Image default
Επιχειρήσεις

Quest: Αύξηση πωλήσεων και συνέχιση επενδύσεων το πρώτο εξάμηνο 2020

Την καλή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου Quest αναδεικνύουν τα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2020, που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη, καταγράφοντας συνολική αύξηση 17,7% στις πωλήσεις.

Ειδικότερα, τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δάνεια) του Ομίλου της Quest διαμορφώθηκαν σε €18,4 εκ., έναντι €24,7 εκ. στις 31/12/2019.

Οι επενδύσεις του Ομίλου στο Α΄ εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε €6,8 εκ. αυξημένες κατά €4,2 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, η πλειονότητα των οποίων αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Αποτελέσματα 6Μ 2020 ανά δραστηριότητα:

Προϊόντα Πληροφορικής (εταιρείες: Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm). Κατά το Α’ εξάμηνο του 2020 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+22%), ενώ αυξήθηκε και η προ φόρων κερδοφορία κατά 16% σε σχέση με το 2019. Η περυσινή αντίστοιχη περίοδος είχε επηρεαστεί θετικά κατά́ €1,4 εκ., λόγω αντιστροφής παλαιότερων έκτακτων προβλέψεων. Αφαιρουμένης της εν λόγω έκτακτης θετικής επίδρασης στα περυσινά αποτελέσματα, η φετινή κερδοφορία ΕΒΤ της δραστηριότητας έχει υπερδιπλασιαστεί.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (όμιλος Uni Systems). Κατά το Α’ εξάμηνο του 2020 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+15%), αλλά και σημαντική βελτίωση στην προ φόρων κερδοφορία (+27%), η οποία οφείλεται στη βελτίωση των χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων αλλά και στην αποδοτικότερη λειτουργία της εταιρείας.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS – Courier). Στο Α’ εξάμηνο του 2020 υπήρξε βελτίωση στις πωλήσεις (+11%), η οποία όμως συνοδεύτηκε από μείωση της προ φόρων κερδοφορίας (-6%). Η εν λόγω μείωση οφείλεται σε έκτακτες δαπάνες (άνω του €1 εκατ.) για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία Covid-19 κατά τη διάρκεια του Β’ τριμήνου.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink). Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2020 σημειώθηκε μείωση στις πωλήσεις (-1%) και στην προ φόρων κερδοφορία (-58%), που οφείλεται τόσο στην επίδραση του lockdown, όσο και στην ανανέωση της συμφωνίας με τις τράπεζες, η οποία προβλέπει εκπτώσεις τζίρου για τα έτη 2018 – 2020, καθώς και μειωμένες τιμές στη νέα 5ετή διάρκειά της (2020 – 2024).

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όμιλος Quest Energy). Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2020 διπλασιάστηκαν τα μεγέθη της εταιρείας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μετά την εξαγορά φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 13,5MW στη διάρκεια του 2019 και τις αρχές του 2020. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σήμερα σε 26,2 ΜW.

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών Τα έσοδα της μητρικής Εταιρείας κατά το Α’ εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε €7,1 εκ. σε σχέση με €6,1 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε €6,4 εκ. έναντι €5,4 εκ. και τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €6,3 εκ. έναντι €5,4 εκ. στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Τα έσοδα της Μητρικής κατά το Α’ εξάμηνο του 2020 περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους €6,3 εκ. έναντι €5,5 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Προοπτικές για το Β’ εξάμηνο 2020 και εκτιμήσεις της επίδρασης από την πανδημία (Covid-19) Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 εμφανίζονται βελτιωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι περισσότερες εταιρείες του Ομίλου προσαρμόστηκαν γρήγορα στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία και τα μεγέθη τους ανέκαμψαν, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2019. Από τα έως τώρα στοιχεία διαφαίνεται ότι πολλοί κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος (τεχνολογία, ταχυμεταφορές, ηλεκτρονικό εμπόριο) ενισχύονται από τις νέες καταναλωτικές συνήθειες που διαμορφώνονται στη μετά Covid εποχή.

