Image default
Οικονομία

Εγκρίθηκαν οι πρώτοι 4+1 “όροι”-Σήμερα στο Eurogroup η “δόση” των 748 εκατ.

-

Το Ecofin της προηγούμενης Τρίτης ενέκρινε κείμενο με 4 δέσμες συστάσεων που οφείλει να ακολουθεί η χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αποκτούν πλέον ειδική σημασία όπως επισήμανε χθες και ο  Επίτροπος Τζεντιλόνι μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: εξήγησε πως το σχέδιο που θα πρέπει να υποβάλλει κάθε κράτος έως τον Οκτώβριο για το Ταμείο Ανάκαμψης (από το οποίο η Ελλάδα διεκδικεί έως 32 δισ. ευρώ) θα πρέπει να είναι συμβατό με τις συστάσεις του ευρωπαϊκού εξαμήνου και με τους 2 στόχους της ΕΕ για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση (σ.σ. που περιλαμβάνονται ούτως ή άλλως στις εν λόγω συστάσεις).

Σήμερα, προστίθεται ένας ακόμη “όρος” με πολλές επιμέρους “μεταβλητές”: Οι ΥΠΟΙΚ σε επίπεδο Eurogroup καλούνται να εγκρίνουν την 6η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, μαζί με το αίτημα έγκρισης της “δόσης” του ESM.

Αναλυτικά, στο Ecofin της προηγούμενης Τρίτης εγκρίθηκαν οι συστάσεις που πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2020. Για την Ελλάδα,  η Επιτροπή προέβη σε 4 συστάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν το 2020 και το 2021. 

Πλέον με απόφαση του Ecofin η Ελλάδα θα πρέπει:

1. Σύμφωνα με τη γενική ρήτρα διαφυγής (που δεν απαιτεί πρωτογενή πλεονάσματα), “να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας, τη στήριξη της οικονομίας και τη στήριξη της επακόλουθης ανάκαμψης”. Ωστόσο, αναφέρεται πως “όταν το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες, θα πρέπει να επιδιώξει την εφαρμογή δημοσιονομικών πολιτικών που αποσκοπούν στην επίτευξη συνετών μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών θέσεων και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους, με παράλληλη ενίσχυση των επενδύσεων. Να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας και να εξασφαλίσει επαρκή και ισότιμη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη”. Χθες αξιωματούχος της ΕΕ προέβλεψε πως εκτός από φέτος δημοσιονομική χαλάρωση θα υπάρχει και το 2021, ωστόσο αυτό που ακόμη δεν είναι σαφές, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, είναι αν το 2021 θα ισχύει η ρήτρα διαφυγής (Πλήρης χαλάρωση) ή μόνο το 1ο στάδιο ευελιξίας από τους δημοσιονομικούς κανόνες.

2. Να μετριάσει τις επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση και την κοινωνία, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή μέτρων όπως τα καθεστώτα μειωμένου ωραρίου εργασίας και με τη διασφάλιση αποτελεσματικής στήριξης της συμμετοχής στον ενεργό εργασιακό βίο.

3. Να εφαρμόσει ταχέως μέτρα για την παροχή ρευστότητας και τη συνεχή ροή πιστώσεων και λοιπής χρηματοδότησης προς την οικονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Να επισπεύσει ώριμα έργα δημόσιων επενδύσεων και να προωθήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης. Να εστιάσει τις επενδύσεις στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως όσον αφορά τις ασφαλείς και βιώσιμες μεταφορές και την εφοδιαστική, την καθαρή και αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας, τις περιβαλλοντικές υποδομές, τις ψηφιακές υποδομές πολύ υψηλής χωρητικότητας και τις ψηφιακές δεξιότητες. Να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και να προωθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

4. Να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις  μεταπρογραμματικές δεσμεύσεις της Ενισχυμένης Εποπτείας. Στην παρούσα 6η αξιολόγηση που συζητά σήμερα το Eurogroup η Ελλάδα κρίθηκε με βάση 10 προαπαιτούμενα που έληγαν στο τέλος του 2019 αλλά και με την πρόοδο στις δεσμεύσεις που λήγουν τον Ιούλιο και θα πρέπει να  κριθεί πως προχωρούν ώστε να στηρίξουν “την επανεκκίνηση της βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης, μετά τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί εξαιτίας της έξαρσης της νόσου COVID-19”.

