Image default
Οικονομία Τράπεζες

Τι είναι το hive – down και πώς επηρεάζει τους μετόχους των τραπεζών

Μπροστά σε έναν ορισμό και μία νέα πραγματικότητα για τις τράπεζες, βρίσκονται οι μέτοχοι των τραπεζών. Πρόκειται για το hive – down, τον μηχανισμό μετασχηματισμού των τραπεζών, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τη μείωση των κόκκινων δανείων τους.

Καθώς η δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν μπορεί να γίνει χωρίς ζημιές για τις τράπεζες και οι ζημιές αυτές θα τις υποχρέωναν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου, διότι θα ενεργοποιούσαν τις διατάξεις περί αναβαλλόμενου φόρου, το hive – down έρχεται να δώσει τη λύση στο πρόβλημα αυτό.

Το σχέδιο μετασχηματισμού μέσω hive – down, το οποίο υλοποίησε ήδη η Eurobank και πρόκειται να υλοποιήσουν επίσης η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank, βασίζεται στην απόσχιση δραστηριοτήτων. Ειδικότερα:

Oι τραπεζικές δραστηριότητες του Ομίλου διαχωρίζονται (απόσχιση) από τον Όμιλο και μεταβιβάζονται σε μια νέα κατά 100% θυγατρική εταιρεία που είναι η νέα Τράπεζα. Στη νέα Τράπεζα μεταβιβάζεται η πλειονότητα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι μη τραπεζικές δραστηριότητες διατηρούνται στη μητρική εταιρεία (“παλαιά Τράπεζα”) του Ομίλου, η οποία μετατρέπεται σε χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών (holding company), εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εταιρεία συμμετοχών θα ελέγχει απευθείας δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τη στρατηγική για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες του Ομίλου και τρίτους.

Η holding εταιρεία είναι εκείνη που θα διακρατήσει (το 95%) τους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης (mezzanine και junior) από τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα μεταβιβαστούν στον “Ηρακλή”. Η νέα Τράπεζα θα διακρατήσει (το 100%) τους τίτλους υψηλής εξασφάλισης, οι οποίοι έχουν λάβει μηδενική στάθμιση κινδύνου στο ενεργητικό και προσμετρώνται στα εποπτικά κεφάλαια, καθώς και ένα μικρό ποσοστό των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (και οι τρεις τράπεζες έχουν ορίσει το ποσοστό αυτό στο 5%).

Με τον μηχανισμό αυτό, οι ζημιές που θα προκύψουν από τις τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων που οι τράπεζες θα βγάλουν από τους ισολογισμούς τους και θα μεταβιβάσουν στον “Ηρακλή”, θα εγγραφούν στις “παλαιές” τράπεζες και πλέον εταιρείες συμμετοχών. Ενδεικτικά, χωρίς το hive – down, η Eurobank θα αναγκαζόταν να πάρει ζημιά 1,576 δις. ευρώ από την τιτλοποίηση Cairo των 7,5 δις. ευρώ και αναλόγως θα συνέβαινε και με τις άλλες τράπεζες. Οι ζημιές αυτές θα ανάγκαζαν τις τράπεζες να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου.

Οι μέτοχοι

Συγκεκριμένα, για τους μετόχους, το hive – down (απόσχιση δραστηριοτήτων) διασφαλίζει ότι αυτοί, ως μέτοχοι του νέου Ομίλου (της “νέας Τράπεζας”), δεν θα υποστούν απίσχναση της συμμετοχής τους (dilution), καθώς η εν λόγω συναλλαγή δεν προκαλεί μετατροπή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστική απαίτηση υπέρ του Δημοσίου.

Επιπλέον, οι μέτοχοι θα μπορούν να καρπωθούν τα οφέλη ενδεχόμενης ανοδικής πορείας των τιτλοποιημένων μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς η holding εταιρεία, η οποία θα διακρατήσει τους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης, θα αξιολογεί όλες τις διαθέσιμες επιλογές για τη μεγιστοποίηση της αξίας τους.

Σημειώνεται ότι ο εταιρικός μετασχηματισμός των τραπεζών δεν αλλάζει σε τίποτα τις υφιστάμενες σχέσεις τους με τους μετόχους και τους πελάτες τους, ενώ και το σύνολο των δικαιωμάτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα διατηρηθεί και κατόπιν της ολοκλήρωσης της απόσχισης δραστηριοτήτων.

Το hive – down δεν επηρεάζει επίσης καθόλου την αξία και την χρηματιστηριακή εικόνα των τραπεζών. Πράγμα που σημαίνει ότι οι μέτοχοι δεν χάνουν επειδή οι τράπεζες προχωρούν σε μετασχηματισμό με απόσχιση δραστηριοτήτων. Επιπλέον, είναι άσχετη η διανομή μερίσματος με το hive – down. Οι τράπεζες δεν επρόκειτο να διανείμουν μερίσματα, όχι μόνο γιατί η κερδοφορία τους δεν επιτρέπει ακόμη να εντάξουν στη στρατηγική τους τη διανομή μερίσματος, αλλά και διότι – λόγω κορονοϊού – οι εποπτικές αρχές (ΕΚΤ/SSM) απαγόρευσαν στις τράπεζες να διανείμουν μερίσματα.

Ωστόσο, μέσω του μετασχηματισμού των τραπεζών, οι μέτοχοι μπορούν να προσδοκούν σε βάσιμη ανάκαμψή τους, κερδοφορία και διανομή μερισμάτων, καθώς οι τράπεζες θα απαλλαγούν από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και θα επικεντρωθούν στη χρηματοδότηση της Οικονομίας και σε αγορές – πεδία δραστηριότητας που μπορούν να αποφέρουν κέρδη. Οι μέτοχοι των τραπεζών, επομένως, θα είναι πια μέτοχοι υγιών οργανισμών.

Σχετικα αρθρα

Nordstream II: Παραμένει η διάσταση απόψεων μεταξύ Γερμανίας και ΗΠΑ για τον αγωγό

admin

Παρεμπόριο: Πρόστιμα ύψους 92.950 ευρώ επιβλήθηκαν στην αγορά την περασμένη εβδομάδα

admin

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: 5+1 προτεραιότητες για τον κλάδο Μεταφορών

admin

Χ. Θεοχάρης: «Ιατρός» της οικονομίας ο Τουρισμός- Όλοι οι επισκέπτες θα πρέπει να είναι ασφαλείς

admin

Σταθερή η αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης το α΄ τρίμηνο 2021

admin

Χρ. Σταϊκούρας: Επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023- Αύξηση επενδύσεων

admin

Πάουελ: Απίθανο ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ να φτάσει σε επίπεδα αντίστοιχα με του 1970

admin

Υπηρεσία Μίας Στάσης ΦΠΑ: Ψηφιακή προεγγραφή για το ηλεκτρονικό εμπόριο

admin

Ευρωζώνη: Σε υψηλό 15 ετών ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης PMI

admin

Εκατομμύρια έγιναν εκατομμυριούχοι κατά τη διάρκεια πανδημίας

admin

Στις «ράγες» το έργο 1,2 δισ. του Μετρό

admin

Αργεντινή: Συμφωνία με τη Λέσχη του Παρισιού που αποτρέπει την κήρυξη στάσης πληρωμών στις 31/7

admin