Image default
Must Read Πρώτο Θέμα Σοφοκλέους 10

XA: «Πατρίκιοι και πληβείοι» με βάση τα αποτελέσματα 2019

Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2019 για όλες τις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο Αθηνών. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τους ισολογισμούς που δημοσίευσαν οι εταιρείες έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς δείχνουν το μέγεθος των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης που πέρασε η  χώρα μας αλλά και γενικότερα την δυναμική τους.

Από την ακτινογραφία των ισολογισμών που προετοίμασε η Βeta securities για το oikonomia.gr προκύπτουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το ποιες εταιρείες βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση αυτή την περίοδο αλλά και ποιες εταιρίες βγήκαν αλώβητες από την κρίση και διατηρούν τη δυναμική τους.

Όπως φαίνεται και από το σχετικό πίνακα στην πρώτη θέση κατατάσσεται η ΕΥΔΑΠ της οποίας η καθαρή θέση ανέρχεται στα 950 εκατομμύρια ευρώ με θετικό ταμείο 428 εκατομμύρια ευρώ ακολουθούμενη από την εταιρεία Jumbo στη δεύτερη θέση με ταμειακά διαθέσιμα 331 εκατομμύρια ευρώ.

Στην τρίτη θέση η ιστορική ελληνική καπνοβιομηχανία Καρέλιας με θετικό ταμείο 279 εκατομμύρια ευρώ ενώ στις επόμενες θέσεις ακολουθεί και η ΕΥΑΘ με θετικό ταμείο 75 εκατομμύρια ευρώ όπως ο ΟΛΘ και ΟΛΠ τέσσερις εταιρείες δηλαδή που έχουν κατοχυρωθεί στη συνείδηση του κόσμου ως δημόσιες.

Οι “αδύνατοι”

Στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού οπως ήταν αναμενόμενο την πρώτη θέση καταλαμβάνει η εταιρεία Forthnet με αρνητική καθαρή θέση 226 εκατομμυρίων ευρώ και καθαρό δανεισμό 320 ενός εκατομμυρίων ευρώ αναμένοντας τις κινήσεις του νέου ιδιοκτήτη της  BC partners.

Πάνω από δυόμισι χρόνια οι πιστώτριες τράπεζες προσπαθούσαν να πουλήσουν τη Forthnet, με τους ενδιαφερομένους, τον έναν μετά τον άλλον, να αποχωρούν. Και όχι αδικαιολόγητα, αφού ο λογαριασμός που έχει σχηματίσει η διοίκηση στη Forthnet, εκτός από τα 358,1 εκατ. κόκκινα δάνεια στις τράπεζες, αφήνει και μια «κληρονομιά» 103,5 εκατ. που χρωστά σε προμηθευτές. Σύνολο 461,6 εκατ., ποσό που είναι απίθανο να πληρωθεί όταν η εταιρεία το 2019 είχε ζημίες 28,6 εκατ., δηλαδή οριακά… καλύτερα από το 2018 όπου οι ζημίες ήταν 29 εκατ. ευρώ.

Σε σημαντικά δυσχερή θέση φαίνεται να βρίσκεται και η πάλαι ποτέ κραταιά intralot  με αρνητική καθαρή θέση 93 εκατομμυρίων ευρώ τραπεζικό δανεισμό 594 εκατομμυρίων ευρώ.

Η μεταφορά της μετοχής της INTRALOT στην κατηγορία της Επιτήρησης ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη, και για την εισηγμένη, λόγω και των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, ύψους 120 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου 2020. Η διοίκηση της εταιρείας έχει αναφέρει πως ο Όμιλος διατηρεί επαρκή ρευστότητα, ενώ παράλληλα υπάρχουν αχρησιμοποίητες διαθέσιμες τραπεζικές πιστώσεις που υπό προϋποθέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων σε επίπεδο Ομίλου στο άμεσο μέλλον. Συγκεκριμένα, η διοίκηση έχει καταρτίσει ένα λεπτομερές σχέδιο Προβλεπόμενων Ταμειακών Ροών για διάστημα μέχρι την ημερομηνία αποπληρωμής του ενός, από τα δύο, ομόλογα, ύψους 250 εκατ.ευρώ, λήξεως Σεπτεμβρίου 2021 (Χρηματοδότηση Α).

