Image default
Επιχειρήσεις

Coca-Cola HBC: Ρευστότητα 1 δισ. ευρώ εν όψει 12μηνης αβεβαιότητας

Ισχυρό ανάχωμα ρευστότητας διαθέτει η Coca-Cola HBC για να αντιμετωπίσει τη συγκυρία της αγοράς, που όπως εκτιμά θα εκταθεί σε βάθος τουλάχιστον 12μήνου.

«Κατά το κλείσιμο του Ιουλίου, μετά την πληρωμή του μερίσματος μας, είχαμε περίπου €1,0 δις χρηματικά διαθέσιμα και προθεσμιακές καταθέσεις. Επιπρόσθετα, διαθέτουμε μη εκταμιευμένο Revolving Credit Facility ύψους €0,8 δις, καθώς και περισσότερα από €0,7 δις από το εγκεκριμένο πρόγραμμα έκδοσης Commercial Paper ύψους €1,0 δις. Καμία από αυτές τις πιστωτικές γραμμές δεν έχει χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και δεν υπάρχουν περαιτέρω λήξεις ομολόγων πριν τον Νοέμβριο του 2024» αναφέρει η διοίκηση στην ανακοίνωση για τα αποτελέσματα εξαμήνου προσθέτοντας: «Η διοίκηση πιστεύει, ότι η ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα του Ομίλου, τα ηγετικά μερίδια αγοράς και η έντονα μεταβλητή βάση δαπανών, σε συνδυασμό με το μοναδικό χαρτοφυλάκιο σημάτων του και τη δύναμη και το ταλέντο των ανθρώπων, θα επιτρέψουν στον Όμιλο να ξεπεράσει με επιτυχία αυτή την περίοδο αβεβαιότητας. Ο Όμιλος έχει σημαντικούς χρηματοοικονομικούς πόρους και μακροπρόθεσμα συμβόλαια με πελάτες και προμηθευτές σε διάφορες χώρες».

Παράλληλα τονίζει ότι «κατόπιν επανεκτίμησης των κυριότερων κινδύνων, τα μέλη του ΔΣ συνεχίζουν να υιοθετούν την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ως βάση για την κατάρτιση των παρόντων συνοπτικών ενοποιημένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και δεν έχουν εντοπίσει ουσιώδεις αβεβαιότητες στην ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει να λειτουργεί στην βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία των παρόντων συνοπτικών ενοποιημένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19 η εφοδιαστική αλυσίδα μας παρέμεινε σε πλήρη λειτουργία και εξακολουθήσαμε να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας μέσω των φυσικών και των ψηφιακών καναλιών διανομής μας στην αγορά. Με το σταδιακό άνοιγμα των αγορών, η εμπορική δραστηριότητα ανέκαμψε με σταθερούς ρυθμούς από το χαμηλό του Απριλίου, σημειώνοντας βελτίωση του όγκου πωλήσεων και του μείγματος τιμών κάθε μήνα».

Σε σχέση με τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου τον Μάιο, η διοίκηση αναφέρει ότι το «κανάλι εκτός σπιτιού, το οποίο συνήθως αντιπροσωπεύει λίγο περισσότερο από το 40% των εσόδων μας, δέχθηκε σημαντικό πλήγμα από τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του COVID-19. Συνεπώς, με τη χαλάρωση ή την άρση των περιοριστικών μέτρων, η εμπορική δραστηριότητα στο κανάλι εκτός σπιτιού σταδιακά επανήλθε και οι επιδόσεις μας βελτιώθηκαν. Από την αρχή της κρίσης δημιουργήσαμε στοχευμένα πλάνα ειδικά για τον κλάδο των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και των καφέ (HoReCa). Αυτά προέβλεπαν γρήγορη ανακατανομή πόρων για την εξυπηρέτηση των ενεργών σημείων πώλησης, συνεργασία με τους πελάτες μας για την ανάπτυξη των ικανοτήτων που απαιτούσε η νέα πραγματικότητα, παροχή εξοπλισμού για την κάλυψη των νέων αναγκών υγιεινής και γενικά υποστήριξη των πελατών μας καθώς ξεκινούσαν εκ νέου τις δραστηριότητές τους, έχτιζαν ξανά την εμπιστοσύνη του κοινού στον κλάδο και διαχειρίζονταν τη ζήτηση. Η δυνατότητά μας να καταμερίζουμε την αγορά μάς επιτρέπει να υλοποιούμε αποτελεσματικά αυτά τα πλάνα, εστιάζοντας στα σημεία πώλησης που θα σημειώσουν τη μεγαλύτερη σχετική ανάπτυξη.

Η χρονική στιγμή επαναλειτουργίας του καναλιού εκτός σπιτιού, και ιδίως των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και των καφέ (HoReCa) διέφερε ανά αγορά, ενώ το ίδιο ίσχυσε και με τον αριθμό των καταστημάτων λιανικής που επέλεξαν να ανοίξουν. Διαφοροποιήθηκε εν μέρει, επίσης, το επίπεδο λειτουργικής δυναμικότητας κάθε σημείου πώλησης ανάλογα με τους τοπικούς κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης. Συνολικά, ενώ κατά τις εβδομάδες ισχύος των περιοριστικών μέτρων το κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης κατέγραψε πτώσεις του όγκου πωλήσεων της τάξης του 70% με 90%, τους μήνες Μάιο και Ιούνιο η κατάσταση βελτιώθηκε με πτώσεις μεταξύ 25% και 50%, και τον Ιούλιο μεταξύ 10% και 40%.

