Image default
Τράπεζες

Eurobank: Τουρισμός και εξαγωγές οι «ανοιχτές πληγές» της ελληνικής οικονομίας

Η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 προκαλεί ισχυρές μεταβολές στον όγκο των διεθνών συναλλαγών παγκοσμίως. Στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας αναμένεται μεγάλη συρρίκνωση του πλεονάσματος των υπηρεσιών το 2020 (€21,1 δις σε τρέχουσες τιμές το 2019 ή 11,3% του ΑΕΠ).

Όπως ρονίζει η Eurobank στο δελτίο «7 ημέρες οικονομία», δύο παράγοντες συμβάλλουν σε αυτό το εκτιμώμενο αποτέλεσμα.

Πρώτον, ο βαθμός ευαισθησίας του τουριστικού τομέα στην υγειονομική κρίση είναι υψηλός και δεύτερον, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο της Ελλάδας, ήτοι η διαφορά ανάμεσα στις εξαγωγές και τις εισαγωγές ταξιδιωτικών υπηρεσιών, έχει πολύ μεγάλη συνεισφορά στο πλεόνασμα των υπηρεσιών (73,1% ή €15,4 δις σε τρέχουσες τιμές το 2019).

Βάσει των έως τώρα δημοσιευθέντων στοιχείων, ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται για τις εξωτερικές συναλλαγές της ελληνικής οικονομίας το 2020; Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα αντλούμε στοιχεία από τους λογαριασμούς του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) της Τραπέζης της Ελλάδος. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις κατηγορίες αγαθών (πλοία, καύσιμα, αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία) και υπηρεσιών (ταξιδιωτικές, μεταφορών, λοιπών υπηρεσιών), οι εξαγωγές και οι εισαγωγές παρουσίασαν ετήσια συρρίκνωση -18,9% ή -€4.709,9 εκατ. και -14,8% ή -€4.580,8 εκατ. αντίστοιχα στο 5μηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2020. Αυτό αντανακλάται στην ετήσια μείωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών κατά -€129,2 εκατ., καθότι οι εισροές κεφαλαίων από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών στην αλλοδαπή μειώθηκαν περισσότερο από τις αντίστοιχες εκροές κεφαλαίων από την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από την αλλοδαπή. Πάνω από τα 9/10 των προαναφερθέντων μεταβολών των εξαγωγών και των εισαγωγών πηγάζουν από τις παρατηρήσεις του Απριλίου-Μαΐου 2020, ήτοι των μηνών που εφαρμόστηκαν αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Αγνοώντας την επίδραση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, οι προαναφερθείσες αρνητικές μεταβολές των εισαγωγών δύνανται να ερμηνευτούν από τρεις παράγοντες:

  • 1ον από τη μείωση του εισοδήματος των φορέων της οικονομίας
  • 2ον από τη διαμόρφωση δυσμενών προσδοκιών για την πορεία της οικονομίας στο μέλλον
  • 3ον από τους φυσικούς περιορισμούς που δημιούργησαν τα μέτρα αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης

Επί παραδείγματι ένα τυχαίο νοικοκυριό μείωσε απότομα τις ταξιδιωτικές δαπάνες προς την αλλοδαπή γιατί λόγω φυσικών περιορισμών δεν μπορούσε να μεταβεί στην αλλοδαπή. Ένα άλλο τυχαίο νοικοκυριό μείωσε την κατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων γιατί μειώθηκε το εισόδημά του ή γιατί διαμόρφωσε προσδοκίες ότι θα μειωθεί το εισόδημά του στο μέλλον, οπότε προτίμησε να αποταμιεύσει στο παρόν με σκοπό να εξομαλύνει την πορεία των καταναλωτικών του δαπανών. Τέλος, μια τυχαία επιχείρηση μείωσε τις εισαγωγές πρώτων υλών που χρησιμοποιεί στην παραγωγική διαδικασία ή ακύρωσε την αγορά ενός μηχανήματος από το εξωτερικό λόγω διαμόρφωσης δυσμενών προσδοκιών για την ζήτηση των προϊόντων της στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Το καθαρό αποτέλεσμα της μείωσης των συνολικών εξαγωγών και εισαγωγών αντανακλάται στην ετήσια πτώση του συνολικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών κατά -€129,2 εκατ. YoY στο 5μηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2020. Η μείωση του πλεονάσματος των υπηρεσιών (-€2.086,6 εκατ. YoY κυρίως λόγω της συρρίκνωσης του πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου κατά -€1.499,5 εκατ. YoY) υπερέβη τη συρρίκνωση του ελλείμματος των αγαθών (+€1.957,4 εκατ. YoY κυρίως λόγω της συρρίκνωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου των αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία κατά +€1.564,2 εκατ. YoY).

Το εν λόγω αποτέλεσμα είναι πιθανόν να διευρυνθεί στους επόμενους μήνες της τουριστικής περιόδου λόγω της αναμενόμενης περαιτέρω συρρίκνωσης του πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου (τους καλοκαιρινούς μήνες η ετήσια μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων σε όρους επιπέδων θα είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες λόγω της υψηλής βάσης του 2019). Επιπρόσθετα, η σταδιακή αποκλιμάκωση της ύφεσης δύναται να επιβραδύνει τη μείωση του ελλείμματος των αγαθών.

Διαβάστε παρακάτω την ανάλυση

200725105636_1472891-alpha

Σχετικα αρθρα

Επιτόπιοι έλεγχοι στις τράπεζες για την εφαρμογή των πιστωτικών κριτηρίων

admin

Διαβούλευση για τα Stress tests – Αλλάζει ο υπολογισμός κινδύνου σε μεγάλες και μικρές τράπεζες

admin

Alpha Bank: Υπερκαλύφθηκε 1,9 φορές η προσφορά – Tα ποσοστά ΤΧΣ, Paulson και Schroders

admin

Οι λόγοι που οι τράπεζες θα χρειαστούν και άλλες αυξήσεις κεφαλαίου

admin

EBA: Προβληματισμός για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, ικανοποιητικότερα στοιχεία για την Ελλάδα

admin

«Κόκκινα» δάνεια – Ευρ. Συμβούλιο: Προσωρινή συμφωνία για την πώληση πιστώσεων σε τρίτους

admin

Alpha Bank: Πως θα γίνει η αύξηση κεφαλαίου – Ξεκίνησαν οι εγγραφές(UPD)

admin

Mε αναπτυξιακή ατζέντα η συνάντηση θεσμών-τραπεζών

admin

Άρθρο του Γιάννη Στουρνάρα στην Handelsblatt: «Η κλιματική αλλαγή ως ευκαιρία»

admin

Deutsche Bank: Το ναυτιλιακό στοίχημα του ενός δισ. δολαρίων

admin

Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank

admin

Πότε θεωρούνται καταχρηστικά τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Νέα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

admin