Image default
Πρώτο Θέμα

Το νησί σταθερότητας της ευρωζώνης

European EconomyΗ μεταβλητότητα της αγοράς έχει αυξηθεί τελευταία, φαινομενικά δικαιώνοντας εκείνους που έχουν προειδοποιήσει για υψηλές αποτιμήσεις μετοχών.

Ωστόσο, ακόμα και όταν η χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ υπέστη μία από τις χειρότερες εβδομάδες από τη χρηματοπιστωτική κρίση, η αγορά δημόσιου χρέους της ευρωζώνης παρέμεινε σχετικά σταθερή, με τις διαφορές κινδύνου – οι οποίες συνήθως αυξάνονταν εν μέσω της μεταβλητότητας της αγοράς – να αλλάζουν ελάχιστα ακόμη και στις περιφερειακές χώρες της ευρωζώνης.

Η ευρωζώνη οφείλει τη φαινομενική ανοσία της σε αναταράξεις των χρηματοπιστωτικών αγορών σε σημαντικές βελτιώσεις στις βασικές οικονομίες των περιφερειακών οικονομιών: η ανάπτυξη έχει αυξηθεί και η ανεργία, αν και εξακολουθεί να είναι υψηλή, μειώνεται ραγδαία. Το ερώτημα είναι αν αυτές οι βελτιώσεις είναι αρκετά σταθερές ώστε να διασφαλίσουν τη συνεχή ανθεκτικότητα της ευρωζώνης.

Εδώ, η βασική ανησυχία είναι ότι η σημερινή ανάκαμψη εξαρτάται πολύ από τα χαμηλά επιτόκια: αν αυξηθεί το κόστος δανεισμού, οι χώρες οφειλέτες της περιφέρειας θα υποφέρουν. Αλλά δεν είναι πλέον ακριβές να βλέπουμε τις οικονομίες της περιφέρειας ως αδύναμους οφειλέτες. Πράγματι, με την εξαίρεση της Ελλάδας, όλοι τρέφονται τώρα με τα πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, πράγμα που σημαίνει ότι δεν εξαρτώνται από την εισροή κεφαλαίων, αλλά αποπληρώνουν το εξωτερικό τους χρέος.

Και ναι, αυτό περιλαμβάνει την Ιταλία, η οποία, παρά το υψηλό δημόσιο χρέος της, τρέχει πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε συνολικό επίπεδο. Στο παρελθόν, τα εξωτερικά ελλείμματα και τα πλεονάσματα της Ιταλίας είχαν περίπου το ίδιο μέγεθος, πράγμα που σημαίνει ότι η χώρα δεν είναι καθαρός οφειλέτης. Επειδή η καθαρή διεθνής επενδυτική της θέση είναι ισορροπημένη, μια γενικευμένη αύξηση των επιτοκίων δεν θα ήταν αναγκαστικά κακή για τη χώρα. Η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει υψηλότερο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, αλλά οι πολίτες θα κερδίσουν περισσότερα για τις αποταμιεύσεις τους.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία, αντίθετα, θα υποφέρουν πιθανώς, λόγω των ακόμη σημαντικών εξωτερικών τους χρεών. Παρόλα αυτά, εάν οι αυξήσεις των επιτοκίων ευθυγραμμίζονται με την επιτάχυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης, ακόμη και αυτές οι χώρες μπορεί να μην είναι πολύ χειρότερα, επειδή η ανάπτυξη θα τους βοηθήσει να εξυπηρετήσουν τα εξωτερικά τους χρέη.

Αλλά οι συνέπειες του σημερινού αστερισμού των ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών εκτείνονται πέρα ​​από τις βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις επιτοκίων. Αν η κατάσταση παραμείνει για μερικά ακόμη χρόνια, η ευρωζώνη μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο όπου αποτελείται μόνο από χώρες πιστωτές, μερικές με μεγάλη καθαρή θέση ξένου ενεργητικού (Γερμανία και Ολλανδία) και άλλες χώρες (περιφερειακές χώρες) με μικρή θετική εξωτερική θέση.

