Image default
Οικονομία

ΚΕΠΕ για νέο πτωχευτικό δίκαιο: Ένα πρόβλημα δεκαετιών οδεύει στη λύση του

Η ανανέωση του πτωχευτικού δικαίου της χώρας ήταν αναγκαία ρύθμιση, τόσο λόγω των νέων συνθηκών που επέφεραν οι διαδοχικές οικονομικές κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας, όσο και λόγω των εγγενών αδυναμιών του ελληνικού πλαισίου σε συνδυασμό με τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Στην τετραμηνιαία έκδοση του κέντρου “Οικονομικές Εξελίξεις” αναφέρεται ότι το δαιδαλώδες των νομοθετημάτων – και σε αυτό τον τομέα – δεν διευκόλυνε την ταχεία και διαφανή διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, ενώ παράλληλα έδινε την ευκαιρία σε στρατηγικούς κακοπληρωτές να το εκμεταλλευτούν προς όφελός τους.

“Εκτός του αναγκαίου εκσυγχρονισμού και της εξειδίκευσης για περιπτώσεις όπως οι καλόπιστοι οφειλέτες που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, ήταν αδήριτη ανάγκη να αντιμετωπιστεί με ταχείες διαδικασίες η υπερχρέωση που πνίγει την οικονομία και συχνά παίρνει τη μορφή των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Όσο αυτά τα προβλήματα χρονίζουν, τόσο αυξάνεται η αβεβαιότητα, απαξιώνονται τα περιουσιακά στοιχεία και ακινητοποιείται το ενεργητικό του ισολογισμού των τραπεζών από μη εξυπηρετούμενες οφειλές, στραγγίζοντας την οικονομία από νέες πιστώσεις”, σημειώνει το ΚΕΠΕ.

Επομένως, για όλους τους παραπάνω λόγους, όπως αναφέρεται, το νέο πτωχευτικό πλαίσιο κινείται προς την κατεύθυνση της επανεκκίνησης της οικονομίας με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του ηθικού κινδύνου, την πρόθεση να ελαχιστοποιηθούν οι κοινωνικές επιπτώσεις και, αντίστοιχα, να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για το σύνολο της οικονομίας. Ωστόσο, συνεχίζει το ΚΕΠΕ, οφείλουμε να σταθούμε σε τρία πιθανά εμπόδια στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων τα οποία χρήζουν προσοχής:

Πρώτα, η αυτοματοποίηση – τυποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού έχει το τεκμήριο της αντικειμενικότητας, αλλά συγχρόνως ενέχει τον κίνδυνο της αναποτελεσματικότητας στον βαθμό που η μη συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα θα παράγει αποτελέσματα τα οποία πιθανά δεν θα λάβουν υπόψη τους την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης, ώστε να μεγιστοποιήσουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα υπό τους συγκεκριμένους περιορισμούς που αυτή θέτει. Επιπλέον, κρίσιμη παράμετρος, τόσο στην ένταξη στη διαδικασία πτώχευσης όσο και στη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, είναι η διαφύλαξη της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, ώστε αυτή να μην μειωθεί πολύ κάτω από τη θεμελιώδη αξία τους.

Η αρχή αυτή βρίσκεται στο πνεύμα των διατάξεων, ωστόσο η εξασφάλισή της προϋποθέτει τη λειτουργία ενός γενικότερου πλέγματος θεσμικών λύσεων που θα συμπεριλαμβάνουν την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τέλος, στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, ο καίριος παράγοντας είναι η αλλαγή του τρόπου σκέπτεσθαι των δρώντων υποκειμένων, καθώς αυτός αντανακλάται στην καθημερινή τους συμπεριφορά. Ένα νομοθετικό πλαίσιο είναι ικανό να λειτουργήσει ως εργαλείο προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης, μόνο όταν μπορεί να κινητοποιήσει τα οικονομικά δρώντα υποκείμενα στην επιδιωκόμενη κατεύθυνση. Για να γίνει αυτό, πρέπει να είναι σε θέση να απαντάει σε χρόνια προβλήματα της οικονομίας που αποζητούν λύση, με μηχανισμούς οι οποίοι γίνονται κατανοητοί από το ευρύ κοινό, το οποίο τους ενσωματώνει στην καθημερινή του πρακτική και προσαρμόζει ανάλογα την συμπεριφορά του. Για να το κάνει όμως αυτό, θα πρέπει να κατανοεί ότι οι παρελθόντες τρόποι σκέπτεσθαι είναι ξεπερασμένοι και να επιδιώκει οικειοθελώς την αντικατάστασή τους με νέους, στον βαθμό που τους αξιολογεί ως πιο επωφελείς.

“Τέτοιες συμπεριφορές, που πηγάζουν από καθιερωμένους τρόπους σκέπτεσθαι και οφείλουν να τύχουν της προσοχής του διαμορφωτή πολιτικής, είναι η προσφυγή στην παραοικονομία, η δυσπιστία στον δημόσιο τομέα και το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η στρεβλή αντίληψη της επιχειρηματικότητας από ορισμένη μερίδα της κοινωνίας” καταλήγει το ΚΕΠΕ.

Σχετικα αρθρα

Κίκιλιας για τουρισμό – Να είμαστε έτοιμοι από αρχές Μαρτίου

admin

Β. Κικίλιας: Υπουργείο οικονομίας το Υπουργείο Τουρισμού

admin

Η Ιταλία «διεκδικεί» το εργοστάσιο παραγωγής της Intel

admin

Ο παγκόσμιος φόρος και το «50-50» των ΗΠΑ

admin

Ο παγκόσμιος φόρος και ο κίνδυνος για την Ουάσινγκτον

admin

S&P: Τον Απρίλιο η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας

admin

Το πεντάστερο “Once in Mykonos” ανέλαβε η Louis Hotel

admin

Κ. Φραγκογιάννης: Η ελληνική οικονομική διπλωματία παρούσα στα Βαλκάνια

admin

Τι απαντά ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού για απευθείας ανάθεση έργου

admin

Γαλλία: Facebook και εκδότες συμφώνησαν να αμείβονται οι ειδήσεις

admin

Κικίλιας – «Ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας»

admin

Φραγκάκης (ΕΟΤ) – Η σημαντικότερη υποδομή για τον τουρισμό είναι το περιβάλλον

admin