Υπενθυμίζεται πως η INTRALOT έχει εκδώσει δύο ομόλογα συνολικής αξίας 750 εκατ. ευρώ και βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ομολογιούχους δανειστές της για την ανεύρεση μοντέλου κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης. Συγκεκριμένα, έχει ορίσει τις Evercore Partners και Allen & Overy ως χρηματοοικονομικούς και νομικούς της συμβούλους αντίστοιχα, στις διαπραγματεύσεις για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της δομής, με επίκεντρο τα δύο ομολογιακά δάνεια του ομίλου.

Οπως φαίνεται και από το σχετικό πίνακα μεγάλες δανειακές επιβαρύνσεις έχουν ακόμα οι εταιρείας Frigoglass,ΑΝΕΚ Lines και Μπήτρος.

Σχέση ίδιων προς ξένα κεφάλαια

Ενας άλλος δείκτης που χρησιμοποιείται ευρέως στην οικονομία για να δείξει τη δυναμική μιας εταιρείας είναι εκείνος που δείχνει τη σχέση των ιδίων προς τα ξένα κεφάλαια της. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι 10 καλύτερες και οι 10 χειρότερες εταιρείες με βάση το συγκεκριμένο δείκτη και τα αποτελέσματα του 2019.

Iδιαίτερα καλές επιδόσεις παρουσιάζουν οι εταιρείες flexopack Μουζάκης κρι-κρι αλλά και το πλαίσιο και η ΑΔΜΗΕ ενώ στη χειρότερη θέση βρίσκονται κυλινδρόμυλοι Λούλη η Μινέρβα καθώς και η πάλαι ποτέ κραταιά MIG.

Οι 10 καλύτερες και οι 10 χειρότερες εταιρίες… με βάση την σχέση Ιδίων προς Ξένα Κεφάλαια

-Beta Χρηματιστηριακή 
ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ)EBITDAΚέρδη μετά από φοόρυςΚαθαρή ΘέσηΚαθαρός ΔανεισμόςΊδια Προς Ξένα
FLEXOPACK14,6567,19574,2801440.002
ΜΟΥΖΑΚΗΣ68938633,6252750.008
ΚΡΙ – ΚΡΙ21,12015,01566,1061,8960.029
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-14,200-14,710173,7829,2220.053
ΣΑΡΑΝΤΗΣ54,75038,010251,27115,0940.060
ΠΛΑΙΣΙΟ13,5651,94793,3995,7650.062
ΒΥΤΕ1,98359914,0121,2280.088
ΑΔΜΗΕ224,100105,5931,329,906124,0120.093
ΛΑΝΑΚΑΜ-290-1,7888,0227670.096
MEVACO 1,40944722,3852,3620.106
και οι 10 χειρότερες εταιρίες…
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ.ΣΑΡΑΝΤ.1,317153,35811,5923.452
ΣΠΥΡΟΥ 9561993,55912,9023.625
ΜΙΝΕΡΒΑ2,016-2953,78215,9844.226
ΠΑΪΡΗΣ1,002-3951,81810,3525.694
MIG144,800-32,253221,0301,377,1306.231
ΑΒΑΞ58,082-42,96764,194520,0378.101
DOPPLER2,08113197911,06711.304
ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ 23,015-2,33111,631153,29713.180
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ 1801601161,78515.388

