Image default
Πρώτο Θέμα

Τί πραγματικά συμβαίνει με τις τραπεζικές μετοχές;

dice on moneyΕίναι γνωστό πως το ελληνικό χρηματιστήριο είναι τραπεζοκεντρικό και ρηχό, και πως σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τους ξένους θεσμικούς επενδυτές. Σπάνιες φορές ο γενικός δείκτης κατάφερε να καταγράψει σημαντική άνοδο ή πτώση μόνο με τις μη τραπεζικές μετοχές, εξάλλου και η τελευταία πτώση αυτού κάτω από το επίπεδο των 800 μονάδων οφείλεται στο sell off που πραγματοποιήθηκε στις μετοχές των τραπεζών.

Για πιο λόγο όμως τα ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια αποφάσισαν από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας να μειώσουν τις θέσεις τους στις εν λόγο μετοχές; Αιτία υπήρξε η επιμονή του ΔΝΤ σχετικά με τον έλεγχο των Assets Quality Review, η οποία στην ουσία αποτελεί έλεγχο των βιβλίων των τραπεζών. Η πλευρά των Ευρωπαίων δείχνει μέχρι στιγμής να μην συμφωνεί με μια τέτοια προοπτική, ενώ ο SSM πιέζει τις ελληνικές τράπεζες να ξεκινήσουν τις πωλήσεις δανείων από τον επόμενο μήνα.

Πέραν όμως της θέσης για έλεγχο των AQR, το Ταμείο συνεχίζει να εμμένει στην άποψη ότι οι ελληνικές τράπεζες ίσως να χρειαστούν μια νέα (τέταρτη) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το επόμενο έτος. Εξάλλου, τα αποτελέσματα εξαμήνου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, μπορεί να μην επηρεάστηκαν από την καθυστέρηση της δεύτερης αξιολόγησης, άφησαν όμως μικτά συναισθήματα όσο αφορά την κερδοφορία τους, αλλά και τα κεφαλαιακά διαθέσιμα που αυτές διαθέτουν.

Προτού όμως συνεχίζουμε με κάποια βασικά στοιχεία από τα αποτελέσματα εξαμήνου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, αξίζει να αναφέρουμε τους ορισμούς των εννοιών Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) και Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPLs), έννοιες οι οποίες ακούγονται και θα συνεχίσουν να ακούγονται αρκετά συχνά.

Δάνεια σε καθυστέρηση (non-performingloans – NPLs): δάνεια σε καθυστέρηση θεωρούνται τα δάνεια για τα οποία έχει καθυστερήσει η αποπληρωμή (του συνόλου ή ενός μέρους) των τόκων ή/και του κεφαλαίου για χρονικό διάστημα πέραν των 90 ημερών ή βρίσκεται σε δικαστικές ενέργειες. Ένα δάνειο παύει να είναι μη εξυπηρετούμενο εάν επαναδιαπραγματευθεί και υπάρξει ρύθμιση ή αποπληρωθούν οι καθυστερημένες οφειλές άνω των 90 ημερών.

Μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις (non-performingExposure – NPEs): ένα δάνειο θεωρείται μη εξυπηρετούμενη έκθεση όταν ισχύει μια εκ των κάτωθι προϋποθέσεων

α) είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών,

β) Είναι σε στάδιο δικαστικών ενεργειών

γ) Εμφανίζει ένδειξη αδυναμίας πληρωμής

δ) Είναι απομειωμένη και

ε) είναι μη εξυπηρετούμενη ρύθμιση.

Στην περίπτωση των ρυθμισμένων χορηγήσεων στα NPE’s εμπίπτουν

α) πιστοδοτήσεις που είχαν χαρακτηρισθεί ως μη εξυπηρετούμενες πριν την ρύθμιση,

β) Ρυθμισμένα δάνεια τα οποία είχαν επιστρέψει σε εξυπηρετούμενα, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων υπό παρακολούθηση τα οποία είτε επαναρρυθμίζονται είτε ξεπερνούν τις 90 ημέρες καθυστέρησης.

Τα αποτελέσματα εξαμήνου μπορεί να απέδειξαν ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να παραμένουν σε τροχιά κερδοφορίας, διατήρησαν όμως τους προβληματισμούς σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια αυτών. Στον πίνακα που ακολουθεί παρακάτω, διαπιστώνουμε πως τα αποθεματικά στο σύνολο τους παραμένουν με αρνητικό πρόσημο (στα €-30,85 δισ.), ενώ το capital buffer και για τις τέσσερις τράπεζες ανέρχεται στα €9,25 δισ. Να σημειώσουμε εδώ πως το ΔΝΤ σε πρόσφατη ανακοίνωση του σχετικά με το ελληνικό πρόγραμμα, αναφέρθηκε πως το ποσό της ΑΜΚ των ελληνικών τραπεζών ίσως φθάσει και τα €10 δισ. Δηλαδή, το capital buffer στο δυσμενές σενάριο εξανεμίζεται οδηγώντας στην ανάγκη εξεύρεσης νέων κεφαλαίων.

