Image default
Επιχειρήσεις

Ελλάκτωρ: Στα €72,3 εκατ. το EBITDA το α’εξάμηνο του 2020

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου «Ελλάκτωρ» διαμορφώθηκαν σε €438 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι €705 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 38% (ή €267 εκατ.) κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων του κλάδου της Κατασκευής κατά €265 εκατ. αντίστοιχα.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο Όμιλος στην ανακοίνωση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 30.06.2020 σε €1,3 δισ.. Κατά το 2020 υπεγράφησαν συμβάσεις αξίας €326 εκατ., ενώ έχουν εξασφαλισθεί νέα έργα ύψους €587 εκατ., οι συμβάσεις των οποίων αναμένεται να υπογραφούν (σύνολο ανεκτέλεστου €1,9 δις.).

Αυτή τη στιγμή, οι διεθνείς δραστηριότητες συνεισφέρουν περίπου το 33% των εσόδων της δραστηριότητας Κατασκευής (A’ εξάμηνο 2020), ενώ αντιπροσωπεύουν το 56% του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου (συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή συμβάσεων) και επικεντρώνονται στη Ρουμανία.

Επιπλέον αναμένεται αύξηση των Δημοσίων Επενδύσεων, ως αποτέλεσμα των εξαγγελιών της Κυβέρνησης για επιτάχυνση της υλοποίησης έργων αλλά και ως συνέπεια των μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία του COVID19 στις οικονομίες των χωρών που δραστηριοποιείται στρατηγικά η ΑΚΤΩΡ, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες σε έργα Υποδομών που αφορούν στην δραστηριότητα της εταιρείας.

isjfisdz

joukihkh

Το Μεικτό Κέρδος (χωρίς αποσβέσεις) το πρώτο εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε €106,5 εκατ. έναντι €135,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας μείωση κατά 21% ή €29,1 εκατ. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τον κλάδο των Παραχωρήσεων όπου το Μεικτό Κέρδος (χωρίς αποσβέσεις) μειώθηκε κατά €25,2 εκατ. λόγω της επίπτωσης από τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19, η οποία καλύφθηκε μερικώς από τη βελτίωση που σημείωσε το Μεικτό Κέρδος κατά την ίδια περίοδο στον κλάδο των ΑΠΕ, όπου αυξήθηκε κατά €10,1 εκατ.

Τα έξοδα διοίκησης (χωρίς αποσβέσεις) το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε €32,2 εκατ. έναντι €31,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 1% ή €0,4 εκατ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα έξοδα μετασχηματισμού που έχει ξεκινήσει ο Όμιλος τα οποία ανήλθαν σε €4,8 εκατ., δηλαδή χωρίς αυτά τα έξοδα διοίκησης ανέρχονται σε €27,3 εκατ σημειώντας μείωση κατά 15% σε ετήσια βάση.

Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2020 σε €72,3 εκατ. έναντι €112,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 36% (ή €40,0 εκατ), επηρεαζόμενο από την εφαρμογή lockdown και κυρίως από την μείωση της κυκλοφορίας στους αυτοκινητόδρομους όπου η μείωση του κλάδου των Παραχωρήσεων σε επίπεδο EBITDA ανήλθε σε €26,6 εκατ. αντίστοιχα. Επίσης, τo EBITDA στο πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει έξοδα μετασχηματισμού ποσού €10 εκατ. (€4,8 εκατ. στα έξοδα διοίκησης και μηεπαναλαμβανόμενες ζημιές €5,2 εκατ από απομείωση αξίας ακινήτου προς πώληση), δηλαδή χωρίς αυτά διαμορφώθηκε σε €82,3 εκατ. Σημειώνεται ότι παρά τις επιπτώσεις από το COVID-19, τρεις από τους πέντε κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σημείωσαν αύξηση του EBITDA, συγκεκριμένα στις ΑΠΕ, στο Περιβάλλον και στην Ανάπτυξη Ακινήτων.

fgjvj

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε €19,9 εκατ., έναντι €61,6 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων ο Όμιλος παρουσίασε ζημιές €21,2 εκατ. έναντι κερδών €29,4 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ μετά από φόρους παρουσίασε ζημιές €32,0 εκατ. έναντι κερδών €5,7 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Σε επίπεδο ισολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα (ταμείο και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού) του Ομίλου στις 30.06.2020 ήταν €400 εκατ. έναντι €463 εκατ. στις 31.12.2019, επηρεαζόμενα κυρίως από την πληρωμή χρηματοοικονομικών εξόδων, τη διανομή μερισμάτων από την Αττική Οδό και τη μείωση υποχρεώσεων της Κατασκευής. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €484 εκατ. έναντι €533 εκατ. στις 31.12.2019 δηλαδή μειωμένα κατά 49 εκατ., ενώ τα αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας σε €380 εκατ έναντι €414 εκατ αντίστοιχα, δηλαδή μειωμένα κατά €35 εκατ.

Τέλος, το σύνολο των δανείων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στις 30.06.2020 σε €1.543 εκατ. έναντι €1.491 εκατ. στις 31.12.2019. Από το σύνολο των δανείων, €99 εκατ. είναι βραχυπρόθεσμα και €1.444 εκατ. μακροπρόθεσμα. Στο σύνολο των δανείων συμπεριλαμβάνονται ποσά από δάνεια χωρίς δικαίωμα αναγωγής στην μητρική εταιρεία (non recourse debt) από συγχρηματοδοτούμενα έργα ύψους €452 εκατ.

Σχετικα αρθρα

Nestlé: Σχέδιο €1,1 δισ. για τη μετάβαση σε αναγεννητικό σύστημα τροφίμων

admin

Dieselgate: Πρώην αξιωματούχοι της Volkswagen σε δίκη στη Γερμανία

admin

Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

admin

Revoil: Τροποποίηση αποπληρωμής και λήξης του ομολογιακού δανείου

admin

Revoil: Τροποποίηση αποπληρωμής και λήξης ομολογιακού δανείου

admin

Performance: Από 20/9 οι νέες μετοχές στην ΕΝ.Α. του Χ.Α.

admin

Ryanair: Κατακόρυφη άνοδος για τη μετοχή της αεροπορικής εταιρείας

admin

ΙΑΣΩ: Το 100% απέκτησε η OCM Luxemburg

admin

Ιασώ: Ολοκληρώθηκε το squeeze out από την OCM

admin

ΟΤΕ: Αγορά ιδίων μετοχών έναντι €3,85 εκατ.

admin

ΓΕΚΕ: Νέο αίτημα για squeeze out από τη Δωροθέα Κεφάλα

admin

Newsphone: Ολοκληρώθηκε το squeeze out-Απέκτησε το 100% η ΑΝΚΟΣΤΑΡ

admin