Image default
Επιχειρήσεις

Cenergy: Βελτίωση της κερδοφορίας το πρώτο εξάμηνο του 2020

Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2020, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Cenergy Holdings, με τον κλάδο των έργων καλωδίων να είναι αυτός που συνέβαλε περισσότερο στο αναπροσαρμοσμένο EBITDA των 42,4 εκατ. ευρώ (α’ εξάμηνο 2019: 41,4 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθε στα 417 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 16% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που αντικατοπτρίζει την επιβράδυνση της ζήτησης στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, εξαιτίας κυρίως των χαμηλών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (α-EBITDA) παρέμειναν σταθερά στα 42,4 εκατ. ευρώ (1ο εξάμηνο 2019: 41,5 εκατ. ευρώ), με τον κλάδο των καλωδίων να επιτυγχάνει αξιοσημείωτη αύξηση στα 35,2 εκατ. ευρώ (από 28,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019), καλύπτοντας έτσι το κενό που δημιουργήθηκε στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα (7,8 εκατ. ευρώ έναντι 13,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019).

Συνολικά, ο Όμιλος επικεντρώθηκε σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας καθώς φαίνεται από την αύξηση του περιθωρίου α-EBITDA στο 10,2% από το 8,3% στο α’ εξάμηνο του 2019, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να προέρχεται από απαιτητικά έργα υποδομής σε καλώδια που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,4% στα 16,6 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 0,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2019), ενώ οι καθαροί τόκοι ανήλθαν σε 1 εκατ. ευρώ ή 5% χαμηλότεροι σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τόσο λόγω χαμηλότερων επιτοκίων όσο και λόγω της επιτυχημένης διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης από τη Σωληνουργεία Κορίνθου.

Συνολικά, η Cenergy Holdings κατέγραψε μια υγιή κερδοφορία προ φόρων ύψους 11,9 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με τα 8,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με 4,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

cenergy2

Όπως αναφέρθηκε στην Ετήσιο Απολογισμό του Ομίλου για το 2019, το 2020 ξεκίνησε με συγκρατημένη αισιοδοξία καθώς οι ευρωπαϊκές αγορές συνέχιζαν να αναπτύσσονται και τόσο η ζήτηση όσο και οι τιμές στις αγορές μας επεδείκνυαν θετικές τάσεις.

Η έξαρση του ιού SARS-Cov-2 κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου ανάγκασε όλες τις εταιρείες στον πλανήτη να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις τους. Οι εταιρείες του Ομίλου της Cenergy Holdings ενεργοποίησαν άμεσα τους μηχανισμούς προστασίας του ανθρώπινου δυναμικού τους και των συνεργατών τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των υγειονομικών αρχών, διασφάλισαν την διαθεσιμότητα πρώτων υλών και ρευστότητας για την ομαλή λειτουργία τους κατά το δεύτερο τρίμηνο, ενώ παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Η ισχυρή κερδοφορία που καταγράφει ο Όμιλος κατά το α’ εξάμηνο του 2020 καταδεικνύει αφενός την ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει κατά την πρόσφατη ιστορία του και αφετέρου τα αποτελέσματα των παραπάνω μέτρων που επέτρεψαν σε όλα τα εργοστάσια να λειτουργήσουν σε ικανοποιητικά επίπεδα κατά τη διάρκεια όλου του πρώτου εξαμήνου.

Ως εκ τούτου, η λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) παρέμεινε σταθερή στα επίπεδα του α’ εξαμήνου του 2019, παρά τη μείωση κατά 16% των ενοποιημένων πωλήσεων, καθώς και οι δύο κλάδοι εκτέλεσαν με επιτυχία έργα υψηλής τεχνολογίας με υψηλό περιθώριο κέρδους στις αγορές μεταφοράς ενέργειας.

Παράλληλα, η ανάθεση έργων συνεχίστηκε αδιάκοπα με τον συνολικό όγκο ανεκτέλεστων παραγγελιών στις 30 Ιουνίου 2020 να ανέρχεται στα 640 εκατ. ευρώ. Στον κλάδο των καλωδίων, η καλή δυναμική του 2019 διατηρήθηκε και κατά το α’ εξάμηνο του 2020 με τον κλάδο να παρουσιάζει ισχυρές επιδόσεις χάρη στο υψηλό ποσοστό αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας των γραμμών παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων και την ομαλή εκτέλεση των έργων.

