Image default
Επιχειρήσεις

Ακρίτας: Εκτιμώμενη πτώση πωλήσεων κατά 18% σε ετήσια βάση

Ακρίτας: Εκτιμώμενη πτώση πωλήσεων κατά 18% σε ετήσια βάση

Στην οικονομική επίδραση που είχε η πανδημία του κορονοϊού στα αποτελέσματά της το α’ εξάμηνο του 2020 αναφέρεται η Ακρίτας, σε ανακοίνωσή της με την οποία απαντά σε σχετική επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Όπως επισημαίνει, «η επίδραση της πανδημίας COVID-19 σε παγκόσμια κλίμακα έχει οδηγήσει σε σημαντικές αναταράξεις τόσο την παγκόσμια υγεία όσο και την οικονομία, εγκαθιστώντας νέες νόρμες και σημαντικούς περιορισμούς σε πληθώρα δραστηριοτήτων. Σε οικονομικό επίπεδο, πέρα των αρνητικών επιδράσεων λόγω της διακοπής λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων και των σημαντικών δυσλειτουργιών στην εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και τις επαγγελματικές μετακινήσεις, οι προοπτικές για το 2021 παραμένουν για την ώρα εξαιρετικά ασαφείς».

Πιο αναλυτικά και σχετικά με την επίδραση της πανδημίας στη λειτουργία της Εταιρίας μέχρι σήμερα, η Ακρίτας αναφέρει τα ακόλουθα:

«Α. Επίπτωση της πανδημίας στη λειτουργία της εταιρείας

Πωλήσεις / Δραστηριότητα: Η επίπτωση της πανδημίας αναφέρθηκε και ως μη προσαρμοσμένο σημαντικό γεγονός μετά την ημερομηνία του ισολογισμού στις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019. Το lockdown του 2ου τριμήνου επηρέασε σημαντικά τον κύκλο εργασιών της Εταιρίας το 1ο εξάμηνο (ιδιαίτερα τους μήνες Απρίλιο-Μάιο), με μία πτώση της τάξης των περίπου €4,4 εκατ. (-29,6%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η πτώση των πωλήσεων εξωτερικού λόγω των αντίστοιχων επιπτώσεων των κατά τόπους lockdowns υπήρξε σημαντικά μεγαλύτερη, ενώ την αντίστοιχη περίοδο η Ελληνική αγορά εμφανίζει μείωση 23,5%.

Κόστος Λειτουργίας: Η εταιρεία με την άμεση αξιοποίηση των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, κατόρθωσε να περιορίσει σημαντικά τον αρνητικό αντίκτυπο από τον περιορισμό της δραστηριότητάς της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία διέκοψε τη λειτουργία της για 45 ημέρες, περίοδος κατά την οποία λειτουργούσε με προσωπικό ασφαλείας, ενώ από την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου υπήρχαν ήδη σημαντικά προβλήματα στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την προμήθεια α’ υλών.

Β. Μέτρα που λήφθηκαν για την μείωση της επίδρασης της πανδημίας

Υγεία/ασφάλεια: Η εταιρεία ακολούθησε και ακολουθεί όλα τα μέτρα και οδηγίες της κυβέρνησης και των υπεύθυνων Δημόσιων Αρχών για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου και την προστασία της υγείας των εργαζομένων με συνεχείς ελέγχους και αυστηρά μέτρα προστασίας σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής της αλυσίδας.

Πωλήσεις/Δραστηριότητα: Η εταιρεία στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων που πηγάζουν από την πανδημία, του δραστικού περιορισμού των παραγγελιών της και περιορισμών στην εφοδιαστική αλυσίδα, αποφάσισε να θέσει σε προσωρινή αναστολή τις συμβάσεις εργασίας της πλειονότητας του προσωπικού της από αρχές Απριλίου μέχρι μέσα Μαΐου. H εταιρία εφάρμοσε σχέδιο απρόσκοπτης λειτουργίας των εμπορικών της δραστηριοτήτων με προσωπικό ασφαλείας προκειμένου να είναι δίπλα στους πελάτες της και στις ανάγκες αυτών, ενώ από τις 18 Μαΐου έχει επανεκκινήσει πλήρως την παραγωγική της δραστηριότητα. Η επίδραση της απώλειας πωλήσεων λόγω την αναστολής λειτουργίας, σε ταμειακή βάση ήταν περιορισμένη αφού είχαν ανασταλεί οι περισσότερες συμβάσεις εργασίας και το μεγαλύτερο τμήμα του κόστους παραγωγής και λειτουργίας είναι μεταβλητό (α΄ ύλες, ενέργεια, μεταφορές), ενώ παράλληλα, η αξιοποίηση των σχετικών κυβερνητικών μέτρων της περιόδου αυτής διευκόλυνε σημαντικά την ταμειακή διαχείριση της μεταβατικής αυτής περιόδου.