Παρά ταύτα, η πανδημία ενδέχεται να επηρεάσει τα επόμενα τρίμηνα, ανάλογα με την πορεία του αριθμού των κρουσμάτων, την περαιτέρω εφαρμογή έκτακτων μέτρων, τις επιπτώσεις στην οικονομία και την κατανάλωση από την υποτονική τουριστική περίοδο αλλά και τη γενικότερη πορεία ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας.

Πιο συγκεκριμένα, εφόσον δεν υπάρξουν νέα μέτρα και σημαντική επίδραση στην κατανάλωση από τη μείωση του τουρισμού στο επόμενο διάστημα, εκτιμώνται τα εξής για τις δραστηριότητες του Ομίλου:

Προϊόντα Πληροφορικής: Είναι η δραστηριότητα του Oμίλου, τα έσοδα της οποίας, επλήγησαν περισσότερο από το κλείσιμο των καταστημάτων λιανικής κατά το μήνα Απρίλιο. Εντούτοις η μείωση των εσόδων αντισταθμίστηκε από: (α) τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, που αντικατέστησαν ένα μεγάλο μέρος των πωλήσεων των φυσικών καταστημάτων, (β) τις κυβερνητικές παρεμβάσεις (μείωση ενοικίων, εργασιακές ρυθμίσεις), που μείωσαν το λειτουργικό κόστος των εταιρειών, (γ) την έγκαιρη πληρωμή των υποχρεώσεων από τους πελάτες των εταιρειών. Μετά την άρση των μέτρων (lockdown) παρατηρήθηκε ισχυρή ανάκαμψη των πωλήσεων (rebound), η οποία υπερκάλυψε τις αρχικές απώλειες. H Quest On Line, παρουσίασε σημαντική αύξηση των εσόδων του ηλεκτρονικού καταστήματος you.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια του lockdown αλλά και στη συνέχεια. Εκτιμάται ότι στο σύνολό της η εν λόγω δραστηριότητα θα έχει αντίστοιχη θετική πορεία και στο επόμενο διάστημα.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: H δραστηριότητα της Uni Systems δεν επηρεάστηκε, ενώ η εταιρεία εφάρμοσε και συνεχίζει να εφαρμόζει πρακτικές τηλεργασίας. Εκτιμάται ότι και το επόμενο διάστημα η εταιρεία θα έχει αντίστοιχη πορεία με αυτή του Α’ εξαμήνου.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών παρουσιάζουν από το μήνα Απρίλιο και μετά αυξημένη ζήτηση, καθώς μέσω αυτών εξυπηρετείται μεγάλο μέρος του ηλεκτρονικού εμπορίου, του οποίου οι ρυθμοί ανάπτυξης έχουν ενταθεί. Τα έκτακτα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της απότομης αύξησης της ζήτησης, αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών και απαιτήσεων στην παράδοση των δεμάτων, (όπως η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πρακτόρων – συνεργατών της, οι έκτακτες προσλήψεις και υπερωριακή απασχόληση προσωπικού, οι μισθώσεις νέων χώρων και εξοπλισμού κ.α.) είχαν αρνητική επίδραση στην κερδοφορία της εταιρείας κατά το Β’ τρίμηνο, παρά την αύξηση του τζίρου. Η σταθεροποίηση των όγκων σε αυξημένα επίπεδα, επέτρεψε στην εταιρεία σταδιακά να εξομαλύνει τα έκτακτα έξοδα, οπότε εκτιμάται ανάκαμψη του περιθωρίου της κερδοφορίας σταδιακά στο επόμενο διάστημα. Μακροπρόθεσμα αναμένεται βελτίωση λόγω της αυξανόμενης ζήτησης των υπηρεσιών ταχυμεταφορών της εταιρείας, καθώς εκτιμάται ταχύτερη αύξησή τους ωθούμενη από το ηλεκτρονικό εμπόριο, που θα υπερκαλύψει την υστέρηση των εσόδων από τις υπηρεσίες απλού ταχυδρομείου.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές: Η Cardlink παρουσίασε οριακή μείωση εσόδων κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου, λόγω της έναρξης της νέας συμφωνίας με τις τράπεζες, αλλά και της μείωσης των συναλλαγών λόγω του lockdown. Ο τζίρος και η κερδοφορία της εταιρείας στο Β΄ εξάμηνο αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από τη μείωση του τουρισμού και θετικά από την αυξανόμενη χρήση πλαστικού χρήματος.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: H παραγωγή και η διάθεση ενέργειας προερχόμενη από φωτοβολταϊκά συστήματα, συνεχίζεται κανονικά, επομένως δεν αναμένεται αρνητική επίπτωση από την κρίση του Covid-19 στη λειτουργία και τα έσοδα της εταιρείας