Η ζήτηση στον τομέα των καλωδιακών προϊόντων διαταράχθηκε εν μέρει τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020 εξαιτίας της επιδημίας του COVID-19, γεγονός που οδήγησε σε χαμηλότερα επίπεδα πωλήσεων. Εντούτοις, οι εταιρείες εστίασαν σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας, γεγονός που τους έδωσε τη δυνατότητα για υψηλότερα περιθώρια κέρδους και αυξημένη κερδοφορία, οδηγώντας το σύνολο του κλάδου σε υγιείς επιδόσεις.

Η κατάσταση αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω από τις πρωτοβουλίες για είσοδο σε νέες γεωγραφικές αγορές και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των βιομηχανικών προϊόντων (λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας).

Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος σωλήνων χάλυβα επηρεάστηκε από την ιστορική μείωση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που παρατηρήθηκε από τον Μάρτιο έως τα μέσα του Μαΐου 2020 και η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Με δεδομένες τις εξαιρετικά ασταθείς συνθήκες της αγοράς, ένας μεγάλος αριθμός έργων εξόρυξης υδρογονανθράκων, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, αναβλήθηκαν, αν όχι ακυρώθηκαν, περιορίζοντας τις ευκαιρίες συμμετοχής της Σωληνουργεία Κορίνθου, της βασικής εταιρείας του Ομίλου, σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Τα έσοδα παρουσίασαν πτώση σχεδόν 30% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2019, ενώ η λειτουργική κερδοφορία, σε όρους αναπροσαρμοσμένου EBITDA υπέστη επίσης μείωση κατά 5,9 εκατ. ευρώ.

Παρόλα αυτά, η Σωληνουργεία Κορίνθου επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή στους δύσκολους αυτούς καιρούς ενισχύοντας την παρουσία της σε υφιστάμενες και αναδυόμενες αγορές (Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, Ασία, Κεντρική Αμερική), κερδίζοντας σημαντικά χερσαία και υπεράκτια έργα και διασφαλίζοντας την αδιατάρακτη παραγωγική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλου του εξαμήνου.

cenergy1

Επιδόσεις ανά κλάδο

Καλώδια

Τα αποτελέσματα του κλάδου των καλωδίων για το πρώτο μισό του έτους χαρακτηρίζονται από τη σταθερή ανάπτυξη της δραστηριότητας των έργων και τη χρηματοοικονομική αντοχή που επέδειξε ο κλάδος κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19.

Όπως αναμενόταν, ο τομέας των καλωδιακών προϊόντων που συνδέεται μερικώς με τον κατασκευαστικό κλάδο επηρεάστηκε κατά το β’ τρίμηνο του 2020 από την πανδημία, παρόλο που είχε καταγράψει μια πολλά υποσχόμενη εκκίνηση το α’ τρίμηνο.

Παρά τις δυσκολίες, οι εταιρείες καλωδίων αξιοποίησαν πλήρως την παραγωγική δυναμικότητα σε όλες σχεδόν τις παραγωγικές τους μονάδες, γεγονός που οδήγησε σε υψηλότερη κατά 23% λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2019.

Παρά το πλήρες πρόγραμμα παραγωγής στις μονάδες της, η Ελληνικά Καλώδια (Hellenic Cables) συνέχισε τις προσπάθειές για ανάληψη νέων έργων μέσω μειοδοτικών διαγωνισμών, συμμετέχοντας σε πολλούς από αυτούς σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, καταφέρνοντας να κερδίσει αρκετές αναθέσεις, ιδιαίτερα στον τομέα inter-array καλωδίων. Οι ανεκτέλεστες παραγγελίες στις 30 Ιουνίου 2020 ανέρχονταν σε 440 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, ο τομέας καλωδιακών προϊόντων κατέγραψε χαμηλότερες πωλήσεις στα καλώδια χαμηλής τάσης και στα καλώδια τηλεπικοινωνιών (-6% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2019), αλλά κατάφερε να επιτύχει βελτίωση του μείγματος των πωλήσεων με μεγαλύτερη συμμετοχή υψηλότερης προστιθέμενης αξίας προϊόντων.

Ως αποτέλεσμα, η αρνητική επίπτωση της κρίσης του COVID-19 στα προϊόντα χαμηλής τάσης και τηλεπικοινωνίας κατά το β’ τρίμηνο, εξισορροπήθηκε από την ισχυρή ζήτηση για καλώδια μέσης τάσης από την Κεντρική Ευρώπη.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι όλα τα εργοστάσια, ανεξαρτήτως από την γκάμα προϊόντων που παρήγαγαν, παρέμειναν πλήρως λειτουργικά κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19, καθώς ένα πρόγραμμα δράσης για την υιοθέτηση αυστηρότερων προτύπων ασφάλειας και υγείας, τη διασφάλιση της αδιατάρακτης εφοδιαστικής 6 αλυσίδας και του μετριασμού των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων, τέθηκε αμέσως σε εφαρμογή από τα μέσα του Μαρτίου 2020 και εξής.