Αυτό θα είχε σημαντικές πολιτικές συνέπειες. Για αρχή, οι συγκρούσεις συμφερόντων εντός μιας τέτοιας ευρωζώνης ενδέχεται να είναι πολύ λιγότερο οξείες από αυτές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κρίσης πριν από μια δεκαετία, όταν οι χώρες πιστωτές ήταν υποχρεωμένες να διαφυλάξουν τους οφειλέτες, οι οποίοι με τη σειρά τους ένιωθαν πιεσμένοι από αναγκαστική λιτότητα.

Σε γενικές γραμμές, η σχετική ισχύς των πιστωτικών χωρών – ιδιαίτερα της Γερμανίας – θα μειωθεί. Οι ανησυχίες που εξέφρασαν ορισμένοι παρατηρητές, όπως ο Τζορτζ Σόρος, ότι η ευρωζώνη θα παραμείνει μια λέσχη δύο βαθμίδων, στην οποία οι πιστωτές επιβάλλουν τους όρους στους οφειλέτες, φαίνεται να είναι υπερβολικές.

Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι αυτή η νέα δυναμική είναι άνευ κινδύνου. Εάν οι πρώην οφειλέτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μειωμένη πίεση από μεγάλους πιστωτές ή ασφάλιστρα κινδύνου, υιοθετήσουν λιγότερο συνετές δημοσιονομικές πολιτικές, το δημόσιο χρέος τους θα συνέχιζε να συσσωρεύεται. Σε αυτό το πλαίσιο, η επόμενη κρίση μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από την τελευταία.

Όταν ξεκίνησε η τελευταία κρίση της ευρωζώνης, οι μεγάλες ροές κεφαλαίων στην περιφέρεια προκάλεσαν πληθωριστικές πιέσεις, οι πόροι απομακρύνθηκαν από τις εξαγωγές, και τα δημόσια έσοδα ήταν ισχυρά. Στη συνέχεια, οι εισροές κεφαλαίων αντιστράφηκαν απότομα, πράγμα που απαιτούσε μείωση των εγχώριων μισθών και των τιμών, σε σχέση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης, προκειμένου να μετατοπιστούν οι πόροι προς τις εξαγωγές. Στις περισσότερες χώρες, τα έσοδα από το δημόσιο μειώθηκαν, καθώς οι εγχώριες δραστηριότητες, όπως οι κατασκευές, συρρικνώθηκαν πολύ ταχύτερα από ότι αυξήθηκαν οι εξαγωγές. Ως αποτέλεσμα, οι περιφερειακές οικονομίες έπεσαν σε βαθιά ύφεση.

Κάνοντας τα πράγματα χειρότερα, επειδή μια ανάκαμψη με βάση τις εξαγωγές αποδίδει λιγότερα έσοδα – οι φόροι προστιθέμενης αξίας μειώνονται στις εξαγωγές αλλά συλλέγονται στις εισαγωγές – τα φαινομενικά ισχυρά δημόσια οικονομικά γρήγορα μετατράπηκαν σε μεγάλα ελλείμματα. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το πρόβλημα ενισχύθηκε από το γεγονός ότι τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα είχαν χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τις εισροές κεφαλαίων κατά τη διάρκεια των ετών άνθησης. Όταν οι ροές αυτές σταμάτησαν, ο πάτος κατέρρευσε στα δημόσια οικονομικά.

Σήμερα, οι χώρες της ευρωζώνης δεν υπόκεινται σε μεγάλες εισροές κεφαλαίων, επομένως μια κρίση δεν θα τις αναγκάσει να αντιμετωπίσουν εξωτερικές ανισορροπίες. Δε θα χρειαζόταν μια μεγάλη πτωτική προσαρμογή των μισθών και των τιμών, και τα έσοδα του δημοσίου θα παραμείνουν σχετικά σταθερά.

