Image default
Τράπεζες

Οι αλλαγές στο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Τη διεύρυνση των πιστωτών έναντι των οποίων μπορεί να επέλθει ρύθμιση οφειλών για την προστασία της πρώτης κατοικίας, προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, καθώς πέραν των τραπεζών, μπορούν να ρυθμιστούν και χρέη προς εταιρείες παροχής πιστώσεων, δηλαδή ανώνυμες εταιρείες που νόμιμα παρέχουν δάνεια.

Παράλληλα με το ίδιο νομοσχέδιο, επιτρέπεται πλέον να υποβάλουν αίτηση για να προστατέψουν την κύρια κατοικία τους και όσοι διαμένουν σε μισθωμένο ή παραχωρημένο ακίνητο, εκτός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία τους. Αφορά κυρίως σε όσους διαμένουν σε άλλη πόλη λόγω της εργασίας τους, π.χ. σώματα ασφαλείας, γιατροί, εκπαιδευτικοί, ενώ σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, δίνεται η δυνατότητα προστασίας ολόκληρης της κατοικίας, με αίτηση μόνο του ενός συνιδιοκτήτη, διευκολύνοντας έτσι, συγγενείς, διαζευγμένα ζευγάρια κ.ο.κ.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα συνυποβολής της αίτησης από όλους τους συγκύριους, προκειμένου να ενταχθούν σε ρύθμιση ανάλογα με το ποσοστό που κατέχει ο καθένας, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζεται και το ζήτημα της μη υποβολής αίτησης ενός ή περισσοτέρων συγκυριών, ενώ θεσπίζεται συγκεκριμένη προθεσμία 30 ημερών, εντός της οποίας μπορεί να ζητήσει ο πιστωτής από τον οφειλέτη να διαγράψει και να επανυποβάλλει την αίτηση, προκειμένου να λάβουν χώρα διορθώσεις σφαλμάτων ή ελλείψεων.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση διαγραφής και επανυποβολής, ορίζεται ρητώς, ότι κατά το μεσοδιάστημα εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας.

Με το νομοσχέδιο καθορίζεται και η διαδικασία για την εξεύρεση κοινώς αποδεκτού εγγυητή για την υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον ο ίδιος ο αϊτών επιλέξει να συμβληθεί και τρίτο πρόσωπο, ως εγγυητής, στην σχετική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει ο αϊτών να δηλώσει τα στοιχεία του εγγυητή, προκειμένου να ανακτηθούν και γι’ αυτόν, κατόπιν της ρητής συναινέσεώς του, από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγησή του.

Επίσης, καθιερώνεται η ενδεχόμενη συνδρομή του πληρεξούσιου δικηγόρου στην υποβολή της αίτησης, ανεξαρτήτως εάν προσυπογράφει την εν λόγω αίτηση ή όχι και ορίζεται η αμοιβή του. Εάν ο αϊτών κριθεί επιλέξιμος, ο πληρεξούσιος δικηγόρος δικαιούται αμοιβής ύψους 120 ευρώ, η οποία προκαταβάλλεται από την πιστώτρια τράπεζα που είναι πρώτη στην υποθηκική τάξη επί της προς διάσωση κύριας κατοικίας, έναντι νόμιμου παραστατικού.

Εάν ο αϊτών έχει δηλώσει στην αίτησή του ότι στη διαδικασία έχει συμπράξει πληρεξούσιος δικηγόρος, και επιτευχθεί ρύθμιση, η πιστώτρια Τράπεζα που είναι πρώτη στην υποθηκική τάξη προκαταβάλλει ως ελάχιστη δικηγορική αμοιβή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος το ποσό 220 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις η αμοιβή αυτή καταλογίζεται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του προς ρύθμιση δανείου.

Το νομοσχέδιο, παρατείνει την προθεσμία υποβολής πρότασης ρύθμισης εκ μέρους του πιστωτή από έναν σε δύο μήνες, σε περίπτωση συνυποβολής της αίτησης από συγκύριους, λόγω της αναγκαιότητας περαιτέρω επεξεργασίας της αίτησης. Παράλληλα, ρυθμίζονται και αποσαφηνίζονται οι έννομες συνέπειες επί αποδοχής της σύμβασης εκ μέρους εγγυητή. Σε περίπτωση που συμβάλλεται και εγγυητής, προκειμένου να παρασχεθεί ρύθμιση με χρονικό όριο αποπληρωμής τα 25 έτη, θα πρέπει είτε ο αϊτών είτε ο εγγυητής, κατά το πέρας της 25ετίας, να μην υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του.

Με το σχέδιο νόμου, αντιμετωπίζεται το ζήτημα του αρνητικού επιτοκίου euribor και διατυπώνεται ρητώς ότι, στην περίπτωση αυτή, το επιτόκιο της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από μηδέν.

Τέλος προβλέπεται ότι η συνεισφορά του Δημοσίου θα μπορεί να εγκριθεί και σε περιπτώσεις που η προσφερόμενη ρύθμιση δεν αντιστοιχεί στο 120% επί της αξίας της κύριας κατοικίας, επειδή υφίστανται πολλοί συγκύριοι και συνοφειλέτες επί της ιδίας οφειλής. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να προτείνεται ρύθμιση μικρότερη από το 120% της αξίας της πρώτης κατοικίας για κάθε ένα εκ των συγκυριών και συνοφειλετών, έτσι ώστε να ισούται με το συνολικό ποσό της οφειλής.

*To ν/σ με τις τροποποιήσεις για την προστασία της α’ κατοικίας, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”.

Σχετικα αρθρα

Γιώργος Ζαββός: Οι βιώσιμες μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις θα στηριχθούν με κάθε μέσο

admin

Ξεκινούν από σήμερα οι πλειστηριασμοί – 500 μεγάλα ακίνητα στο σφυρί ως το τέλος Μαιου

admin

Alpha Private Bank: Προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις στην μετά Covid-19 εποχή

admin

Fitch: Ταχύτερα οι αναβαθμίσεις των ελληνικών τραπεζών

admin

Attica Bank: Συνεχίζουμε απρόσκοπτα το επιχειρηματικό μας πλάνο – Τι αναφέρει για τον έλεγχο της KPMG

admin

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Νέα επενδυτικά δάνεια έως €1,5 εκατ. για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

admin

Ιταλία: Έρχεται κύμα συγχωνεύσεων στον τραπεζικό κλάδο

admin

Ισχυρό “σήμα” της Fitch για τις ελληνικές τράπεζες

admin

Χρήστος Μεγάλου: Είμαστε αισιόδοξοι τόσο για το μέλλον της Τράπεζας Πειραιώς όσο και για την πορεία της ελληνικής οικονομίας

admin

Tράπεζες: Tέλος εποχής για το χαρτί στις επαφές με τους πελάτες

admin

Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank ξεκίνησαν τις παρουσιάσεις των νέων τιτλοποιήσεων στους ξένους επενδυτές

admin

Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς): Η ΑΜΚ κομβική εξέλιξη για το τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία

admin