Image default
Πρώτο Θέμα

Η προετοιμασία για την επόμενη κρίση πρέπει να ξεκινήσει τώρα

Market2222Η παγκόσμια νομισματική πολιτική ήταν «εξαιρετικά χαλαρή» για πολλά χρόνια. Ωστόσο, γίνεται σαφές ότι τώρα έχει πιαστεί σε μια παγίδα χρέους δικής της κατασκευής.

Η συνέχιση της τρέχουσας νομισματικής πορείας είναι αναποτελεσματική και όλο και πιο επικίνδυνη. Αλλά οποιαδήποτε αντιστροφή περιλαμβάνει επίσης μεγάλους κινδύνους. Συνεπώς, εξακολουθούν να αυξάνονται οι πιθανότητες μιας νέας κρίσης.

Πρέπει να ελπίζουμε ότι οι προετοιμασίες των πολιτικών για τη διαχείριση μιας τέτοιας κατάστασης εξελίσσονται με τον ίδιο ρυθμό. Απλώς σταυρώνοντας τα δάχτυλα και προσευχώμενοι «να μη συμβεί ποτέ», θα φαινόταν αναξιοπρεπές, το λιγότερο.

Η συνέχιση της τρέχουσας νομισματικής πολιτικής συνεπάγεται την απειλή πληθωρισμού. Και δεδομένης της έλλειψης κατανόησης από τους οικονομολόγους είτε του επιπέδου του «δυναμικού» είτε της ίδιας της πληθωριστικής διαδικασίας, θα μπορούσε εύκολα να βγει εκτός ελέγχου.

Ωστόσο, ο πληθωρισμός δεν είναι ο μόνος κίνδυνος. Πρώτον, οι δείκτες χρέους έχουν αφεθεί να αυξηθούν εδώ και δεκαετίες, ακόμη και μετά την έναρξη της κρίσης. Επιπλέον, ενώ πριν από την κρίση αυτό αποτελούσε πρωτίστως πρόβλημα των προηγμένων οικονομιών, από τότε έχει μετατραπεί σε παγκόσμια κλίμακα. Δεύτερον, η ανοχή στην ανάληψη κινδύνων απειλεί τη μελλοντική χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπως και η μείωση των περιθωρίων κέρδους για πολλά παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τρίτον, η εσφαλμένη κατανομή των πραγματικών πόρων από τις τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενθαρρύνεται από αυτό το νομισματικό περιβάλλον. Δεδομένου ότι οι αγορές δεν είναι σε θέση να διαθέσουν σωστά τους πόρους, λόγω των ενεργειών των κεντρικών τραπεζών, η πιθανότητα να μην τηρηθούν οι αυξανόμενες δεσμεύσεις για χρέη αυξήθηκε απότομα.

Δυστυχώς, η εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής συνεπάγεται επίσης σημαντικούς κινδύνους. Είναι προφανές ότι μια ισχυρή παγκόσμια οικονομία είναι προτιμότερη από μια εξασθενημένη. Ωστόσο, σε μια τέτοια κατάσταση, οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις θα οδηγήσουν πιθανώς σε μια νομισματική στρέβλωση που θα μπορούσε να έχει αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις.

Μια ακούσια συνέπεια των ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων ήταν η μείωση της ρευστότητας της αγοράς. Ακόμη και ελλείψει πληθωριστικών πιέσεων, οι ίδιες οι χρηματοπιστωτικές αγορές ενδέχεται να αντιδράσουν με ασταθή τρόπο σε σημάδια ισχυρότερης ανάπτυξης. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε προηγμένες χώρες βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και είναι έτοιμες για αντιστροφή. Εάν αρχίσουν να κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες για τις υπερβολικά μεγάλες τιμές πολλών άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Ποιες ενέργειες πρέπει να αναλάβουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για να προλάβουν εκ των προτέρων ένα τέτοιο αποτέλεσμα; Οι εθνικές κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να διαπραγματευτούν μνημόνια συμφωνίας για το ποιος θα κάνει τι σε μια κρίση. Τα «πολεμικά παιχνίδια» θα ήταν χρήσιμο συμπλήρωμα σε αυτό. Και τα μέτρα για την εξασφάλιση επαρκών επιπέδων ρευστότητας για τη σταθεροποίηση των αγορών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, πολλές διατάξεις της πράξης Dodd-Frank, που πέρασαν μετά την οικονομική κρίση, θα εμπόδιζαν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να επιχειρήσει να προσφέρει τόσο εσωτερική όσο και διεθνή ρευστότητα.

Ίσως το πιο σημαντικό είναι η ανάγκη για κυβερνήσεις και διεθνή φόρουμ να επανεξετάσουν τις διαδικασίες πτώχευσης. Το χρέος που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί δε θα εξυπηρετηθεί. Οι κυβερνήσεις πρέπει να θεσπίσουν νομοθεσία για να διασφαλίσουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί κατά τρόπο ομοιόμορφο. Δυστυχώς, η πρόσφατη δουλειά στον ΟΟΣΑ δείχνει ότι οι διαδικασίες πτώχευσης για τους ιδιωτικούς πράκτορες δεν πληρούν τις βέλτιστες πρακτικές σε πολλές χώρες. Επίσης, παρά τις μεγάλες προσπάθειες, έχουμε βελτιώσει επαρκώς τη νομική μας ικανότητα να αντιμετωπίζουμε με τακτικό τρόπο τις τράπεζες που δεν είναι πλέον βιώσιμες, αλλά εξακολουθούν να είναι «πολύ μεγάλες για να αποτύχουν». Οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους είναι επίσης ανεπαρκείς.

Είναι σημαντικό να λάβουμε τώρα μέτρα για να περιορίσουμε την πιθανότητα διαταραχής στις αγορές στην επόμενη κρίση. Η έγκαιρη ανάληψη δράσης για την επίλυση του προβλήματος του χρέους μπορεί να χρησιμεύσει ακόμη και για να μειωθεί η πιθανότητα να σημειωθεί αυτή η ύφεση. Αυτή η ανάγκη για προπαρασκευαστική δράση διευρύνεται, δεδομένου ότι το πεδίο δράσης μας για αντιδράσεις με τις αντικυκλικές μακροοικονομικές πολιτικές είναι τώρα περιορισμένο. Αυτές οι πολιτικές ενδέχεται να πυροδοτήσουν τη διαταραχή που θέλουμε να αποφύγουμε. Πολύ καλύτερα να προετοιμαστούμε για το χειρότερο, ακόμη και αν ελπίζουμε για το καλύτερο.

Σχετικα αρθρα

Eurogroup:Συγχαρητήρια και…767 εκ.€

admin

Αναπτυξη 13.4% το τρίτο τρίμηνο!

admin

Παγκόσμια Οικονομία: Στα “δίχτυα” της Όμικρον

admin

ΤτΕ:Η επίδραση της πανδημίας δεν έχει ακόμη πλήρως καταγραφεί στα μεγέθη των τραπεζών

admin

Αναλυτες: Το ευρωπαϊκο ράλι θα συνεχιστεί και το 2022

admin

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν στην οικονομία

admin

Πως στήνεται το σκηνικό μιας bear market…

admin

Alpha Bank: 297 εκατ. ευρώ κέρδη μετά φόρων στο εννεάμηνο + 254%!

admin

Βαθαίνει η νομισματική κρίση στην Τουρκία

admin

Alpha Bank:Δημοσιονομικός χώρος, δημόσιες επενδύσεις και οικονομική μεγέθυνση

admin

Ο “μαύρος” χειμώνας της Ο

admin

Οι αιρετικές απόψεις του JOHN MAYNARD KEYNES (II)

admin