Image default
Πρώτο Θέμα

Τι συμβαίνει με την Nova;

novaaaaaΑξιοπρόσεκτα γεγονότα συμβαίνουν εν μέσω θέρους στην πάντα «θερμή» αγορά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Τι κρύβεται όμως κάτω από την επιφάνεια;

Σημαντικές εξελίξεις στην συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Πρόσφατα απέκτησε τα δικαιώματα του καμπιονάτο αντί ποσού της τάξης των 2-2,5 εκ. Ε συμφώνα με πληροφορίες.

Το θέμα αυτό αφ΄ ενός έχει ενοχλήσει τις «άστεγες» τηλεοπτικά ΠΑΕ, υποστηρίζοντας πως η NOVA δεν τους συμπεριφέρεται με ειλικρίνεια.

Συγκεκριμένα οι “άστεγοι”, οι ομάδες δηλαδή που δεν έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο για τη νέα σεζόν (ανάμεσά τους και ο Παναθηναϊκός) είχαν πληροφορηθεί τις προηγούμενες ημέρες από τα ρεπορτάζ ότι η NOVA αποκτά τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Serie A και σήμερα δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους. Αυτό που υποστηρίζουν είναι ότι η «NOVA δεν έχει χρήματα για αυτές, αλλά τα βρήκε για το καμπιονάτο»

Μάλιστα ανέφεραν ότι το θέμα θα το θέσουν και στο ερχόμενο Δ.Σ της Super League προκειμένου να βρεθεί λύση.

Αφ’ετέρου η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλο προβληματισμό σε επενδυτές και μετόχους καθώς όπως είναι γνωστό η εταιρεία αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα και έχει αβέβαιο μέλλον.

Κύκλοι της αγοράς τόνιζαν ότι η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί «σπατάλη» χωρίς ουσία καθώς δεν αλλάζει την υφιστάμενη ισορροπία αφού κανένας συνδρομητής δεν θα αλλάξει παροχο μόνο και μόνο για να δει ιταλικό πρωτάθλημα. Συνεπώς δημιουργείται μια ακόμη επιβάρυνση χωρίς αντίκρισμα για την εταιρεία η όποια ήδη αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ρευστότητας.

Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι η εταιρεία που πούλησε στην NOVA τα δικαιώματα του ιταλικού ποδοσφαίρου, είναι η ίδια που της διαθέτει και τα δικαιώματα της Euroleague στο μπάσκετ και μάλιστα, όπως λέγεται, με το πιο ακριβό συμβόλαιο στην Ευρώπη

Στις σελίδες 10-11 των πρόσφατων ετήσιων λογιστικών καταστάσεων αναφέρεται επί λέξη:

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Η ανεπάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και η αβεβαιότητα για την αποτελεσματικότητα των σκοπούμενων ενεργειών για την κάλυψή του υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και των λοιπών μελών του Ομίλου.

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα και την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου που απορρέουν από τις συμβάσεις των υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων εκδόσεως της Εταιρείας και της Forthnet Media συνολικού ύψους €255 εκατ., που έχει η συνάψει η Εταιρεία και η θυγατρική της, Forthnet Media A.E. («FM») με τις δανείστριες τράπεζες («Υφιστάμενα ΚΟΔ», βλ. και Σημείωση 6 των παρουσών ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, «Συνέχιση Δραστηριότητας»), οι ταμειακές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης για τους επόμενους 12 μήνες από την υπογραφή των παρουσών χρηματοοικονομικών καταστάσεων θα ανέρχονται σε περίπου €50,9 εκατ. Η Διοίκηση θα επιδιώξει την κάλυψη του ανωτέρω ποσού με περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου, την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των προμηθευτών του, τη σύναψη νέου βραχυχρόνιου δανεισμού και, τέλος, την άντληση νέων κεφαλαίων από τους Μετόχους ή/και τυχόν τρίτους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Ως προς την τελευταία δυνατότητα, σημειώνεται ότι η Nomura International plc., κατόπιν εξουσιοδότησης έκαστης εκ των Alpha Τράπεζα, Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Τράπεζας Αττικής και Τράπεζας Πειραιώς, έχει εκκινήσει διαδικασία για την πρόσκληση πιθανών επενδυτών προς υποβολή προσφορών σχετικά με τα ανοίγματά της (exposures) (συμπεριλαμβανομένων μετοχών και μετατρέψιμων ομολογιών) έναντι της Εταιρείας και των θυγατρικών της.