Η 5η δέσμη

Στις επόμενες αξιολογήσεις ανά 3μηνο (με πρώτη αυτή του φθινοπώρου) η Ελλάδα θα  κριθεί και για τα προαπαιτούμενα με μεταγενέστερο ορίζοντα (εκτείνονται έως και το 2022). Όπως επισημαίνεται,  “η Ελλάδα υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία και κρίνεται πως μεσοπρόθεσμα, η Ελλάδα χρειάζεται να συνεχίσει να θεσπίζει μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών πηγών μακροοικονομικών ανισορροπιών, εφαρμόζοντας παράλληλα διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη ισχυρής και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης”. Εξηγεί πως “συνδέονται με τις δημοσιονομικές και τις δημοσιονομικές-διαρθρωτικές πολιτικές, την κοινωνική πρόνοια, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις αγορές εργασίας και προϊόντων, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος, τη δημόσια διοίκηση και την καταπολέμηση της διαφθοράς”. “Αυτές οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για τις προσπάθειες της Ελλάδας να επανεκκινήσει την οικονομία της. Η επιτυχής υλοποίηση και ολοκλήρωση αυτών των μεταρρυθμίσεων αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη στήριξη της ανάπτυξης της Ελλάδας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα” καταλήγει η Κομισιόν στην εισήγηση που τέθηκε στο τραπέζι των ΥΠΟΙΚ.

Eurogroup – Έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα

Στη σημερινή ατζέντα της συνόδου του Eurogroup που είναι διπλή (σ.σ. αφού θα προηγηθεί συνάντηση των ΥΠΟΙΚ με τους “ρόλους” του ESM κατά τη διάρκεια της οποίας θα εγκριθεί η ετήσια έκθεση και το πόρισμα Αλμούνια για τα μνημόνια), περιλαμβάνεται η έκτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα.

Επιπλέον, το Eurogroup αναμένεται να εξετάσει “εάν οι συνθήκες είναι κατάλληλες για να εγκριθεί η εκταμίευση της τρίτης δόσης των μέτρων για το χρέος που εξαρτώνται από την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών”. Το πακέτο παρεμβάσεων στο χρέος φτάνει στα 748 εκατ. ευρώ. 

Επίσης, σε  διευρυμένη σύνθεση (ΕΕ των 27, δηλαδή ουσιαστικά Ecofin που πλέον ενισχύει τον ρόλο του) θα συζητηθεί το πακέτο των 750 δισ. ευρώ αλλά και γενικότερα η οικονομική κατάσταση και μέτρα πολιτικής για τη στήριξη της ανάκαμψης. Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για την οικονομική κατάσταση και τις ανάγκες της ανάκαμψης, “θα εξετάσουν τη συμπληρωματικότητα μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών,  τις συνέπειες της συμμετοχής στην ευρωζώνη για τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, την ενδεχόμενη σύνδεση με τις συστάσεις για την ευρωζώνη και την οργάνωση των σχετικών εργασιών του Eurogroup”, όπως αναφέρεται.

Διαβάστε ακόμη

Σχετικα αρθρα

Geo Saison – 10 λόγοι που η Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικός προορισμός φθινοπωρινών διακοπών

admin

Brown Hotels – Επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

admin

22η Prodexpo: Οι σημερινοί 30άρηδες δεν θα μπορέσουν να αποκτήσουν το δικό τους ακίνητο

admin

Μητσοτάκης από Σ. Αραβία: Θα εξαντλήσουμε την κυβερνητική τετραετία – Μπορούμε να κερδίσουμε και δεύτερη φορά

admin

Παρατάσεις στις αιτήσεις για επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων και Γυμναστηρίων

admin

Μέτρα επιτάχυνσης στην έκδοση των συντάξεων

admin

Επανεκκίνηση τουρισμού – Νέοι πόροι 57,2 εκατ. ευρώ

admin

Ψηφιακά νομίσματα: Το μεγάλο αίνιγμα για τις ΗΠΑ

admin

Νέα θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα από την Swixx BioPharma SA

admin

Γαλάτσι: Συνάντηση του δήμαρχου με ιδιοκτήτες καταστημάτων, ενόψει των έργων του μετρό

admin

ΕΔΕΥ: Βάσιμες ενδείξεις για κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Κρήτη

admin

Ikea: «Πειραματίζεται» με ένα από τα μικρότερα κατάστημά της στο κέντρο του Λονδίνου

admin