Image default
Επιχειρήσεις

ΤΑΙΠΕΔ: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την υπόγεια αποθήκη της Καβάλας

Έως τις 31 Αυγούστου του 2020, θα μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρουν, οι υποψήφιοι επενδυτές για την υπόγεια αποθήκη Καβάλας, κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης που απεύθυνε το ΤΑΙΠΕΔ σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει από το σχεδόν εξαντλημένο κοίτασμα φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα», για τη μετατροπή του σε χώρο αποθήκευσης φυσικού αερίου, δίνεται για χρονικό διάστημα έως και 50 έτη. Σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ για τον Διαγωνισμό και τη Σύμβαση Παραχώρησης είναι οι PriceWaterhouseCoopers Business Solutions S.A.  ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, η  ΡΟΚΑΣ ως Νομικός Σύμβουλος και SEAL ENERGY Pty Ltd ως Τεχνικός Σύμβουλος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο στάδια. Κατά το α΄στάδιο θα υποβληθούν οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα γίνει η  προεπιλογή υποψηφίων και στο β’ στάδιο θα υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές για να βγει ο προτιμητέος επενδυτής.

Βάσει της προκήρυξης, λόγω της στρατηγικής σημασίας του έργου, η ΡΑΕ θα εκδώσει το Πλαίσιο Κανονισμού Τιμολόγησης όπου θα καθορίσει τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις για τη μεθοδολογία κατάρτισης των τιμολογίων χρήσης της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας, οι οποίες θα αναφέρονται ενδεικτικά: α) στη μεθοδολογία υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου, β) στη μεθοδολογία υπολογισμού του ποσοστού τυχόν πρόσθετης απόδοσης του σταθμισμένου μέσου κόστους κεφαλαίου (Premium WACC) γ) στη διάρκεια της ρυθμιστικής περιόδου και δ) στον μηχανισμό πιθανής ανάκτησης μέρους του απαιτούμενου εσόδου της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας, μέσω διακριτής χρέωσης, από την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου.

Το Πλαίσιο Κανονισμού Τιμολόγησης θα εκδοθεί πριν από την ημερομηνία υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.

Ο προτιμητέος επενδυτής θα συστήσει Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας με έδρα την Ελλάδα, η οποία θα συμβληθεί ως Παραχωρησιούχος στη Σύμβαση Παραχώρησης που θα υπογραφεί με το ΤΑΙΠΕΔ.

Αποκλειστικός σκοπός της παραχώρησης είναι η χρήση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας υπό την μορφή ΑΣΦΑ, με την μετατροπή της σε χώρο αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, η εγκατάσταση και λειτουργία της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας αναμένεται να  συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην προστασία εφοδιασμού των καταναλωτών, στην τήρηση του Κανόνα Εφοδιασμού ενώ αναμένεται να συνεισφέρει και στην εκπλήρωση των σχετικών με την ασφάλεια εφοδιασμού υποχρεώσεων των ηλεκτροπαραγωγών και των προμηθευτών φυσικού αερίου.

Σε ότι αφορά τα χρηματοικονομικά κριτήρια των υποψηφίων η προκήρυξη προβλέπει:

-Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ότι το μέσο ύψος ιδίων κεφαλαίων (σε ενοποιημένη βάση) των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων να ισούται με 100 εκατομμύρια Ευρώ τουλάχιστον και, επιπλέον, τα ίδια κεφάλαια του τελευταίου ελεγμένου οικονομικού έτους να αντιστοιχούν στο ίδιο ποσό.

2) Εάν πρόκειται για επενδυτικό κεφάλαιο (fund), ότι τα διαθέσιμα, δεσμευμένα και μη επενδεδυμένα κεφάλαια, να ανέρχονται σε τουλάχιστον 100 ευρώ,

σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

3) Εάν ο Ενδιαφερόμενος είναι Ένωση Προσώπων, ότι το μεσοσταθμικό ύψος ιδίων κεφαλαίων (ή  και διαθέσιμων, δεσμευμένων και μη επενδεδυμένων κεφαλαίων σε περίπτωση επενδυτικού κεφαλαίου), το οποίο υπολογίζεται ως το άθροισμα του μέσου όρου των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων όλων των μελών της Ένωσης Προσώπων, σταθμισμένο για κάθε μέλος της Ένωσης Προσώπων κατ’ αναλογία με τη συμμετοχή του στην Ένωση Προσώπων (εκφραζόμενη ως δεκαδικός αριθμός) να ισούνται με εκατό 100 εκατομμύρια Ευρώ τουλάχιστο.

Σχετικα αρθρα

Inform Π. Λύκος: Διανομή μερίσματος €0,038 για τη χρήση 2020

admin

Αυτές οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα καταφέρουν να επιβιώσουν (ανάλυση)

admin

Mytilineos: Deal $1,5 δισ. με Glencore και συμφωνία με τη ΔΕΗ για την περίοδο 2021-2023

admin

Επισημοποιήθηκαν οι συμφωνίες της MYTILINEOS με ΔΕΗ και GLENCORE-Τι προβλέπουν

admin

Inform Π. Λύκος: Μέρισμα €0,038 για τη χρήση 2020

admin

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Λειτουργική κερδοφορία €79,2 εκατ. στο α’τρίμηνο του 2021

admin

Quest: «Πράσινο» φως στην καταβολή μερίσματος €0,285 ανά μετοχή

admin

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα €79,2 εκατ. το προσαρμοσμένο EBITDA στο α’ τρίμηνο 2021

admin

Γεωργιάδης για ΕΑΒ: Η νομιμότητα θα υπερισχύσει – Εξελίξεις μετά την απόφαση του δικαστηρίου

admin

Quest: Το νέο ΔΣ της εταιρείας

admin

Διοικητικές αλλαγές στη MIG: Νέος CEO ο Γεώργιος Ευστρατιάδης

admin

Aegean: Αγορά 1,65 εκατ. μετοχών από την Alnesco

admin