Image default
Επιχειρήσεις

Cenergy: Καθαρά κέρδη €4,3 εκατ. έναντι ζημιών στο εξάμηνο

Η «Cenergy Holdings», ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2019 μαζί με την έκδοση της Ενδιάμεσης Έκθεσης για την ίδια περίοδο.

Βελτιωμένη κερδοφορία το 1ο εξάμηνο του 2019 σε συνδυασμό με σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων

Συνοπτικά

 Η λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο ΕBITDA) ενισχύεται κατά 49% σε ετήσια βάση

 Στις 30 Ιουνίου 2019 καταγράφεται σημαντικός όγκος ανεκτέλεστων παραγγελιών (620 εκ. ευρώ) και μεγάλος αριθμός από επερχόμενα έργα.

 10% αύξηση του κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση χάρη σε υψηλότερες πωλήσεις κυρίως στον τομέα των έργων καλωδίων

 Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8,0 εκ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 2,4 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018

Επισκόπηση

Το 2019 ξεκίνησε, όπως αναμενόταν, πολύ θετικά για τη Cenergy Holdings με δεδομένο το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών και για δύο τους κλάδους, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, που άγγιξε πολύ υψηλά επίπεδα το Δεκέμβριο του 2018. Σε ένα δύσκολο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος κατέγραψε σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του της τάξης του 49% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του περασμένου έτους, κυρίως λόγω της στρατηγικής του να επικεντρωθεί και να υλοποιήσει με επιτυχία απαιτητικά έργα με υψηλό περιθώριο και υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις στις αγορές μεταφοράς ενέργειας.

Οι δυναμικές εμπορικές ομάδες των εταιρειών εξασφάλισαν νέες παραγγελίες με το συνολικό ανεκτέλεστο χαρτοφυλάκιο να διαμορφώνεται στα 620 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2019, παράλληλα με ικανοποιητική άνοδο του κύκλου εργασιών (10% σε ετήσια βάση). Ο κλάδος σωλήνων χάλυβα επέδειξε αντοχή σε συνθήκες αγοράς που χαρακτηρίστηκαν από αστάθεια και έντονο ανταγωνισμό.

Οι προοπτικές ανάπτυξης της Σωληνουργεία Κορίνθου δεν επηρεάστηκαν από τα αυστηρά μέτρα προστατευτισμού, όπως π.χ. η επιβολή εξισωτικών δασμών (antidumping duties) και οι δασμοί στο χάλυβα από τις ΗΠΑ. Η εταιρεία παγίωσε τη γεωγραφική διασπορά της πελατείας της και τη διαφοροποίηση των προϊόντων της, καθώς ανέλαβε και εκτέλεσε τόσο υποθαλάσσια όσο και χερσαία έργα για την προμήθεια σωλήνων για αγωγούς στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τη Βόρεια Αμερική.

Το πρώτο εξάμηνο του 2019 θεωρείται ορόσημο για τον κλάδο των καλωδίων καθώς, για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος στον τομέα των υποθαλάσσιων καλωδίων που ξεκίνησε το 2011, καταγράφονται δυνατές επιδόσεις στον τομέα των έργων (projects) αφού αξιοποιούνται σε υψηλό ποσοστό σχεδόν όλες οι διαθέσιμες γραμμές παραγωγής.

Η ανάθεση αρκετών έργων εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2018 ενίσχυσε τις επιδόσεις στις αρχές του 2019, καταδεικνύοντας την ικανότητα του τομέα έργων να παρέχει αξιόπιστες, καινοτόμες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Ταυτόχρονα, ο τομέας παραγωγής καλωδιακών προϊόντων κατέγραψε επίσης ικανοποιητικά αποτελέσματα με τη ζήτηση στις παραδοσιακές αγορές να σταθεροποιείται, παρά τις προκλήσεις (π.χ. Brexit).

Οι ισχυρές επιδόσεις των καλωδίων ενισχύθηκαν περισσότερο από τις πρόσφατες πρωτοβουλίες εισόδου σε νέες γεωγραφικές αγορές αλλά και τις τεχνικές βελτιώσεις στο σύνολο των προϊόντων (λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας).