Σε κάθε περίπτωση, η έγκαιρη αντιμετώπιση της προβληματικής και πρωτόγνωρης αυτής κατάστασης σε συνεργασία με τους πελάτες και προμηθευτές της εταιρίας, τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η αξιοποίηση των κυβερνητικών παρεμβάσεων, περιόρισαν σημαντικά το 1ο εξάμηνο τον αρνητικό αντίκτυπο από την πανδημία και εξασφάλισαν την απαραίτητη ταμειακή ρευστότητα για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της.

Γ. Εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας στο μέλλον

Οι συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένουν εξαιρετικά ασταθείς. Δυστυχώς, οι πρόσφατες εξελίξεις στην έξαρση της πανδημίας και στην Ελλάδα, μετά από μια περίοδο χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αποδεικνύει ότι ακόμη αντιμετωπίζουμε εξαιρετικά αβέβαιες καταστάσεις.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τις τρέχουσες συνθήκες, εκτιμούμε ότι οι ετήσιες πωλήσεις του 2020 θα κυμανθούν περίπου στα €23,5 – 24 εκ. με μία απώλεια της τάξεως 18% σε σχέση με πέρυσι, χωρίς όμως να ανακοπεί η βελτίωση της λειτουργικής της κερδοφορίας όπως αποτυπώθηκε στο 1ο εξάμηνο. Ουσιαστικά η εταιρεία, πέρα του κρίσιμου διμήνου του γενικού lockdown (Απρ-Μάιο) αναμένεται να απορροφήσει σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες βελτιώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά και το μείγμα πωλήσεών της.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία εξακολουθεί να παρακολουθεί συστηματικά τις τυχόν μεταβολές σε όλα τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας (αναστολή συμβάσεων εργασίας, πρόγραμμα Συν-εργασία, Επιστρεπτέα Προκαταβολή, κλπ.), έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί άμεσα στις όποιες καταστάσεις δημιουργηθούν εφόσον απαιτηθεί. Στην ίδια κατεύθυνση, με προτεραιότητα την υγεία των εργαζομένων της, λαμβάνει έγκαιρα όλα εκείνα τα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες αρμόδιων Αρχών για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου και την προστασία του προσωπικού της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις είναι αποκλειστικά εκτιμήσεις με βάση τις μέχρι τώρα συνθήκες, και βρίσκονται υπό αίρεση αν λάβουμε υπόψιν τους παρακάτω παράγοντες:

 • Τη σφοδρότητα του 2ου κύματος που ήδη έχει κάνει την εμφάνισή του και η επίδρασή του είναι ήδη αισθητή (στην Ελλάδα αλλά και τις χώρες εξαγωγών).
 • Την πιθανή εμφάνιση κρουσμάτων που δύναται να αναγκάσει σε διακοπή τη λειτουργία της Εταιρίας
 • Την πιθανότητα γενικών lockdowns είτε σε μεγάλες περιοχές (πχ Αθήνα, Θεσσαλονίκη) είτε συνολικά στη χώρα αλλά και στις χώρες εξαγωγών.
 • Τη διεθνή οικονομική δραστηριότητα που θα επηρεάσει σημαντικά και την οικονομική πορεία της Ελλάδας, και η οποία εξαρτάται από την πορεία της πανδημίας αλλά και τις εξελίξεις αναφορικά με την αντιμετώπισή της.»
 • Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
 • Ακρίτας
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 • λειτουργική κερδοφορία
 • κορονοιός

  Σχετικα αρθρα

  Χριστούγεννα 2021: Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτά τα καταστήματα – Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο

  admin

  SoftOne: Μία μετοχική – επενδυτική «dream team» με στόχο την εξωστρέφεια (pics)

  admin

  Κορκίδης: Τα επτά σημεία που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις σχετικά με τη φορολογική λειτουργία τους

  admin

  H Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αλλάζει: Νέοι σταθμοί και portal – Ο ρόλος της Space Hellas

  admin

  Εθελούσια έξοδος στην Αυγή ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ

  admin

  Καζίνο Λουτράκι: Τον Ιανουάριο η αίτηση εξυγίανσης

  admin

  Bασικοί άξονες επενδύσεων που θα ενισχυθούν από το αναμενόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027”

  admin

  Πώς έκλεισε το deal ΤΧΣ με ΤΜΕΔΕ-Ellington για Αττικής

  admin

  Sitel Greece: Η «χρυσή» νίκη του ελληνικού MAXhub στο Λονδίνο

  admin

  Στάσσης: Η ΔΕΗ ήταν και θα είναι στην περιοχή της δυτικής Μακεδονίας

  admin

  Έρευνα: 8 στους 10 επιχειρηματίες αναμένουν αύξηση τζίρου τον επόμενο χρόνο

  admin

  Viohalco: Στο 27,43% το ποσοστό του Ν. Στασινόπουλου

  admin