Αν οι ανωτέρω επιδιωκόμενες ενέργειες της Διοίκησης και η διαδικασία της Nomura International plc. Δεν τελεσφορήσουν ή αποδειχτούν ανεπαρκείς, λόγω της αστάθειας και της αβεβαιότητας που επικρατεί στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, καθώς και της αβεβαιότητας ως προς την υλοποίηση αυτών των ενεργειών (ιδιαίτερα δε όσων δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την Διοίκηση του Ομίλου) με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολική ή μερική κάλυψη των ταμειακών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, τότε ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς τα αποτελέσματα, η λειτουργία και οι προοπτικές του Ομίλου.

Η οικονομική κατάσταση, οι προοπτικές και η δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και των λοιπών μελών του Ομίλου εξαρτώνται από την ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης.

Όπως αναφέρεται και στη Σημείωση 6 των παρουσών ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Συνέχιση δραστηριότητας) ο Όμιλος ήλθε σε συμφωνία με τις δανείστριες τράπεζες επί των βασικών όρων της αναχρηματοδότησης των Υφιστάμενων ΚΟΔ, συνολικού ποσού €255 εκατ. Η υλοποίηση της Αναχρηματοδότησης προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την καταβολή ενός ελάχιστου αναγκαίου ποσού €70 εκατ. Η Εταιρεία άντλησε μέσω του εκδοθέντος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικά το ποσό των €70.124.680, πιστοποίησε τη μερική κάλυψή του και κατέβαλε στις δανείστριες τράπεζες το ελάχιστο αναγκαίο ποσό των €70 εκατ. Συνεπώς, εκπληρώθηκε η βασική προϋπόθεση που είχε αναλάβει η Εταιρεία προς τις δανείστριες τράπεζες για την Αναχρηματοδότηση των

Υφιστάμενων ΚΟΔ. Έχοντας εκπληρώσει την βασική υποχρέωση αποπληρωμής των € 70 εκατ. ο Όμιλος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και την ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης των Υφιστάμενων ΚΟΔ.

Εάν δεν ολοκληρωθεί η Αναχρηματοδότηση, οι δανείστριες τράπεζες θα δικαιούνται να καταγγείλουν τα Υφιστάμενα ΚΟΔ και να απαιτήσουν την άμεση εξόφλησή τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία και η Forthnet Mediaδεν θα έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης των Υφιστάμενων ΚΟΔ, με αποτέλεσμα να προκύπτει σημαντική αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου.

Μέχρι την ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης, η αθέτηση συμβατικών όρων από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ από την Εταιρεία και τη Forthnet Media και ενδεχόμενη μη ικανοποίηση των αιτημάτων τους προς τις οικείες δανείστριες τράπεζες για τη ρύθμιση ή την άρση των συνεπειών αυτής θα μπορούσε να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στις δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση και στις προοπτικές του Ομίλου.

Κατά το παρελθόν, η Εταιρεία και η Forthnet Media έχουν ζητήσει και λάβει από τις οικείες δανείστριες τράπεζες είτε ρυθμίσεις, όπως χρονικές παρατάσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, είτε τη συναίνεσή τους ή την επίδειξη ανοχής σχετικά με την αθέτηση σημαντικών όρων των Υφιστάμενων ΚΟΔ. Εάν η Εταιρεία ή/και η Forthnet Media αθετήσουν σημαντικούς όρους που προβλέπονται στα Υφιστάμενα ΚΟΔ και οι οικείες δανείστριες τράπεζες δεν αποδεχθούν εκκρεμή ή νέα αιτήματα της Εταιρείας και της Forthnet Media αναφορικά με τη μη συμμόρφωσή τους με τέτοιους όρους των Υφιστάμενων ΚΟΔ και καταγγείλουν αυτά τα δάνεια πριν από την ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης, η Αναχρηματοδότηση ενδέχεται να ματαιωθεί, ενώ η Εταιρεία και η Forthnet Media δεν θα έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης των Υφιστάμενων ΚΟΔ, και αυτά τα ενδεχόμενα θα μπορούσαν να έχουν ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στις δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση και στις προοπτικές του Ομίλου.

