Image default
Επιχειρήσεις

Eurobank: Στο τρέχον τρίμηνο η ζημιά 1,5 δισ. από Cairo

Στο τρέχον πρώτο τρίμηνο της χρήσης θα εγγράψει λογιστικά η Eurobank Holding τη ζημιά ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ από τη μεταβίβαση του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης της τιτλοποίησης Cairο και από τη δωρεάν απόδοση στους μετόχους της του 75% των ίδιων τίτλων. 

Αυτό διευκρίνισε, κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Eurobank, ο διευθύνων σύμβουλός της Φωκίων Καραβίας, επαναλαμβάνοντας ότι ο εταιρικός μετασχηματισμός με διάσπαση του τραπεζικού κλάδου και εισφορά του σε νέα τραπεζική θυγατρική αποτελεί το τέταρτο βήμα από όσα είχαν ανακοινωθεί με το σχέδιο επιτάχυνσης τον Νοέμβριο του 2018. 

Εφόσον το σχέδιο διάσπασης εγκριθεί σήμερα από τους μετόχους της τράπεζας (σ.σ. τυπικά από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής απόφασης της γενικής συνέλευσης), ιδρύεται η νέα Eurobank (διακριτικός τίτλος Eurobank), ενώ η εισηγμένη μετατρέπεται από πιστωτικό ίδρυμα σε εταιρεία συμμετοχών με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ». Ημερομηνία μετασχηματισμού αποτελεί η 30ή Ιουνίου 2019.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της νέας Eurobank θα ανέρχεται σε 4,2 δισ. ευρώ, ενώ θα κατέχει και τους Tier II τίτλους, ύψους 950 εκατ. ευρώ. Το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 4,05 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 3.683.244.830 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,10 ευρώ εκάστη.

Το σύνολο των παραπάνω μετοχών θα κατέχεται από τη Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών, η οποία θα διατηρήσει ίδια κεφάλαια της τάξης του 1,6 δισ. ευρώ. Το συντριπτικό μέρος της παραπάνω θέσης θα απορροφήσει τη ζημιά από την τιτλοποίηση Cairo.

Τον Ιούνιο το ειδικό μέρισμα στους μετόχους της holding

Με βάση το σχέδιο διάσπασης, η Eurobank Συμμετοχών θα διατηρήσει το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης του project Cairo. Το 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης θα πωληθεί στη doValue, έναντι τιμήματος της τάξης των 75 εκατ. ευρώ, ενώ το 75% θα αποδοθεί, δωρεάν, στους μετόχους της Συμμετοχών.

Η δωρεάν απόδοση θα γίνει με εις είδος διανομή και αναμένεται να διενεργηθεί, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Φ. Καραβία, τον προσεχή Ιούνιο.

Η αποτίμηση του συνόλου των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης σε επίπεδα χαμηλότερα των 80 εκατ. ευρώ και η δωρεάν απόδοση του 75% στους μετόχους της Holding σημαίνει ότι η ζημιά από την τιτλοποίηση αγγίζει το σύνολο σχεδόν της ονομαστικής αξίας των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (1,5 δισ. ευρώ). Ζημιά από το συμβολικό τίμημα και τη δωρεάν απόδοση των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης δεν προκύπτει.

Αποφεύγει τον σκόπελο του νόμου Χαρδούβελη

Η αλλαγή αρχιτεκτονικής κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να ξεπεραστεί ο σκόπελος της ενεργοποίησης της διάταξης του νόμου Χαρδούβελη για υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου. Έτσι, οι μέτοχοι του ομίλου δεν κινδυνεύουν να υποστούν απίσχναση της συμμετοχής τους (dilution).

Πέραν του 100% της «νέας Eurobank», η Συμμετοχών θα ελέγχει απευθείας δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τον στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και την παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες του ομίλου και τρίτους.

Ειδικότερα, θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, στη Eurobank, σε λοιπές εταιρείες του ομίλου καθώς και σε τρίτους, υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών και διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακίνησης τιμολογίων. Στο πλαίσιο αυτό, η Holding διατηρεί τη συμμετοχή στην Be Business Exchanges. Παράλληλα, θα διατηρήσει το συμβουλευτικό τμήμα εποπτείας και παρακολούθησης της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρέχοντας σχετικές υπηρεσίες στη «νέα Eurobank», ενώ θα παρέχει και υπηρεσίες μηχανογράφησης προς εταιρείες του ομίλου.

Ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα διατηρήσει τις υπηρεσίες ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές, τις υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου, καθώς επίσης και τις κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.

Η νέα αρχιτεκτονική στοχεύει, σύμφωνα με όσα αναφέρει η τράπεζα, στη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και κεφαλαιακής δομής του ομίλου. Η ολοκλήρωση της απόσχισης θα επιτρέψει στη Eurobank να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητές της, για τη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες όπου έχει στρατηγική παρουσία, αξιοποιώντας τις μελλοντικές προοπτικές πιστωτικής επέκτασης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η Eurobank Holdings και η νέα Eurobank θα έχουν τα ίδια διοικητικά συμβούλια, χωρίς αλλαγή στις ετήσιες αποδοχές, σε σχέση με αυτές του 2019, καθώς και την ίδια έδρα. 

Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης και δωρεάν απόδοσης στους μετόχους του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης, η Eurobank θα μειώσει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της στα επίπεδα του 16% και θα γίνει η πρώτη εγχώρια τράπεζα με χαμηλό συγκριτικά NPE ratio. 

Στην εν εξελίξει έκτακτη γενική συνέλευση, παρόντες είναι μέτοχοι που κατέχουν το 73,96% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας και πέραν της απόσχισης του κλάδου τραπεζικών εργασιών, στα θέματα περιλαμβάνεται η τροποποίηση του καταστατικού, ως απόρροια της απόσχισης και της εναρμόνισης με το νόμο 4548/2018 καθώς και η επικύρωση των νέων μη εκτελεστικών μελών και της Επιτροπής Ελέγχου. 

Σχετικα αρθρα

Inform Π. Λύκος: Διανομή μερίσματος €0,038 για τη χρήση 2020

admin

Αυτές οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα καταφέρουν να επιβιώσουν (ανάλυση)

admin

Mytilineos: Deal $1,5 δισ. με Glencore και συμφωνία με τη ΔΕΗ για την περίοδο 2021-2023

admin

Επισημοποιήθηκαν οι συμφωνίες της MYTILINEOS με ΔΕΗ και GLENCORE-Τι προβλέπουν

admin

Inform Π. Λύκος: Μέρισμα €0,038 για τη χρήση 2020

admin

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Λειτουργική κερδοφορία €79,2 εκατ. στο α’τρίμηνο του 2021

admin

Quest: «Πράσινο» φως στην καταβολή μερίσματος €0,285 ανά μετοχή

admin

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα €79,2 εκατ. το προσαρμοσμένο EBITDA στο α’ τρίμηνο 2021

admin

Γεωργιάδης για ΕΑΒ: Η νομιμότητα θα υπερισχύσει – Εξελίξεις μετά την απόφαση του δικαστηρίου

admin

Quest: Το νέο ΔΣ της εταιρείας

admin

Διοικητικές αλλαγές στη MIG: Νέος CEO ο Γεώργιος Ευστρατιάδης

admin

Aegean: Αγορά 1,65 εκατ. μετοχών από την Alnesco

admin