H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με τα συνολικά διαθέσιμα και τις γραμμές χρηματοδότησης να ανέρχονται στα €180 εκ. περίπου, επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνέχιση των σχεδιασμένων αναπτυξιακών επενδύσεων.

Κατά το Γ’ τρίμηνο η μητρική εταιρεία Quest Συμμετοχών προχώρησε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών ποσού €5,89 ανά μετοχή, κίνηση που επιτρέπει την βελτίωση της κεφαλαιακής της βάσης και τη διευκόλυνση της μελλοντικής διανομής κερδών προς τους μετόχους της. Η ως άνω κεφαλαιοποίηση προκαλεί μια έκτακτη φορολογική επιβάρυνση ύψους περίπου €11,2 εκ. με ισόποση επίδραση στα κέρδη μετά φόρων και στην καθαρή δανειακή θέση της εταιρείας στο Β’ εξάμηνο. Η ανωτέρω επίδραση, που αποτελεί έκτακτο γεγονός, δεν επιβαρύνει την επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, ούτε τη συνέχιση της ακολουθούμενης μερισματικής του πολιτικής.

Σχετικά με το Β’ εξάμηνο του 2020, τα μεγέθη των ενοποιημένων πωλήσεων και λειτουργικών κερδών – εφόσον δεν υπάρξει σημαντική περαιτέρω επίδραση στην οικονομία και την κατανάλωση από την πανδημία – εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε αντίστοιχα επίπεδα όπως αυτά του Α’ εξαμήνου.Οι κεφαλαιακές και λοιπές επενδύσεις θα είναι υψηλότερες σε σχέση με το Α’ εξάμηνο προερχόμενες κυρίως από αναπτυξιακές επενδύσεις, που θα αφορούν κυρίως στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Εντούτοις, η ακριβής πορεία των μεγεθών θα εξαρτηθεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας, την τυχόν εφαρμογή και το εύρος νέων μέτρων, την έντασή τους, την επίπτωση του τουρισμού στην κατανάλωση, και την ταχύτητα ανάκαμψης της ζήτησης, καθώς και από τα μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας που λαμβάνει η Πολιτεία.

Τέλος, η Διοίκηση του Ομίλου θα παρουσιάσει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α΄ Εξαμήνου 2020 σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη, την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 στις 15:00 ώρα Ελλάδος.

Σχετικα αρθρα

Autohellas: Την 1/9 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση-Η ημερήσια διάταξη

admin

Εκτός ταμπλό «οδεύει» το Ιασώ-Στο 93,97% το ποσοστό της OCM

admin

Intralot: Συμμετοχή 98,94% στην ανταλλαγή ομολόγων του 2021

admin

PeopleCert: Υπερκαλύφθηκε σχεδόν τέσσερις φορές το ομόλογο του Ομίλου

admin

Χατζηδάκης (Beta ΑΧΕΠΕΥ): Με δυνατό finish 9×9 κερδήθηκε ο μήνας

admin

Πλειστηριασμός: Άλλαξε χέρια το «φιλέτο» του «Καρούζος Gate» στο Ελληνικό

admin

Στα χέρια του Δημήτρη Δασκαλόπουλου και η Mediterranean Foods

admin

ΓΕΚΕ: Τι αναφέρει το ΔΣ για την δημόσια πρόταση

admin

ΔΕΗ: Στο Μαρούσι το νέο πιλοτικό κατάστημα – Δείτε πως είναι

admin

ΟΠΑΠ: Στους 2.788 οι μέτοχοι που επανεπένδυσαν το μέρισμα

admin

CVC: Όταν διδάσκει τι σημαίνει να αγοράζεις φθηνά και να πουλάς ακριβά

admin

ΛΑΜΨΑ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

admin