Αν τα ασφάλιστρα κινδύνου αυξηθούν, αυτό θα ήταν αποτέλεσμα των αμφιβολιών των πιστωτών σχετικά με την ικανότητα της κυβέρνησης να χρηματοδοτεί μακροπρόθεσμα, λόγω μιας αναθεώρησης προς τα κάτω των προσδοκιών για ανάπτυξη ή ενός εσωτερικού πολιτικού αδιεξόδου στην οποία οι φορολογούμενοι αντιτίθενται στους ομολογιούχους. Οι εγχώριοι ομολογιούχοι μπορεί να είναι οι πρώτοι που αναγνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους, υποκινώντας την κλιμάκωση της πτώσης κεφαλαίου.

Υπό τις συνθήκες αυτές, ένα δάνειο από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας – το ταμείο διάσωσης της ευρωζώνης – θα παρέχει μόνο καύσιμα για ακόμα υψηλότερες εκροές. Ωστόσο, η μετατροπή του ΕΜΣ σε «Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο» αποτελεί επί του παρόντος ένα από τα βασικά ζητήματα στη συζήτηση σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις της διακυβέρνησης της ευρωζώνης. Το σιωπηλό πρότυπο είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο έχει κάνει τη φήμη του αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες από ξαφνικές ανατροπές κεφαλαίων. Και πάλι, αυτό δεν είναι το είδος της κρίσης που η σημερινή λιγότερο εξαρτημένη από τις εισροές ευρωζώνη είναι πιθανό να αντιμετωπίσει.

Αντί να επιχειρήσουν να αντιγράψουν το ΔΝΤ, οι ηγέτες της Ευρώπης θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να μπορεί να προσφέρει μια βαλβίδα ασφαλείας, ανεξάρτητα από τις πιέσεις που αναπόφευκτα προκύπτουν από τη δημιουργία υπερβολικού δημόσιου χρέους σε ορισμένες χώρες της ευρωζώνης. Εάν υπάρξει κρίση, οι πόροι του ΕΜΣ θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη της μόλυνσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ευρωζώνης, αντί να δίνουν δάνεια σε χώρες με βαθιά εσωτερικά προβλήματα.

Μετά από μια δεκαετία αγώνων, η ευρωζώνη είναι ένα νησί σχετικής σταθερότητας σε μια ταραγμένη θάλασσα. Για να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνει έτσι, οι ηγέτες της πρέπει να θυμούνται μια θεμελιώδη αλήθεια: κανένα εσωτερικό πρόβλημα δε θα επιλυθεί ποτέ με δάνειο ή μεταφορά πόρων από το εξωτερικό.

Σχετικα αρθρα

Fed:Πότε θα αλλάξει πολιτική

admin

Η σχέση ΗΠΑ-Ευρώπης έχει αλλάξει για πάντα – Και ο Πούτιν το γνωρίζει καλά

admin

Ευρώπη:Θα προκαλέσει ο Covid νέα οικονομική κρίση;

admin

Ο κίνδυνος του πληθωρισμού είναι εντελώς πραγματικός

admin

XA:Άνοδος με ρευστότητα και ουσία

admin

Μετά την πανδημία κερδίζει η… Κίνα – Γιατί διαγκωνίζονται για επενδύσεις οι ευρωπαϊκοί κολοσσοί

admin

Deloitte: 8 στους 10 Έλληνες CFOs αναμένουν άνοδο εσόδων των εταιρειών τους

admin

ΕΚΤ:Ανάπτυξη αλλά …συνεχίζουμε το τύπωμα χρήματος

admin

Accenture: Η πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς

admin

Bloomberg: Περιζήτητα τα ελληνικά ομόλογα, βρείτε τα αν μπορείτε

admin

Alpha Bank:Μετατόπιση της τροχιάς της Οικονομικής Μεγέθυνσης σε υψηλότερο επίπεδο

admin

Οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων-Ολοι οι πίνακες

admin