Image default
Επιχειρήσεις

ΤΙΤΑΝ: Αύξηση κερδοφορίας κατά 28,1% στο εννεάμηνο του 2020

ΤΙΤΑΝ: Αύξηση κερδοφορίας κατά 28,1% στο εννεάμηνο του 2020

To εννεάμηνο του 2020, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψε ισχυρότερες οικονομικές επιδόσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, λόγω της ανθεκτικότητας των όγκων πωλήσεων στις περισσότερες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, όπως καταδεικνύεται από την ισχυρή αγορά των ΗΠΑ, τις υψηλές αποδόσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τις περαιτέρω ενδείξεις ανάκαμψης στην Ελλάδα, τη δυναμική ανάπτυξη των εγχώριων πωλήσεων και των εξαγωγών στην Τουρκία και τη βελτιωμένη ζήτηση στη Βραζιλία.

Όπως ανακοίνωσε ο Όμιλος, τα αποτελέσματα στην Αίγυπτο ήταν δυσμενή εξαιτίας των δυσχερειών που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά. Η ανάκαμψη της ζήτησης ενίσχυσε τη σταθερότητα των τιμών και σε συνδυασμό με το ιδιαίτερα ευνοϊκό κόστος θερμικής ενέργειας και την επιτυχή διαχείριση των δαπανών, ενίσχυσαν την κερδοφορία του Ομίλου.

O ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου το εννεάμηνο του 2020 παρουσίασε οριακή μείωση 0,5% και διαμορφώθηκε στα €1.202,4 εκ. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, οι συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού στον Όμιλό μας ήταν σαφώς λιγότερο επιβαρυντικές σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Μετά την κάμψη της δραστηριότητας κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η κατασκευαστική δραστηριότητα επανήλθε σύντομα μόλις χαλάρωσαν τα περιοριστικά μέτρα, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα των αγορών σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησής μας.

sfrgtfhgjghyfgf

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020 αυξήθηκε κατά 10,1% και διαμορφώθηκε στα €229,4 εκ. επωφελούμενη από την σταθερότητα των τιμών και των εσόδων, ενώ τα χαμηλότερα λειτουργικά κόστη, ιδίως στη θερμική ενέργεια, οδήγησαν σε εξοικονόμηση δαπανών.

Tα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το εννεάμηνο του 2020 κατέγραψαν κέρδη ύψους €58 εκ. έναντι €45,2 εκ. κατά την ίδια περίοδο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 28,1%.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα φθάνοντας τα €127,7 εκ., σημειώνοντας αύξηση ύψους €41,3 εκ. σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2019. Οι ταμειακές ροές ευνοήθηκαν από τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), τη μείωση των επενδυτικών δαπανών (€60,4 εκ. έναντι €75,5 εκ. το 2019) και τη συγκράτηση των κεφαλαίων κίνησης.

xfcghj

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε €766 εκ., χαμηλότερος κατά €74 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2019 και χαμηλότερος κατά €125 εκ. σε σύγκριση με το τέλος Σεπτεμβρίου 2019. Τον Ιούλιο του 2020, η Titan Global Finance εξέδωσε ομολογίες συνολικής αξίας ύψους €250 εκ., λήξεως 2027 και με ετήσιο επιτόκιο 2,75%. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την εξόφληση άλλων δανειακών υποχρεώσεων.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 3ο τρίμηνο του 2020, μειώθηκε κατά 1,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε στα €416 εκ., ενώ αυξήθηκε κατά 2,6% με σταθερές νομισματικές ισοτιμίες. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 7,4% και διαμορφώθηκαν στα €92,6 εκ. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατέγραψαν κέρδη ύψους €35,5 εκ. έναντι €31,9 εκ. κατά την ίδια περίοδο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 11,4%.