Επιπλέον, παρατηρήσαμε βελτίωση στις επιδόσεις του καναλιού της κατανάλωσης εντός σπιτιού σε σχέση με τον Απρίλιο, όταν η εμπορική δραστηριότητα είχε επηρεαστεί από τη μείωση των αποθεμάτων ορισμένων πελατών. Για το Μάιο και τον Ιούνιο η βελτίωση της τάσης του όγκου πωλήσεων οδήγησε σε απώλειες κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, ενώ τον Ιούλιο ο όγκος πωλήσεων κατέγραψε αύξηση κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό.

Αυτή η βελτίωση των όγκων πωλήσεων συνοδεύτηκε από βελτίωση στα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση. Ο κυριότερος λόγος που μειώθηκαν τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση στη διάρκεια της περιόδου, ήταν η πτώση του όγκου πωλήσεων συσκευασιών άμεσης κατανάλωσης, καθώς αυτές οι συσκευασίες συνδέονται στενά με τις περιστάσεις κατανάλωσης εκτός σπιτιού και επηρεάστηκαν αρνητικά από τα περιοριστικά μέτρα. Κατά συνέπεια, καθώς η κατανάλωση εκτός σπιτιού έχει αρχίσει να ανακάμπτει, το ίδιο συμβαίνει και με το μείγμα συσκευασίας και ως εκ τούτου με το μείγμα τιμών. Εστιάσαμε, επίσης, στην αύξηση του αριθμού των συσκευασιών άμεσης κατανάλωσης για κατανάλωση στο σπίτι, ιδίως των πολυσυσκευασιών άμεσης κατανάλωσης για τις σχετικές περιστάσεις κοινωνικοποίησης, χρόνου αφιερωμένου σε οθόνες και γεύματα στο σπίτι».

Σε σχέση με την Ελλάδα σημειώθηκε πτώση όγκου πωλήσεων 25% το α’ εξάμηνο του 2020 στην Ελλάδα καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία κάμψη στο σύνολο των αγορών όπου ο όμιλος δραστηριοποιείται. Όπως σημειώνει η διοίκηση της CCHBC, η Ελλάδα λόγω της υψηλής αναλογίας εσόδων από το κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης και της υψηλής έκθεσης στον τουρισμό, βρέθηκε στη συγκεκριμένη θέση.

Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά πως στο β’ τρίμηνο του 2020 καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες επιπτώσεις στη δραστηριότητα της και έως εκ τούτου διατηρεί συγκρατημένες προσδοκίες για την εξέλιξη των επόμενων τριμήνων.

Στην προσπάθεια αναχαίτισης των επιπτώσεων ο όμιλος μείωσε τα λειτουργικά έξοδα και προχώρησε σε εξοικονομήσεις επιπλέον 100 εκατ. ευρώ για το 2020. Ήδη στο α’ εξάμηνο επιτεύχθηκε εξοικονόμηση 61 εκατ. ευρώ.

Το συγκρίσιμο και το δημοσιευμένο κόστος πωληθέντων μειώθηκε κατά 15,6% και 15,5% αντίστοιχα το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, λόγω της μείωσης του όγκου πωλήσεων και του χαμηλότερου κόστους πρώτων υλών, καθώς το χαμηλότερο κόστος της ρητίνης ΡΕΤ και του αλουμινίου, υπεραντιστάθμισε τη μικρή αύξηση του κόστους ζάχαρης.

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 7,8% το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω της μείωσης του όγκου πωλήσεων και της έμφασης μας στον έλεγχο του κόστους. Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 10,9% στο πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι, λόγω της μείωσης του όγκου πωλήσεων, του ελέγχου του κόστους και των μειωμένων εξόδων αναδιάρθρωσης.

Επιδείνωση σημείωσαν στο α’ εξάμηνο του έτους οι καθαρές ταμειακές ροές κατά 117,8 εκατ. ευρώ  σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Η μειωμένη λειτουργική κερδοφορία σε συνδυασμό με την επιδείνωση του κεφαλαίου κίνησης παρέσυραν τις καθαρές ταμειακές ροές σε πτώση, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών κατά 19,4 εκατ., σε 176,3 εκατ. ευρώ.

Γιώργος Αλεξάκης

Σχετικα αρθρα

“ΙCT Company of the Decade” ο Όμιλος ΟΤΕ

admin

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): «Περίοδο χάριτος χωρίς ουσιώδεις επιπτώσεις δίνουν οι τροποποιήσεις στη Cosco»

admin

Home Sweet Home: Kορυφαίος διαγωνισμός από τη ΖeniΘ με δώρο ένα ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΣΠΙΤΙ

admin

Βιοκαρπέτ: Αύξηση τζίρου 54,69% στο εξάμηνο

admin

Βιοκαρπέτ: Αύξηση τζίρου κατά 54,69% στο α’ εξάμηνο – Επιστροφή στην κερδοφορία

admin

Νέες επενδύσεις από την NCH Capital – Συνάντηση Σάντη με την Πρέσβειρα των ΗΠΑ

admin

Άλλη μία σημαντική αύξηση κεφαλαίου δρομολογείται

admin

Μερίσματα: Πόσα κεφάλαια επέστρεψαν οι εισηγμένες το 2020

admin

Briq Properties: Έτοιμο στο τέλος του 2021 το πρώτο τμήμα του logistics park στον Ασπρόπυργο

admin

Μανώλης Καλαμαράκης (Kalas Group): Θετικό πρόσημο μέσα στην πανδημία

admin

Άντριου Μπόσγουορθ: Ο Ζούκερμπεργκ επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» του Facebook

admin

Cosmote: Δωρεάν 1.500 λεπτά ομιλίας και 15GB στους συνδρομητές στην Κρήτη που επλήγησαν από τον σεισμό

admin