Αποτελέσματα εισηγμένων εταιριών  12M:19

 Οι εταιρίες με αρνητικά ίδια κεφάλαια έχουν εξορισμού την χειρότερη σχέση Ιδίων προς Ξένα-Beta Χρηματιστηριακή
ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ)EBITDAΚέρδη μετά από φοόρυςΚαθαρή ΘέσηΚαθαρός Δανεισμός
FORTHNET36,400-28,519-226,539321,355
ΒΙΟΤΕΡ-4,147-10,37595,249148,988
ΙΝΤRALOT87,784-104,198-93,371594,111
DIONIC-16,734-20,72347,71437,312
ΜΠΗΤΡΟΣ -1,949-20,70447,486116,264
YALCO-2,089-4,88736,63943,519
SATO-780-7,25032,22327,820
FRIGOGLASS74,0545,56627,438230,026
ΣΙΔΜΑ4,561-2,01125,90644,167
Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  25,60422,691
PASAL-6,01546,21919,27624,623
ΒΑΡΑΓΚΗΣ4,2292,96516,71814,174
ΚΡΕΚΑ-1,334-4,11116,06527,793
LAVIPHARM5,2575,32714,40238,041
ΛΙΒΑΝΗΣ-348-80812,22015,097
ΑΝΕΚ LINES25,6382,5779,207250,210
ΕΛΓΕΚΑ13,003413-6,63863,711
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ-3,317-5,5503,19513,447
ΕΠ. ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ1,780-13,2143,05394,968
ΑΚΡΙΤΑΣ-807-5,4242,69739,523
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ7142381,0762,199
ΝΙΚΑΣ 713-3,01338716,727
     
     
Οι εταιρίες αυτές δεν έχουν δανεισμό, παρουσιάζουν θετικό ταμείο για αυτό και ο δανεισμός τους περιγράφετα με μείον
ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ)EBITDAΚέρδη μετά από φοόρυςΚαθαρή ΘέσηΚαθαρός Δανεισμός
Ε.Υ.Δ.Α.Π. 107,66158,108951,140-428,642
JUMBO142,856113,4861,208,276-331,408
ΚΑΡΕΛΙΑΣ87,18967,408513,016-279,622
LAMDA DEVELOPMENT115,90849,8751,057,340-185,189
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 5,4562,981131,977-77,678
Ε.Υ.Α.Θ.25,92514,658183,212-75,844
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ13,2366,080108,028-73,426
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 55,74835,289261,593-57,726
Ο.Λ.Θ.29,74716,452161,241-54,466
Ο.Λ.Π.67,46835,446233,453-50,230
INFO QUEST53,3937,892141,747-25,530
BRIQ5,8165,38283,944-25,156
CENTRIC MULTIMEDIA-2,0984,73230,750-12,413
PROFILE4,3461,76919,839-8,638
MERMEREN COMBINAT24,08320,13238,483-8,028
AS COMPANY4,0603,09830,658-7,806
ΓΕΚΕ5,5703,43049,184-6,978
ΙΝΤΕΑΛ -1,691-2,32911,500-3,031
ENTERSOFT4,3622,22810,715-2,788
NEWSPHONE597-26420,693-1,894
OPTRONICS4022702,230-1,532
MEDITERRA5062304,790-846
ALPHA TRUST2,8461,6406,468-283
VIDAVO128102591-97
Ε-ΝΕΤ3,2601,16112,937-1

Ι.Α.Φ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: BETA SECURITIES

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Σχετικα αρθρα

Πώς ο πληθωρισμός απειλεί την ανάκαμψη

admin

XA:Επιστροφή στα θεμελιώδη

admin

Επιβραδύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης στις ΗΠΑ,θα ακολουθήσει η Ευρώπη;

admin

Το κύκνειο άσμα της Μέρκελ:“Έκλεισε” ο αγωγος Nord Stream 2

admin

Τεκτονικές αλλαγές στη συνδρομητική τηλεόραση- Πως αλλάζει ο χάρτης των Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

admin

Το ατύχημα στις αγορές πλησιάζει εάν η Fed δεν αλλάξει άμεσα “ρότα” -M.A.El-Erian

admin

H χειρότερη συνεδρίαση του 2021 (-3,88%) στο Χ.Α. – Μεγάλη πτώση 6,5% στις Τράπεζες

admin

Ο βικτοριανός κόσμος και ο υπόκοσμος των οικονομικών IV

admin

Γιατί οι αγορές θα πέσουν(;) πριν ξανανέβουν…

admin

Tο νέο πλαίσιο ρύθμισης φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις

admin

Έρευνα: Το 83% δηλώνει πως ο κατώτατος μισθός δεν επιτρέπει αξιοπρεπή διαβίωση

admin

Η μετάλλαξη Δέλτα προβληματίζει για την ανάκαμψη

admin