Image default
Πρώτο Θέμα

ΚΟΡΡΕΣ: «Απόβαση» στην Κίνα

korresΣε μια μεγάλου εύρους επεκτατική κινηση που θα έχει εξαιρετικές συνέπειες για την εταιρεία αλλά και γενικότερα για την ελληνική οικονομία προεβη ο Κορρες.

Η συμφωνία αυτή ουσιαστικά σηματοδοτεί την είσοδο της εταιρείας αλλά και των ελληνικών κορυφαίων προϊόντων της στην αχανή αγορά της Κίνας μέσω του δικτύου διανομής της εταιρείας Profex.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό συμφώνα με όσα είπε  ο κ. Γ.Κορρες στο περιθώριο της συνέντευξης ότι η παράγωγη θα παραμείνει στην Ελλάδα και αναμένεται να διπλασιαστεί με την έναρξη της συμφωνίας προς το τέλος του 2018.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η αμερικανική πλευρά θα αποκτήσει την πλειοψηφία μιας εταιρείας (Nissos), η οποία θα καταλήξει μετά από μια σειρά μεταβιβάσεων να ελέγχει το 82% της Κoρρές. Ετσι θα προχωρήσει σε Δημόσια Πρόταση.

Μετά τις συναλλαγές, ο Γιώργος Κoρρές και μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντός του θα έχουν μετοχές που αντιστοιχούν στο 30% του μετοχικού κεφαλαίου στη Nissos (ο Γιώργος Κoρρές 24% και τα ως άνω μέλη περίπου 6%). Η διοίκηση του Ομίλου Κoρρές θα παραμείνει ως έχει σήμερα και θα συνεχίσει τη δραστηριοποίησή της, με στόχο τη διεθνή επέκταση της παρουσίας της Κoρρές.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προβλέπεται υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών της Κoρρές στην ανώτερη τιμή μεταξύ της μέσης τιμής εξαμήνου, που είναι περίπου 4,2 ευρώ, και της τιμής κτήσης των 5,08 ευρώ ανά μετοχή. Η πορεία της Δημόσιας Πρότασης θα καθορίσει τα επόμενα βήματα.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Η North Haven Private Equity Asia IV, L.P., υπό διαχείριση επενδυτικό κεφάλαιο της Morgan Stanley, μέσω της NHPEA Maiden Holding B.V. (“NHPEA”), η Profex Inc. (“Profex”), εταιρεία διανομής δερμοκαλλυντικών προϊόντων στην Κίνα και ο Γιώργος Kορρές, μέτοχος της  Kορρές Α.Ε. Φυσικά Προϊόντα, ενημέρωσαν την Kορρές και από κοινού ανακοινώνουν την ακόλουθη επενδυτική συμφωνία, που περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

-Ο Γιώργος Kορρές και μέλη του οικογενειακού του περιβάλλοντος  έχουν συμφωνήσει να εισφέρουν (εισφορά σε είδος) στη εταιρεία Nissos Holdings (CY) Ltd., (Nissos), η οποία κατά την παρούσα χρονική στιγμή ανήκει εξ ολοκλήρου στον Γιώργο Κορρέ, μετοχές που αντιστοιχούν στο 30% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΟΡΡΕΣ (ο Γιώργος Kορρές 24% και τα ως άνω μέλη περίπου 6%) για ίδιο αριθμό μετοχών και ποσοστού στη Nissos.

-Η NHPEA και η Profex έχουν συμφωνήσει να αποκτήσουν μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετοχές στη Nissos, 56% και 14% αντίστοιχα. Η NHPEA και η Profex θα αποκτήσουν τις παραπάνω μετοχές της Nissos καταβάλλοντας συνολικά 48,3 εκατ ευρώ σε μετρητά.

-Η Nissos  μέσω της παραπάνω αύξησης κεφαλαίου έχει συμφωνήσει να αποκτήσει μετοχές που αντιστοιχούν σωρευτικά στο 52.3% του μετοχικού κεφαλαίου της Kορρές (από τον Γιώργο Κορρέ μετοχές που αντιστοιχούν περίπου σε 6.6% του μετοχικού κεφαλαίου της Kορρές και από άλλους μετόχους περίπου το 45.7%), σε τιμή κτήσης 5,08 ευρώ ανά μετοχή.

Η ολοκλήρωση όλων των παραπάνω ενεργειών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των συνεργαζόμενων με την Kορρές τραπεζών.

Μετά την ολοκλήρωση αυτή, η Nissos θα έχει αποκτήσει άνω του 82% των μετοχών της Kορρές, συνεπώς θα προβεί σε άμεση υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006, για την απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών της Kορρές.

Στo πλαίσιο των παραπάνω έχει συμφωνηθεί ότι η Profex και η Kορρές θα συνάψουν μία σύμβαση αποκλειστικής διανομής και χρήσης σημάτων, σύμφωνα με την οποία η Profex θα αναλάβει τη διανομή των προϊόντων της Kορρές στην Κίνα, στο Χονγκ Κονγκ και στο Μακάου.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, αποτελεί βούληση των μερών να προχωρήσουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Nissos έως 10 εκατ. ευρώ, με σκοπό να χρηματοδοτήσουν τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου Εταιρειών Kορρές.

