Image default
Πρώτο Θέμα

Πώς η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα της μετανάστευσης

immigrant subsaharian moroccan green house spainΥπάρχει τουλάχιστον ένας λόγος για τον οποίο η κρίση των προσφύγων το 2015 και το 2016 μπορεί να ήταν καλή για την Ευρώπη: ώθησε τη μετανάστευση στο επίκεντρο σε ολόκληρη την ήπειρο και ανάγκασε κάποια μακρόπνοη πολιτική σκέψη – αν και ακόμη χωρίς προσεκτική εφαρμογή πέρα ​​από την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Αυτήν την εβδομάδα, το Bruegel, το think tank που εδρεύει στις Βρυξέλλες, δημοσίευσε έναν τόμο 188 σελίδων που συνοψίζει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις μετακινήσεις πληθυσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιχειρεί να προτείνει ορισμένες λύσεις σε προβλήματα που συνδέονται με τη μετανάστευση. Ως τώρα, δεν έχει υπάρξει κάτι παρόμοιο όσον αφορά το βάθος και το πλάτος. Ίσως το πιο σημαντικό απόσπασμα από αυτή την εργασία είναι ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη συγκράτηση των προβλημάτων μετανάστευσης είναι η έλλειψη συνεκτικών πολιτικών ένταξης. Δεδομένης της έλλειψης φυσικής πληθυσμιακής ανάπτυξης της Ευρώπης, η ένταξη των μεταναστών πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα από ό, τι υπήρξε.

Το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1960, ο πληθυσμός της σημερινής ΕΕ αυξανόταν κατά 0,8% ετησίως. Αν και οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, υπάρχουν σήμερα πολύ λιγότερες γεννήσεις και το 2015 – το έτος κατά το οποίο ξέσπασε η κρίση των προσφύγων – ήταν επίσης ο πρώτος χρόνος που είδαμε φυσική μείωση στον πληθυσμό της Ευρώπης. Η Εναλλακτική για τη Γερμανία, το δεξιό κόμμα, γέμισε τους δρόμους με πινακίδες που δείχνουν μια έγκυο και το σύνθημα «Νέοι Γερμανοί; Ας τους φτιάξουμε μόνοι μας!». Η αλήθεια είναι ότι οι Ευρωπαίοι δεν υιοθετούν επαρκώς την ιδέα του «να τους φτιάξουμε μόνοι μας».

Η ευρωπαϊκή οικονομία, εν τω μεταξύ, αναπτύσσεται και υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Αυτές οι ελλείψεις εκδηλώνονται στην Πολωνία, που εγκαταλείφθηκε από περίπου 2,3 εκατομμύρια πολίτες της που αναζητούν καλύτερες ευκαιρίες στη Δυτική Ευρώπη αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, όπου ούτε 1,6 εκατομμύρια Πολωνοί και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι ανατολικοευρωπαίοι δε θα μπορούσαν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της επιδείνωση των δημογραφικών στοιχείων και του οικονομικού δυναμισμού. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρώπη χρειάζεται πληθυσμιακές εισροές από χώρες εκτός της ΕΕ. Ωστόσο, για τους Ευρωπαίους, υπάρχουν δύο μεγάλα εμπόδια για την αποδοχή αυτού του στόχου. Το ένα είναι η αντίληψη ότι οι μετανάστες παίρνουν περισσότερα από όσα δίνουν πίσω, τόσο από την άποψη της απασχόλησης όσο και της κοινωνικής υποστήριξης. Από όλους τους Ευρωπαίους, μόνο οι Σουηδοί και οι Εσθονοί διαφωνούν σε καθαρή βάση με αυτή τη δήλωση, η οποία ποτέ δεν υποστηρίχθηκε οριστικά από την έρευνα.