Με εφαλτήριο όλα τα ανωτέρω, ο κλάδος συνολικά σημείωσε μια αύξηση 6,7 εκατ. ευρώ του αναπροσαρμοσμένου EBITDA, αγγίζοντας τα 35,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, σε σύγκριση με 28,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 14,5 εκατ. ευρώ (6,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ακολούθησαν την ίδια τάση και ανήλθαν σε 11,1 εκατ. ευρώ (4,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019).

cenergy3

Σωλήνες Χάλυβα

Το πρώτο μισό του 2020 ήταν σίγουρα ένα δύσκολο εξάμηνο για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα. Οι αγορές ενέργειας κλονίστηκαν έντονα από την ιστορική πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις αρχές Μαρτίου 2020, που οφειλόταν βασικά σε πόλεμο τιμών μεταξύ των μεγάλων παραγωγών και οδήγησε στην αναβολή ή ακόμα και στην ακύρωση πολλών έργων μεταφοράς ορυκτών καυσίμων.

Το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19 επηρέασε ακόμη περισσότερο τη ζήτηση ενέργειας εξαιτίας των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας σε όλο τον πλανήτη. Σε αυτές τις δυσμενείς συνθήκες αγοράς, ο κύκλος εργασιών του κλάδου μειώθηκε σημαντικά στα 137 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, 30% χαμηλότερα από τα επίπεδα των 200 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019. Κατά συνέπεια, τα μικτά κέρδη υποχώρησαν στα 10 εκατ. ευρώ (από 15,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019) και το προσαρμοσμένο EBITDA ακολούθησε, υποχωρώντας στα 7,8 εκατ. ευρώ (13,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019).

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ο κλάδος να καταγράψει ζημίες προ φόρων ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη 2,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019.

Παρόλα αυτά, η Σωληνουργεία Κορίνθου επέδειξε αρκετή ανθεκτικότητα στις αναταράξεις αυτής της περιόδου, όπως φαίνεται ενδεικτικά από τα εξής:

  • Ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών, το οποίο στις 30 Ιουνίου 2020 ανερχόταν σε 200 εκατ. ευρώ,
  • Μια προσπάθεια να εντείνει την παρουσία της σε νέες αγορές όπως η Ευρώπη, η Αμερική, η Βόρεια Αφρική και η Ασία κερδίζοντας νέα υπεράκτια έργα (π.χ. ο αγωγός Baltic Pipe Lot3 στη Δανία, ο αγωγός Anglo American μεταφοράς μεταλλουργικών συμπυκνωμάτων (slurry) στη Χιλή, κ.λπ.) και πάνω απ’ όλα,
  • Η προστασία και ασφάλεια του προσωπικού της, επιτυγχάνοντας την πλήρη και χωρίς διακοπές παραγωγική διαδικασία για όλα τα τρέχοντα έργα της.

Προοπτικές

Καθώς ο πλανήτης βιώνει ένα δεύτερο κύμα της νόσου COVID-19, η πρόβλεψη των επιχειρηματικών και οικονομικών της επιπτώσεων, σε πλήρη έκταση και διάρκεια, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη.

Συνεπώς, το εύρος των πιθανών συνεπειών για την παγκόσμια οικονομία είναι δύσκολο να προβλεφθεί και οι προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους, εξαρτώνται κι αυτές από τον τρόπο με τον οποίο το δεύτερο αυτό κύμα της επιδημίας θα επηρεάσει τις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Όσον αφορά τη δραστηριότητα του τομέα των έργων καλωδίων, με δεδομένο τον υφιστάμενο όγκο ανεκτέλεστων παραγγελιών και τη φύση των έργων που έχουν ανατεθεί και με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες, η επίδραση από τον COVID-19 τόσο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα επιχειρηματικά, όσο και σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα χρηματοοικονομικά, αναμένεται να είναι περιορισμένη.

Λαμβάνοντας δε υπόψη τις ισχυρές προβλέψεις για νέα έργα, την εκτιμώμενη επέκταση σε νέες αγορές, τις διασφαλισμένες παραγγελίες και τη γενικότερη δυναμική ανάπτυξης των υποβρυχίων καλωδίων, οι προοπτικές του τομέα παραμένουν θετικές για το 2020.

