Image default
Επιχειρήσεις

Profile: Εκτακτη επιστροφή κεφαλαίου 0,045 ευρώ ανά μετοχή

Σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 6 Μαρτίου η εταιρεία πληροφορικής Profile προκειμένου να διανείμει στους μετόχους της μέσω επιστροφής κεφαλαίου χρηματικό ποσό ύψους 0,045 ευρώ ανά τεμάχιο.

Η συγκεκριμένη κίνηση της Prοfile έρχεται μετά από την υλοποίηση μιας πολύ επιτυχημένης πολιτικής αγοράς και επαναπώλησης ιδίων μετοχών της και αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες, διάθεση μέρους των κερδών που προέκυψαν από αυτή, καθώς:

α) Οι πωλήσεις (σε δύο στάδια) ιδίων μετοχών έγιναν σε τιμές πολύ υψηλότερες από το μέσο κόστος κτήσης τους, ενισχύοντας έτσι τόσο τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης, όσο και τη ρευστότητά της. Με δεδομένο άλλωστε ότι η Prοfile ακόμη και πριν τις πωλήσεις των ιδίων μετοχών διάθετε θετικό καθαρό ταμείο (διαθέσιμα και χρηματοοικονομικά προϊόντα πολύ υψηλότερα από το σύνολο των τραπεζικών της υποχρεώσεων) θεωρήθηκε λογικό να επιστραφούν κεφάλαια στους μετόχους.

β) Μέσω της πώλησης των ιδίων μετοχών, η εισηγμένη προσέλκυσε ισχυρά θεσμικά χαρτοφυλάκια του εξωτερικού, τα οποία έχουν κόστος κτήσης πολύ κοντά στα τρέχοντα χρηματιστηριακά επίπεδα του τίτλου.

Κύκλοι της αγοράς δεν συνδέουν σε καμιά περίπτωση τη συγκεκριμένη επιστροφή κεφαλαίου με την ετήσια πολιτική χρηματικών διανομών που ακολουθεί η εισηγμένη και έτσι θεωρούν πολύ πιθανή και μια νέα διανομή μετρητών μέσα στο 2020 η οποία ενδεχομένως να αποφασιστεί στα πλαίσια της ετήσιας τακτικής συνέλευσης.

Η προαναγγελία της ΓΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 6η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Νέα Σμύρνη Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 531.548,69 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,045 Ευρώ (από 0,47 Ευρώ σε 0,515 Ευρώ).

Θέμα 2ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 531.548,69 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,045 Ευρώ (από 0,515 Ευρώ σε 0,47 Ευρώ ) και επιστροφή – καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 4ο: Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση και υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας .

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Σχετικα αρθρα

Prodea Investments: Αγορές ομολογιών από μέλη του ΔΣ

admin

ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη €5,06 εκατ. στο α’ εξάμηνο του 2021

admin

Νίκος Ταβουλάρης: Από το πλευρό του Νιάρχου μέχρι τις μέρες δόξας και την παρακμή των Ναυπηγείων Ελευσίνας

admin

Χ.Α.: Σύνθεση και συντελεστές στάθμισης για τον νέο δείκτη ESG

admin

Καταστήματα εστίασης: Tι ισχύει για τη λειτουργία τους σε κλειστά εμπορικά κέντρα

admin

Μίχαλος: H αύξηση του κατώτατου μισθού δίνει μικρές ανάσες στους εργαζόμενους

admin

Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer: Έναρξη του Rotational Graduate Program

admin

Περιφέρεια Αττικής: Προχωρά η καταβολή ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από Covid-19

admin

Οι ετήσιοι μισθοί των τραπεζιτών

admin

FlexCar: Δημιουργία 250 νέων θέσεων εργασίας µέχρι το τέλος του 2022

admin

Το σεντούκι άδειασε…

admin

Rocket: Νέος παίκτης στην αγορά του online food delivery στην Ελλάδα

admin