Η ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του Ομίλου, η οικονομική κατάσταση και οι προοπτικές του εξαρτώνται επίσης και από την ικανότητά του να εξυπηρετεί προσηκόντως τους όρους του ΜΟΔ, καθώς επίσης και τον υψηλό τραπεζικό δανεισμό του μετά την ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης και να συμμορφώνεται με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και τους λοιπούς όρους των Νέων ΚΟΔ, οι οποίοι θα προσδιοριστούν και εξειδικευθούν σε μεταγενέστερο στάδιο κατά τη διαπραγμάτευση των συμβατικών κειμένων για την έκδοση και κάλυψη των Νέων ΚΟΔ που θα εκδοθούν από την Εταιρεία και την Forthnet Media στο πλαίσιο της Αναχρηματοδότησης. Ειδικότερα, η δομή της Αναχρηματοδότησης συνίσταται στα ακόλουθα: (i) Στην έκδοση από την

Εταιρεία ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €78.461.538 με συνδιοργανώτριες τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Τράπεζα και Τράπεζα Αττικής, οκταετούς διάρκειας με τριετή περίοδο χάριτος και πρώτη ημερομηνία καταβολής χρεολυτικής δόσης στις 31.12.2018, κυμαινόμενο επιτόκιο βάσει του Euribor έξι μηνών πλέον περιθωρίου και θα το οποίο θα εκδοθεί με την εγγύηση της Forthnet Media και (ii) Στην έκδοση από τηv Forthnet Media ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €176.538.462 με συνδιοργανώτριες τις τράπεζες ΕθνικήΤράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Τράπεζα, οκταετούς διάρκειας με τριετή περίοδο χάριτος και πρώτη ημερομηνία καταβολής χρεολυτικής δόσης στις 31.12.2018, κυμαινόμενο επιτόκιο βάσει του Euribor έξι μηνών πλέον περιθωρίου και το οποίο θα εκδοθεί με την εγγύηση της Εταιρείας. Η παραβίαση οποιασδήποτε εκ των συμβατικών υποχρεώσεων που θα συμφωνηθούν στο πλαίσιο των Νέων ΚΟΔ θα μπορούσε να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στις δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση και στις προοπτικές του Ομίλου.

Ι.Α.Φ

Σχετικα αρθρα

Οικονομικός Covid χτυπά τις αγορές:Παγκόσμια διόρθωση προκαλούν Evergrande και οι τιμές του φυσικού αερίου

admin

Instagram: Το #1 τοξικό social media!

admin

Χ.Βλάδος:Το νέο λεφτόδεντρο του ΣΥΡΙΖΑ

admin

ΧΑ:Αντίρροπες δυνάμεις

admin

Alpha Bank:Ισχυρή Ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας

admin

Λαγκάρντ: Οι κρίσιμες αλλαγές που απαιτούνται στην ευρωζώνη-Tο χάσμα ανάμεσα σε Βορρά και Νότο

admin

Η κινέζικη Lehman ταράζει τις αγορές

admin

Pfizer: Μειωμένη αποτελεσματικότητα με τον χρόνο – Πράσινο φως στην τρίτη δόση

admin

Bloomberg: Τι περιμένουμε τους επόμενους έξι μήνες της πανδημίας

admin

Οι φόβοι για διόρθωση πληθαίνουν στη Wall Street και προβληματίζουν την Ευρώπη

admin

Το Facebook έκανε τα “στραβά μάτια” για VIP χρήστες που “πάτησαν” τους κανόνες του

admin

Κλίμα vs Καπιταλισμού; – Jean P.Ferry

admin