Το εργοστάσιο της Fulgor (δηλαδή η μονάδα υποβρυχίων καλωδίων) αναμένεται να διατηρήσει υψηλή την παραγωγική του δραστηριότητα μέχρι το τέλος του έτους, συνεχίζοντας να οδηγεί την κερδοφορία ολόκληρου του κλάδου καλωδίων.

Επιπρόσθετα, στον τομέα καλωδιακών προϊόντων έχουν αρχίσει να φαίνονται σημάδια σταθεροποίησης στις κύριες αγορές της Δυτικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων, καθώς η ζήτηση για κατασκευαστικές και βιομηχανικές χρήσεις δείχνει σημάδια ανάκαμψης, μετά το ισχυρό χτύπημα που δέχθηκε κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας.

Ωστόσο, αυτές οι αγορές συνεχίζουν να παρουσιάζουν υψηλό ανταγωνισμό και, κατά συνέπεια, οι εταιρείες του τομέα επιδιώκουν ενεργά την γεωγραφική διαφοροποίηση των εσόδων τους.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως όλος ο κλάδος καλωδίων θα συνεχίσει να δίνει βαρύτητα στην επιτυχημένη εκτέλεση υφιστάμενων έργων και στην ανάθεση νέων, ενώ θα βελτιστοποιεί συνεχώς τις εσωτερικές του διαδικασίες προκειμένου να αξιοποιήσει κάθε νέα ευκαιρία που θα εμφανιστεί. Για τον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Σωληνουργεία Κορίνθου παραμένει ασταθές.

Παρά ταύτα, η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει ήδη επιδείξει μεγάλη ανθεκτικότητα στους δύσκολους αυτούς καιρούς με την παραγωγή της να συνεχίζει αδιάκοπα προς την εκπλήρωση όλων των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η Σωληνουργεία Κορίνθου εξακολουθεί να εστιάζει στην επιτυχή εκτέλεση υφιστάμενων παραγγελιών, αλλά και στην ανάθεση νέων χερσαίων και υπεράκτιων έργων σε αγορές σε όλο τον κόσμο.

Υπό αυτό το πρίσμα, η προοπτική για το 2020 παραμένει θετική καθώς, για το β’ εξάμηνο, υφίστανται ήδη αξιόλογες παραγγελίες από την Ευρώπη, την Αμερική, τη Βόρειο Αφρική και την Ασία, που εξασφαλίζουν την υψηλή παραγωγική δυναμικότητα στο εργοστάσιο της Θίσβης.

Εν κατακλείδι, παρά την υψηλή αβεβαιότητα που επικρατεί σήμερα στην παγκόσμια αγορά, η Cenergy Holdings αναμένει ότι θα διατηρήσει τον θετικό ρυθμό που απέκτησε το 2019.

Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό της μοντέλο και η ισχυρή οργανωτική δομή των εταιρειών της συνεχίζουν να τους προσδίδουν αντοχές σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον και να δημιουργούν εμπιστοσύνη για μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σχετικα αρθρα

Προσαρμογή στα νέα δεδομένα επιχειρούν εστίαση και διασκέδαση

admin

Alpha Bank: Καθοριστική η κρατική στήριξη στην επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

admin

JYSK: Ανοίγει νέο κατάστημα στο River West Open

admin

ACS: Αυτό είναι το νέο σύγχρονο κέντρο διαλογής της (vid)

admin

Επιχειρήσεις εστίασης: Πότε λήγει η προθεσμία για αιτήσεις – Ποιους αφορά

admin

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Παράταση στην υποβολή δικαιολογητικών για επιχειρήσεις

admin

ΔΙΜΕΑ: «Μπλόκο» σε 21 ηλεκτρονικά καταστήματα

admin

Ελλάκτωρ: Δεν αγοράζει η Reggeborgh τις μετοχές του Διαμαντίδη

admin

Ψηλά τη Σημαία: Η ύψιστη τιμή για Κορακάκη & Πετρούνια στην Τελετή Έναρξης!

admin

Πλειστηριασμός: Άλλαξαν χέρια 12 από τα 19 «κομμάτια» του Avenue

admin

Ομιλος Quest: Αποκτά το 60% της Intelli Solutions

admin

Μείωση ενοικίου τον Ιούλιο: Αυτοί είναι οι ΚΑΔ για τις πληττόμενες επιχειρήσεις

admin