Όπως δήλωσε ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος(photo), Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου: «Ανταποκρινόμαστε ταυτόχρονα και με επιτυχία σε πολλαπλές προκλήσεις: μεριμνούμε για τους ανθρώπους μας και για αυτούς που βρίσκονται κοντά μας, βελτιώνουμε τα λειτουργικά μας αποτελέσματα και επιταχύνουμε την πρόοδο μας στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, έχουμε εμπιστοσύνη στην ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου, με βάση την ίδια τη φύση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, την αποτελεσματικότητα με την οποία μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία μέχρι σήμερα, καθώς και την προσήλωση και αφοσίωση των ανθρώπων μας.»

dthyjkjhgfdfghgjhgf

Επιδόσεις γεωγραφικών τομέων για το Εννεάμηνο 2020

ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ αγορά διατήρησε τη δυναμική της. Οι επιπτώσεις της πανδημίας στον κατασκευαστικό κλάδο δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρές. Η αγορά κατοικίας –ειδικότερα οι νεόδμητες μονοκατοικίες (single-family housing) – και τα έργα υποδομής εξακολούθησαν να δίνουν ώθηση στην αγορά, ενώ ο κλάδος εμπορικών και βιομηχανικών ακινήτων σημείωσε κάμψη, λόγω των μακροοικονομικών συνθηκών που επικρατούν. Η ζήτηση στην αγορά κατοικίας διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα λόγω των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια και του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων προς πώληση κατοικιών.

Στη Φλόριντα και στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες παρά τις διαφορές που υπάρχουν στις εν λόγω περιοχές, οι αγορές παρέμειναν εύρωστες, λόγω των καλών συνθηκών αγοράς τόσο στον κλάδο των κατοικιών όσο και στα έργα υποδομής. Παράλληλα, δυναμικές επιδόσεις κατέγραψαν και τα αδρανή υλικά, όπου ο Όμιλος ωφελήθηκε από τη στρατηγική καθετοποίησης που εφαρμόζει.

Η κερδοφορία κατά το τρίτο τρίμηνο ευνοήθηκε από την έμφαση που δόθηκε στη συγκράτηση των δαπανών και από την ευελιξία που επέδειξε η ΤΙΤΑΝ America να προσαρμόζεται στις συνθήκες της αγοράς. Συνολικά τους 9 μήνες του 2020, ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ ανήλθε σε €714,6 εκ., καταγράφοντας οριακή μείωση 1% σε ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €141,4 εκ., καταγράφοντας αύξηση 3,2%. Το περιθώριο κερδοφορίας αυξήθηκε σε 19,8% από 19% κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη

Στην ελληνική αγορά σημειώθηκε σημαντική ανάκαμψη μετά τη χαλάρωση των έκτακτων περιοριστικών μέτρων τον Μάιο. Η ανάκαμψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας συνεχίστηκε και το τρίτο τρίμηνο του έτους, στηριζόμενη σε μια ευρεία σειρά έργων μικρότερης κλίμακας, που αφορούν τόσο σε έργα υποδομής, όσο και σε εμπορικά/βιομηχανικά κτίρια σε διάφορες περιοχές της χώρας και εκτός των αστικών κέντρων. Μεγάλα έργα υποδομής ξεκίνησαν, βρίσκονται όμως ακόμη στα πρώτα στάδια υλοποίησής τους, ενώ κατακυρώθηκε πλέον και η ανάθεση της πολυαναμενόμενης σύμβασης για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας.

Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφάνισε επίσης θετική δυναμική. Οι εξαγωγές κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω της απόφασης του Ομίλου για μείωση των λιγότερο επικερδών εξαγωγών, στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης θεώρησης των απαιτήσεων όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Σε συνδυασμό με τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής αγοράς, η κερδοφορία ενισχύθηκε και από τις χαμηλότερες τιμές θερμικής ενέργειας. Η συνεχιζόμενη πρόοδος στην αξιοποίηση των εναλλακτικών καυσίμων στα εργοστάσιά μας στην Ελλάδα συνέβαλε στη μείωση των δαπανών αλλά και του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου. Τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη διαμορφώθηκε στα €177,9 εκ., καταγράφοντας μείωση 3,9%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα € 16,4εκ., καταγράφοντας αύξηση 5,9%.

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Σχεδόν όλες οι τοπικές αγορές δραστηριοποίησης του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανέκαμψαν δυναμικά το τρίτο τρίμηνο. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €196,6 εκ., καταγράφοντας αύξηση 0,9% χάρη στην άνοδο των τιμών και στα καλά επίπεδα των πωλήσεων γενικότερα. Η δραστηριότητα στην περιοχή συνέχισε να βασίζεται σε έργα κατασκευής κατοικιών και εμπορικών ακινήτων, καθώς επίσης και σε συγκεκριμένα έργα υποδομής, κυρίως οδοποιίας, ανάλογα με την αγορά. Τα ευνοϊκά επίπεδα των τιμών ενέργειας συνέβαλλαν στην αύξηση της κερδοφορίας και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €72,7 εκ. κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, σημειώνοντας αύξηση 23,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι.