Οικονομική ανασκόπηση Ομίλου

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στις 30 Ιουνίου 2019 ανήλθε σε 497 εκ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10% σε ετήσια βάση, αποτυπώνοντας τις πρώτες παραδόσεις ενός σημαντικού αριθμού παραγγελιών από το τέλος του 2018, κυρίως στον τομέα των έργων καλωδίων.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 49% σε ετήσια βάση στα 41,9 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, με τον κλάδο των καλωδίων να επιτυγχάνει σημαντική αύξηση στα 28,5 εκ. ευρώ (14,0 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018). Ο κλάδος των σωλήνων χάλυβα παρέμεινε σταθερός, κοντά στα επίπεδα λειτουργικής κερδοφορίας του 2018 που είχε πετύχει ρεκόρ πωλήσεων (14,0 εκ. ευρώ έναντι 14,9 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018).

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα είναι οριακά υψηλότερα στα 17,6 εκ. ευρώ ( 1,1 εκ. ευρώ έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2018) λόγω των υψηλότερων συναλλαγματικών ζημιών που καταγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2019 και του υψηλότερου κεφαλαίου κίνησης στους σωλήνες χάλυβα. Ωστόσο, μετά την αναδιάρθρωση του χρέους του περασμένου έτους, ύψους 118,7 εκ. ευρώ, και την εξασφάλιση χαμηλότερων επιτοκίων, η συνολική χρηματοδοτική θέση του Ομίλου βελτιώνεται.

Ως αποτέλεσμα, η Cenergy Holdings για το πρώτο εξάμηνο του έτους καταγράφει κέρδη προ φόρων 8,0 εκ. ευρώ έναντι ζημιών άνω των 2,4 εκ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. Πρόκειται για το δεύτερο διαδοχικό εξάμηνο που καταγράφονται υγιή κέρδη προ φόρων (δεύτερο εξάμηνο του 2018: κέρδη 3,2 εκ. ευρώ).

Τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε 4,3 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι ζημιών 1,1 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν από 455 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2018 σε 473 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2019. Οι επενδύσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ανήλθαν σε 21,6 εκ. ευρώ για τον κλάδο των καλωδίων και σε 3,6 εκ. ευρώ για τον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, καθώς πλέον ολοκληρώνονται τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα ενίσχυσης της παραγωγικής δυναμικότητας και των δύο κλάδων. Με δεδομένη τη βούληση της Διοίκησης για χαμηλότερο δείκτη μόχλευσης στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, τυχόν νέες επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν από λειτουργικές ροές χωρίς προσφυγή σε περαιτέρω δανεισμό.

Το κεφάλαιο κίνησης (συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) αυξήθηκε κατά 2% από τις 31 Δεκεμβρίου 2018 σε 267 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 19, λόγω των αυξημένων αναγκών των έργων που είχαν προγραμματιστεί για το 2019.

Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε ελαφρώς σε 487 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2019 (31.12.2018: 473 εκ. ευρώ). Ο δανεισμός των εταιρειών της Cenergy Holdings (συμπεριλαμβανομένων των Υποχρεώσεων από μισθώσεις) περιλάμβανε στις 30 Ιουνίου 2019 μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο δανεισμό, σε ποσοστό 33% και 67% αντίστοιχα, με το μείγμα να παραμένει σταθερό έναντι του τέλους της προηγούμενης χρονιάς. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες πιστωτικές γραμμές που χρηματοδοτούν τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης των έργων σε εξέλιξη. Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 οδήγησε σε αύξηση των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και του καθαρού δανεισμού κατά 3,5 εκ. ευρώ.

*Αναλυτικά τα αποτελέσματα εξαμήνου της Cenergy, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”.

Σχετικα αρθρα

ΕΣΠΑ: Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν στην επανεκκίνηση της εστίασης

admin

Alpha Trust Ανδρομέδα: Κερδοφόρο το α’ εξάμηνο-Προμέρισμα €0,509 ανά μετοχή

admin

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της Ελλάκτωρ

admin

«Ναι» στο αίτημα της Mytilineos για το Financial Reporting Council

admin

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε εταιρείες με εκτυπωτές

admin

ΜΕΒΓΑΛ: Με 25,86 εκατ. ευρώ πήραν το μερίδιο της Vivartia Χατζάκου – Θεοδωρόπουλος

admin

Prosperty: Έλαβε νέα χρηματοδότηση 3,3 εκατ. ευρώ

admin

Β. Θεοχαράκης και Μαρία Δαμανάκη στο διοικητικό συμβούλιο της ΛΑΜΨΑ

admin

Intrakat: Εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Γαία Άνεμος

admin

ΕΛΠΕ: Ξεκινά η απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών

admin

Autohellas Hertz: Εμπλουτίζει με eScooters τον ηλεκτροκίνητο στόλο

admin

Η συνεργασία Αθηνών-Ζυρίχης

admin