμα-John B.Taylor

admin

Οι 5 αναγκαίες κατευθύνσεις για την οικονομία μας στην μετά Covid εποχή…

admin

Το λυκόφως της Vodafone…

admin

Το αμείλικτο σύστημα του Karl Marx (IV)

admin

Η εύθραυστη ηγεμονία του δολαρίου – Kenneth Rogoff

admin

Covid-19: Φταίει τελικά η Κίνα;

admin

Το τρίγωνο της δύναμης του Draghi και πως θα αλλάξει την Ευρώπη – Melvyn Krauss

admin

Η επικείμενη παγκόσμια καταστροφή – Jean Pisani-Ferry

admin

Το νέο “bazooka” της ΕΚΤ

admin

Τα σκυλιά χρέους που δεν… “γάβγισαν” – B. Eichengreen

admin