Image default
Επιχειρήσεις

Πειραιώς: Πρώτα… φρεσκάρει και μετά πουλά το Ντυνάν

Στην υιοθέτηση μέτρων κεφαλαιακών ενίσχυσης της Ημιθέα ΑΕ, εταιρείας που ελέγχει το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, ως αποκλειστικός μέτοχος και μεγαλοπιστωτής της προκειμένου να διευκολύνει το αποτέλεσμα της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας πώλησης.

Η Ημιθέα ΑΕ εμφάνισε και στο τέλος του 2018 αρνητική καθαρή θέση 9,7 εκατ. ευρώ, παρά την τόνωση των 14,4 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων στην εύλογη αξία. Με δεδομένο ότι τα ίδια κεφάλαια παραμένουν αρνητικά και χαμηλότερα από το 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 110 του ν. 4548/2018.

Έτσι, στις 10 Σεπτεμβρίου υπήρξε σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, με θέμα, μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση μέτρων κεφαλαιακής ενίσχυσης. Οι σχετικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης δεν έχουν αναρτηθεί ακόμη στο ΓΕΜΗ, ενώ η διοίκηση της Ημιθέα αναφέρει στην έκθεση, που συνοδεύει τα αποτελέσματα χρήσης 2018, ότι εξετάζεται, σε συνεργασία με τη βασική μέτοχο, Τράπεζα Πειραιώς, ο αποδοτικότερος τρόπος ενίσχυσης των κεφαλαίων.

Σημειώνεται ότι η Πειραιώς έχει προαναγγείλει ότι θα ξεκινήσει ως το τέλος του τρέχοντος έτους νέα διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση της Ημιθέα ΑΕ.

Ο κύκλος εργασιών της Ημιθέα κατά τη χρήση 2018, μετά από Rebate & Clawback, ανήλθε σε 44,14 εκατ. ευρώ έναντι 35,8 εκατ. ευρώ το 2017 και το κόστος υπηρεσιών διαμορφώθηκε στα 44,2 εκατ. ευρώ. Οι μικτές ζημιές περιορίστηκαν στις 112 χιλ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ το 2017.

Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών, η εταιρεία «δεν έχει ακόμη φτάσει το επίπεδο που απαιτείται για την επίτευξη νεκρού σημείου» αναφέρει η έκθεση διοίκησης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα. Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν στα 8,9 εκατ. ευρώ και παρά τη σημαντική μείωση των προβλέψεων ( 0,7 εκατ. έναντι 4 εκατ. ευρώ το 2017) η εταιρεία εμφάνισε ζημιές εκμετάλλευσης 8,08 εκατ. ευρώ από ζημιές 15,5 εκατ. ευρώ το 2017.

Τα προ προβλέψεων EBITDA ήταν αρνητικά κατά 3,4 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας πάντως βελτίωση κατά 56% σε σχέση με το 2017 (ζημιές 7,8 ευρώ). Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν στα 11,3 εκατ. ευρώ από 18,7 εκατ. ευρώ το 2017 και οι ζημίες μετά από φόρους σε 4,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 65% έναντι του 2017.

Η σταθερή βελτίωση των μεγεθών καθώς και οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική κερδοφορία, βάσει του αναθεωρημένου επιχειρησιακού σχεδίου, επέτρεψαν την αναγνώριση επιπλέον αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ύψους 1,1 εκατ. ευρώ επί φορολογικών ζημιών, που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν εντός 5ετίας, επηρεάζοντας θετικά τα αποτελέσματα της χρήσης.

Επιπλέον, αναγνωρίσθηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους 6,9 εκατ. ευρώ επί της διαφοράς μεταξύ της φορολογικής και της λογιστικής βάσης στην αξία των οικοπέδων.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε στις 31/12/2018 σε 119,8 εκατ. ευρώ έναντι 104,5 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα. Επιπρόσθετα οι υποχρεώσεις Leasing ανήλθαν σε 3,7 εκατ. ευρώ. Τον Μάιο του 2019 η Ημιθέα υπέγραψε σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων ασφαλιστικών εταιρειών με την Πειραιώς Factoring, με προεξόφληση – χρηματοδότηση των απαιτήσεων.

Σχετικα αρθρα

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο τράπεζες και εισηγμένες που κόβουν μερίσματα

admin

Οργανωτικές αλλαγές στον ΟΤΕ – Στην τελική ευθεία η Cosmote Payments

admin

McDonald’s: Ανοίγει 50 νέα καταστήματα και προσλαμβάνει 20.000 υπαλλήλους

admin

Ελληνικό: Έναρξη έργων με έμφαση στο Μητροπολιτικό Πάρκο

admin

Inform Π. Λύκος: Διανομή μερίσματος €0,038 για τη χρήση 2020

admin

Αυτές οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα καταφέρουν να επιβιώσουν (ανάλυση)

admin

Mytilineos: Deal $1,5 δισ. με Glencore και συμφωνία με τη ΔΕΗ για την περίοδο 2021-2023

admin

Επισημοποιήθηκαν οι συμφωνίες της MYTILINEOS με ΔΕΗ και GLENCORE-Τι προβλέπουν

admin

Inform Π. Λύκος: Μέρισμα €0,038 για τη χρήση 2020

admin

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Λειτουργική κερδοφορία €79,2 εκατ. στο α’τρίμηνο του 2021

admin

Quest: «Πράσινο» φως στην καταβολή μερίσματος €0,285 ανά μετοχή

admin

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα €79,2 εκατ. το προσαρμοσμένο EBITDA στο α’ τρίμηνο 2021

admin