gragain56thtime1

Αυτό το οποίο επιδιώκει με την επιμονή του για έλεγχο των AQR το ΔΝΤ, είναι η εξακρίβωση του tangible book value των τραπεζών το οποίο ανέρχεται αθροιστικά στα €28,87 δισ. Ένα επιπρόσθετο πρόβλημα που αναμένεται να προκύψει στο μέλλον, είναι η αποπληρωμή της αναβαλλόμενης φορολογίας, ύψους €19,52 δισ., ποσό το οποίο προσμετράται μέχρι στιγμής στα κεφάλαια των τραπεζών.

Να συμπληρώσουμε πως τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο του έτους στα €102,9 δισ. ή 44,9%, με το ποσό αυτό να πρέπει να μειωθεί στα τέλη του 2019 στα €66,7 δισ.

Κι εάν τα παραπάνω δημιουργούν έντονο προβληματισμό σχετικά με το τι μέλη γενέσθαι στο άμεσο μέλλον, εξίσου ανησυχητική είναι και η συμπεριφορά των τραπεζικών μετοχών στις τελευταίες συνεδριάσεις. Από το κλείσιμο της 13ης Σεπτεμβρίου έως κι αυτό της 19ης, η μετοχή της ΑΛΦΑ υποχώρησε κατά 14,04%, της Εθνικής κατά 13,64%, της Eurobank κατά 6,98%, και της Πειραιώς κατά 17,07% η οποία ήταν και αυτή που δέχθηκε την μεγαλύτερη πίεση από τις υπόλοιπες, υποχωρώντας οριακά κάτω από την υπέρ πουλημένη ζώνη.

Η τρίμηνη σταθεροποίηση του Τραπεζικού Δείκτη πάνω από το επίπεδο των 1,000 μονάδων, αλλά και η παράλληλη αδυναμία του να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, πάνω από την αντίσταση των 1,024 μονάδων (γραμμή ΑΒ), σηματοδότησε ουσιαστικά την υποχώρηση του κάτω από το ψυχολογικό όριο των 1,000 μονάδων, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω μηνιαίο γράφημα.

gragain56thtime2

Η διάσπαση του ΚΜΟ των πέντε ημερών από τον τραπεζικό δείκτη, με την οριακή του υποχώρηση κάτω από το επίπεδο της υπέρ πουλημένης ζώνης, ενδεχομένως να τον οδηγήσει στο επίπεδο των 661 μονάδων (γραμμή ΓΔ) όπου και αποτελούν το σημείο στήριξης, μετά ίσως από μια πιθανή αντίδραση του προς τις 900 μονάδες.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η βραχυπρόθεσμη πορεία των τραπεζικών μετοχών θα παραμείνει αβέβαιη, κυρίως λόγο της επιμονής του ΔΝΤ για έλεγχο των AQR, αλλά και των επιδόσεων των ελληνικών τραπεζών όσο αφορά το θέμα των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, καθώς και αυτών των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε, ότι εάν μετά τις γερμανικές εκλογές αποφασιστεί η εξόφληση του Ταμείου (ύψους €12 δισ.) από τους Ευρωπαίους, ίσως η πίεση που δέχονται οι ελληνικές τράπεζες να περιοριστεί στο ελάχιστο, αφού τον απόλυτο έλεγχο θα έχει πλέον η Ευρώπη και δη η Γερμανία.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης

Χρημ/κος Αναλυτής

Σχετικα αρθρα

ALPHA BANK:Επενδύσεις και παραγωγικό μοντέλο στο μεταπανδημικό τοπίο

admin

Εργασιακό νομοσχέδιο: Αυτές είναι οι νέες διατάξεις για την 4ήμερη εργασία & το 8ωρο

admin

OTE:Ισχυρή κερδοφορία και €0,68 μέρισμα

admin

Αυξημένο ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία από 60 διεθνείς επενδυτές στο virtual road show της Bank of America

admin

Πώς παντρεύονται και χωρίζουν οι ζάμπλουτοι του πλανήτη

admin

Διεθνής πτώση μετοχών λόγω τεχνολογίας

admin

Covid-19:Ανοιχτές οι πληγές στην παγκόσμια οικονομία

admin

Είναι οι τιμές των μετοχών μια νέα φούσκα;

admin

XA: Η Πειραιώς έδωσε τον τόνο

admin

Το μεγάλο παιχνίδι με τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς

admin

Ο Άλμπερτ Μπουρλά βοήθησε να σωθεί ο κόσμος – Μπορεί να σώσει και τη μετοχή της Pfizer;

admin

Η ώρα των χρεοκοπιών εταιρειών στην Ευρώπη πλησιάζει

admin