Image default
Επιχειρήσεις

Νηρεύς-Σελόντα: Αναμονή για έγκριση της πώλησης των assets

Επιστολή από τις τράπεζες έλαβαν Νηρέας και Σελόντα μετά την υπογραφή της σύμβασης με την οποία η κοινοπραξία Διόρασις – Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς απέκτησαν το ένα έκτο του capacity των ελληνικών ομίλων, όπως είχε ζητήσει η DG Comp, ώστε να προχωρήσει η πώληση στην Amerra. 

Οπως αναφέρουν οι τράπεζες, δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο deal και ως εκ τούτου, δεν τους έχει κοινοποιηθεί ενώ δεν γνωρίζουν εάν η κοινοπραξία που αποκτά τα στοιχεία ενεργητικού έχει λάβει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμου. 

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση: 

«H ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. και η Σελόντα ανακοίνωσαν προς το επενδυτικό κοινό ότι έλαβαν την 07 Αυγούστου 2019 από τους μετόχους τις Τράπεζες «Τράπεζα Πειραιώς», «Alpha Bank», «Eurobank Εργασίας» και «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» αντίστοιχες επιστολές με το ακόλουθο περιεχόμενο:

“Αθήνα, 7 Αυγούστου 2019,

Σε απάντηση της από 5/8/2019 με αριθμό πρωτοκόλλου 2873 σχετικής επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα θέλαμε να θέσουμε στην προσοχή σας τα ακόλουθα :

1. Όπως ρητά αναφέρεται στις από 19/3/2019 ανακοινώσεις των Εταιρειών ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε., η πραγματοποίηση της απόκτησης του κοινού ελέγχου των εταιρειών Andromeda, Νηρεύς και Σελόντα από τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC και MDC Industry Holding Company LLC, τελεί υπό δύο προϋποθέσεις, ήτοι :

(α) Της κατάρτισης οριστικής συμφωνίας εκποίησης με έναν ή δύο υποψήφιους αγοραστές για την πώληση (i) ιχθυοτροφείων που παράγουν περίπου 10,000 τόνους μεσογειακών ιχθύων μαζί με τα σχετικά συσκευαστήρια ίδιας δυναμικότητας και (ii) εκκολαπτηρίων που παράγουν περίπου 50,000,000 τεμάχια γόνους και για τη μεταφορά στους υποψήφιους αγοραστές της σχετικής τεχνογνωσίας στα προγράμματα έρευνας και αναπαραγωγής και

(β) Της έγκρισης καταλληλότητας του υποψήφιου αγοραστή ή αγοραστών καθώς και των όρων της ανωτέρω αγοραπωλησίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

2. Όπως προκύπτει από τη σχετική επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς εμάς αλλά και από τα δημοσιεύματα του τύπου, που περιγράφονται στην εν λόγω επιστολή, αναφέρεται πως στις 2/8/2019 υπεγράφη η υπό στοιχεία 1 (α) σύμβαση αγοραπωλησίας.

3. Σημειώνουμε πως δεν είμαστε συμβαλλόμενο μέρος στην εν λόγω σύμβαση και για αυτό το λόγο δεν μας έχει κοινοποιηθεί σχετικά.

4. Επιπροσθέτως, εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε δεν έχει ακόμα παρασχεθεί η υπό στοιχεία 1 (β) ανωτέρω έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιούνται και οι δύο προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

Μετά την ικανοποίηση και αυτής της προϋποθέσεις, πρόθεση μας είναι, ότι μόλις λάβουμε την σχετική πληροφόρηση από τα εμπλεκόμενα μέρη και στα πλαίσια των υπαρχουσών συμβατικών δεσμεύσεων/υποχρεώσεων, θα την παράσχουμε σε εσάς ώστε να ενημερωθεί σχετικώς το επενδυτικό κοινό.”

Σημειώνεται πως ούτε οι δυο εταιρίες είναι συμβαλλόμενο μέρος στην αναφερόμενη από 2/8/2019 υπογραφείσα συμφωνία ως ανωτέρω. Για οτιδήποτε νεότερο κοινοποιηθεί, αναφέρουν ότι θα προβούν άμεσα στις δέουσες ανακοινώσεις.

Σχετικα αρθρα

Εστίαση: Κυρώσεις και πρόστιμα 151.400 ευρώ σε επιχειρήσεις

admin

30+16 εταιρείες με ρεκόρ επιδόσεων μέσα στην πανδημία

admin

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Φέρνει τρένο υδρογόνου – Έφτασε το δεύτερο «Λευκό Βέλος»

admin

Αegean: Το restart του ελληνικού τουρισμού φέρνει επιπλέον πτήσεις για Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο

admin

ΟΣΕ: Έργα προϋπολογισμού 5,9 εκατ. ευρώ

admin

Folli Follie: Έχασε τη μάχη για τις μετοχές της Dufry

admin

Όμιλος IDEAL: Διευρύνει το χαρτοφυλάκιό του-Εισέρχεται σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες

admin

Νέες αγορές στην ευθύνη της Imperial Tobacco Hellas – Eνίσχυση του περιφερειακού ρόλου της στη ΝΑ Ευρώπη

admin

Αυγουστίδης (Skroutz): Το e-commerce θα ανεβαίνει και μετά την πανδημία

admin

Ford: Επιταχύνει την έρευνα και εξέλιξη στις μπαταρίες με επένδυση ύψους $185 εκατ.

admin

Απόστολος Κάκκος (Lamda Hellix): «Αυτά είναι τα τρία μαθήματα που μας έχει δώσει η εποχή»

admin

ΓΕΚΕ Α.Ε.: Συντονισμένη δράση μετόχων για τον έλεγχο της εταιρείας

admin