Η έκθεση Bruegel περιέχει μια περιεκτική επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, η οποία δείχνει σαφώς μόνο ένα πράγμα: Οι καθαρές επιπτώσεις της μετανάστευσης, είτε είναι θετικές είτε αρνητικές, είναι μικρές. Στο χειρότερο σενάριο, όπως το γερμανικό, το δημοσιονομικό κόστος της πρόσληψης περισσότερων από ένα εκατομμύριο προσφύγων εκτιμάται στο 0,5% της ετήσιας οικονομικής παραγωγής έως ότου ενσωματωθεί στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, η Ευρώπη έχει το μεγαλύτερο μερίδιο των κατοίκων – 48%, σε σύγκριση με 39% στη Βόρεια Αμερική – που αισθάνονται ότι η μετανάστευση πρέπει να μειωθεί. Αυτό δείχνει μια εντυπωσιακή ικανότητα αντίστασης στην πραγματικότητα: Σε περίπου τις μισές χώρες της ΕΕ, το ποσοστό των αλλοδαπών κατοίκων είναι τώρα το ίδιο με αυτό των ΗΠΑ.

Το άλλο εμπόδιο είναι η αίσθηση ότι έρχονται οι λάθος τύποι μεταναστών – αυτοί που είναι άχρηστοι για την οικονομία επειδή δεν είναι σε θέση να ενταχθούν. Η δύναμη αυτής της αντίληψης και η γραφειοκρατική αντίδραση σε αυτήν διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, πέρυσι, μόνο η Γερμανία, η Αυστρία και η Σουηδία πήραν πιο θετικές αποφάσεις ασύλου από ό, τι δικαιολογείται από το μερίδιό τους στην οικονομική παραγωγή της ΕΕ. Και εδώ, η γενική γνώμη αγνοεί την πραγματικότητα. Σύμφωνα με την έκθεση Bruegel, το 22% των μεταναστών στην Ευρώπη υπερβαίνουν σε δεξιότητες τις θέσεις εργασίας τους, σε σύγκριση με 13% των ιθαγενών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 35% των μεταναστών είναι υπερ-εκπαιδευμένο, στην Πορτογαλία, το μερίδιο φτάνει το 47%. Η μεγαλύτερη ομάδα ατόμων που επιστρέφουν από τη Δυτική Ευρώπη στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είναι οι νέοι με τριτοβάθμια εκπαίδευση που εργάστηκαν χειρωνακτικά στις χώρες μετανάστευσης.

Παρόλο που οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν ελλιπή επαγγελματική κατάρτιση, οι νεοφερμένοι αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα με την αναγνώριση των προσόντων τους. Είναι πιθανώς ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας που συμβάλλει στο χάσμα της απασχόλησης μεταξύ μεταναστών και ντόπιων: Το 2016, το 16,2% των μη γεννηθέντων στην ΕΕ ήταν άνεργοι, έναντι 7,8% των γεννηθέντων.

Ο μεγαλύτερος συντελεστής είναι η γλώσσα. Η Ευρώπη, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, είναι ένα μπερδεμένο μπάλωμα γλωσσών. Ορισμένες από αυτές είναι δύσκολες να μαθευτούν. Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο οι Ρουμάνοι κατευθύνονται δυσανάλογα προς την Ισπανία και την Ιταλία, αν και αυτές οι χώρες είναι οικονομικά αμφισβητούμενες: Είναι ευκολότερο για αυτούς να μάθουν μια άλλη λατινογενή γλώσσα. Στη Γερμανία, οι μετανάστες με περιορισμένες γλωσσικές δεξιότητες κερδίζουν, κατά μέσο όρο, 30% λιγότερο από τους ντόπιους. Η γνώση της γλώσσας μειώνει αυτό το χάσμα στο 18%.

Το γλωσσικό κενό εξηγεί εν μέρει γιατί οι πρόσφατες αφίξεις έχουν πολύ υψηλότερα ποσοστά ανεργίας από ό, τι οι προηγούμενες. Εξάλλου, σε ορισμένες χώρες υπάρχουν μεγάλες περίοδοι αναμονής πριν ο αιτών άσυλο μπορέσει να εργαστεί νόμιμα – 12 μήνες στην Τσεχία και το Ηνωμένο Βασίλειο, 9 μήνες στη Γαλλία. Η Σουηδία έχει καταργήσει την πρακτική, ακολουθώντας το παράδειγμα του Καναδά, και μπορεί να υπερηφανεύεται για υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ του πληθυσμού των προσφύγων.