Ο κ. Γιώργος Κπρρές, ιδρυτής της Κoρρές, δήλωσε:

«Το 2018 θα είναι μία χρονιά-σταθμός για τον Όμιλο Κoρρές καθώς προχωράμε σε μία εξαιρετική σύμπραξη που μας προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης. Μία στρατηγική συμφωνία που είναι το αποτέλεσμα της συνεπούς προσπάθειας της ομάδας μας, τα τελευταία 21 χρόνια. Στόχος της συμφωνίας με τη Morgan Stanley και την εταιρεία Profex είναι η επέκταση στις διεθνείς αγορές και η εδραίωση της μάρκας παγκοσμίως, πέρα από την Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Λατινική Αμερική, όπου έχουμε ήδη θέσει τις βάσεις μίας επιτυχημένης αναπτυξιακής πορείας. Οι αξίες και η φιλοσοφία της Κoρρές παραμένουν ίδιες, συνεχίζουμε να εστιάζουμε στα ελληνικά βότανα, στο δίκτυο συνεργασιών με καλλιεργητές, στην προϊοντική καινοτομία, στην επιστημονική έρευνα, στις εκχυλίσεις -όλα όσα εκφράζουν την καρδιά της μάρκας παραμένουν αναλλοίωτα. Αυτό που ενισχύεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας που ανακοινώνουμε σήμερα είναι η δυναμική και οι μοναδικές προοπτικές για τον Όμιλο Κoρρές, καθώς συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος την προσπάθειά μας στο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον».

Σχετικά με τη NHPEA Maiden Holding B.V.

Η NHPEA Maiden Holding B.V. είναι εταιρία συμμετοχών που ανήκει εξ ολοκλήρου στη North Haven Private Equity Asia IV, L.P. (“NHPEA IV, L.P.”).

Η NHPEA IV, L.P. είναι επενδυτικό κεφάλαιο US$ 1.7 δισ, υπό διαχείριση θυγατρικής της Morgan Stanley, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, και εστιάζει στις επενδύσεις στη γεωγραφική περιοχή της Ασίας. Πρόκειται για το τέταρτο κατά σειρά private equity fund για την Ασία υπό τη διαχείριση της Morgan Stanley, με καταγεγραμμένη επενδυτική δραστηριότητα στην περιοχή για περισσότερα από 20 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε διάφορους τομείς, όπως καταναλωτικά προϊόντα, λιανεμπόριο, οικονομικές υπηρεσίες και στον τομέα της υγείας μεταξύ άλλων, τόσο σε εισηγμένες όσο και σε ιδιωτικών συμφερόντων, μη εισηγμένες εταιρείες.

Σχετικά με την εταιρεία Profex

Η εταιρεία Profex δραστηριοποιείται στον τομέα φαρμακευτικών, δερματολογικών και καλλυντικών προϊόντων στην αγορά της Κίνας, με ομάδα που αριθμεί άνω των 500 υπαλλήλων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 με όραμα να συμβάλλει ουσιαστικά σε έναν κόσμο πιο υγιή και με ευεξία. Η Profex διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εδραιωμένων brands στην κινεζική αγορά, στους τομείς εξειδίκευσής της (Φαρμακευτικά, Καλλυντικά και προϊόντα Αισθητικής Ιατρικής). Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με την Κoρρές, προσφέρει πλέον στο κοινό της Κίνας τη δυνατότητα να γνωρίσει τα φυσικά, καινοτομικά και αποτελεσματικά προϊόντα της ελληνικής μάρκας.

Σχετικα αρθρα

Ευρώπη:Θα προκαλέσει ο Covid νέα οικονομική κρίση;

admin

Ο κίνδυνος του πληθωρισμού είναι εντελώς πραγματικός

admin

XA:Άνοδος με ρευστότητα και ουσία

admin

Deloitte: 8 στους 10 Έλληνες CFOs αναμένουν άνοδο εσόδων των εταιρειών τους

admin

ΕΚΤ:Ανάπτυξη αλλά …συνεχίζουμε το τύπωμα χρήματος

admin

Accenture: Η πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς

admin

Bloomberg: Περιζήτητα τα ελληνικά ομόλογα, βρείτε τα αν μπορείτε

admin

Alpha Bank:Μετατόπιση της τροχιάς της Οικονομικής Μεγέθυνσης σε υψηλότερο επίπεδο

admin

Οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων-Ολοι οι πίνακες

admin

Χωρίς αντίκρυσμα ξανά το δωρεάν χρήμα-John B.Taylor

admin

XA:Ξεκούραση στο δείκτη, η δράση στα μικρομεσαία

admin

Οι 5 αναγκαίες κατευθύνσεις για την οικονομία μας στην μετά Covid εποχή…

admin