Ενώ είναι εύκολο για τα παιδιά μεταναστών και τους μετανάστες δεύτερης γενιάς να μάθουν τη γλώσσα, τα σχολικά συστήματα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν προσανατολίζονται στην ενσωμάτωση των γεννημένων στο εξωτερικό. Στην Ισπανία και την Ιταλία, το 35% των παιδιών από οικογένειες μεταναστών εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αυστρία, το Βέλγιο το ποσοστό είναι μεταξύ 20 και 25 τοις εκατό – υπερβολικά υψηλό για επιτυχή ενσωμάτωση. Σε ορισμένες χώρες, τα επίπεδα γραμματισμού μεταξύ των μεταναστών δεύτερης γενιάς είναι χαμηλότερα από ό, τι μεταξύ της πρώτης γενιάς: Τα παιδιά δεν βλέπουν τους γονείς τους να πετυχαίνουν, οπότε υπάρχουν λίγοι λόγοι για να προσπαθήσουν σκληρότερα.

Η έκθεση Bruegel προτείνει χρήσιμα μέτρα για την ενίσχυση του ελέγχου της μετανάστευσης, όπως μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τους αιτούντες άσυλο με κεντρική έκδοση πιστοποιητικών ταυτότητας και περισσότερη συνεργασία με τρίτες χώρες για να μην παραμένουν οι μετανάστες στις ακτές της Ευρώπης. Αλλά οι πολιτικοί δουλεύουν ήδη σκληρά για τη μείωση της μετανάστευσης με χιλιάδες γραφειοκρατικές περικοπές. Είναι πολύ πιο σημαντικό να επικεντρωθούμε στην οικοδόμηση ενός συστήματος ένταξης που δεν υπάρχει ακόμη και σε εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες που είναι οι καλύτερες στην ένταξη των μεταναστών, όπως η Σουηδία.

Προς τον σκοπό αυτό, είναι πιθανόν να υπάρξουν συγκεντρωτικές επενδύσεις της ΕΕ σε ένα μαζικό εντατικό σύστημα εκμάθησης γλωσσών. Οι χώρες πρέπει να απλοποιήσουν τις πρακτικές αναγνώρισης των διπλωμάτων τους και, όπως ήδη κάνει η Σουηδία, να χρηματοδοτούν μερικώς μαθητείες που επιτρέπουν στους εργοδότες να ξεπεράσουν τη δυσπιστία τους όσον αφορά τις δεξιότητες των μεταναστών. Το Bruegel επισημαίνει επίσης σωστά την ανάγκη καταπολέμησης του διαχωρισμού στις γειτονιές και στα σχολεία. Μια άλλη σημαντική σύσταση είναι η παρακολούθηση της ενσωμάτωσης των μεταναστών με την πάροδο του χρόνου.

Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να επιλέξει ποιος θα έρθει αν θέλει να παραμείνει οικονομικά ανταγωνιστική με έναν στάσιμο ή φθίνοντα γηγενή πληθυσμό. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να δαπανήσει περισσότερα και πιο έξυπνα για την ένταξη – και για την αποφασιστική αστυνόμευση που θα καταστήσει σαφές ότι οι εναλλακτικές της ενσωμάτωσης δεν μπορούν να είναι ελκυστικές.

Σχετικα αρθρα

Ο βικτοριανός κόσμος και ο υπόκοσμος των οικονομικών

admin

XA:Διαφυγή προ των πυλών

admin

Airbnb:Καθαρή ζημιά 1,2 δισ.δολάρια

admin

ALPHA BANK:Επενδύσεις και παραγωγικό μοντέλο στο μεταπανδημικό τοπίο

admin

Εργασιακό νομοσχέδιο: Αυτές είναι οι νέες διατάξεις για την 4ήμερη εργασία & το 8ωρο

admin

OTE:Ισχυρή κερδοφορία και €0,68 μέρισμα

admin

Αυξημένο ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία από 60 διεθνείς επενδυτές στο virtual road show της Bank of America

admin

Πώς παντρεύονται και χωρίζουν οι ζάμπλουτοι του πλανήτη

admin

Διεθνής πτώση μετοχών λόγω τεχνολογίας

admin

Covid-19:Ανοιχτές οι πληγές στην παγκόσμια οικονομία

admin

Είναι οι τιμές των μετοχών μια νέα φούσκα;

admin

XA: Η Πειραιώς έδωσε τον τόνο

admin