Ανατολική Μεσόγειος

Παρά τις έντονες μακροοικονομικές προκλήσεις, η αγορά της Τουρκίας κατέγραψε μεγάλη άνοδο, ωθούμενη από τον ιδιωτικό κατασκευαστικό κλάδο που στηρίχθηκε από κρατικές πρωτοβουλίες και ευνοϊκά στεγαστικά προγράμματα. Τον Ιούνιο οι πωλήσεις κατοικιών αυξήθηκαν σε πρωτοφανή επίπεδα και ο αριθμός των

διαθέσιμων προς πώληση κατοικιών μειώθηκε σημαντικά, έτσι ώστε να αναμένεται η συνέχιση της υψηλής οικοδομικής δραστηριότητας. Παρά τα θετικά αποτελέσματα του Ομίλου, η έντονη διολίσθηση της Τουρκικής λίρας επηρεάζει δυσμενώς τα αποτελέσματα σε ευρώ. Η Adocim, θυγατρική του Ομίλου στην Τουρκία, ευνοήθηκε από την άνοδο της εγχώριας ζήτησης η οποία, σε συνδυασμό με τις εξαγωγές, οδήγησε σε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας.

Οι συνθήκες στην αγορά της Αιγύπτου εξακολουθούν να είναι δύσκολες. Η αγορά δοκιμάζεται από την πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα και το 2020 η ζήτηση σημείωσε πτώση για τέταρτη συνεχή χρονιά. Η εγχώρια κατανάλωση κατά το διάστημα των εννέα μηνών συρρικνώθηκε κατά περίπου 7%. Ο κυριότερος λόγος για αυτή την πτώση ήταν η εξάμηνη αναστολή των αδειών στον ιδιωτικό κατασκευαστικό κλάδο η οποία έχει εν μέρει αρθεί από τον Οκτώβριο. Έκτοτε η ζήτηση έχει αρχίσει να ανακάμπτει. Οι τιμές παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα κυρίως λόγω του μειωμένου συντελεστή λειτουργίας των εργοστασίων όλων των παραγωγών στην αγορά.

Κατά τους εννέα μήνες του 2020, ο κύκλος εργασιών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου διαμορφώθηκε στα €113,2 εκ., καταγράφοντας αύξηση 5,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) είχαν αρνητικό πρόσημο στα €1,1 εκ., αποτυπώνοντας τις δυσμενείς συνθήκες στην Αίγυπτο.

Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Για δεύτερο συνεχές έτος η αγορά της Βραζιλίας κατέγραψε ανάπτυξη. Οι δραστηριότητές μας στη χώρα αναπτύσσονται δυναμικά με αύξηση των πωλήσεων και των τιμών και κατά συνέπεια αύξηση της κερδοφορίας.

Η ζήτηση στην αγορά σημείωσε απότομη άνοδο, ακόμη και κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας. Η άνοδος ήταν κυρίως αποτέλεσμα της αυξημένης δραστηριότητας σε εργασίες και επισκευές από ιδιώτες.

Παρόλο που τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς παραμένουν ισχυρά, εξακολουθεί να επικρατεί ένα κλίμα αβεβαιότητας λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης του αριθμού κρουσμάτων κορονοϊού σε μια μεγάλη και πολυπληθή χώρα.

 • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
 • ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
 • Όμιλος Τιτάν
 • γεωγραφικοί τομείς

  Σχετικα αρθρα

  Η&Μ: Το «αντίο» της στη Ρωσία αποχαιρέτησε και τα κέρδη

  admin

  Τραπεζοκαθίσματα: Πότε λήγει η παράταση για την επέκτασή τους σε κοινόχρηστους χώρους

  admin

  REDS: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από την RB Ellaktor

  admin

  Μπλε Κέδρος: Η Merit Χρηματιστηριακή ειδικός διαπραγματευτής επί των μετοχών

  admin

  Μπλε Κέδρος: Από τις 30/9 η ειδική διαπραγμάτευση των μετοχών

  admin

  Ideal Holdings: Προς έκδοση 2,79 εκατ. μετοχών από το stock option plan

  admin

  Ideal Holdings: ΑΜΚ με έκδοση 2,795 εκατ. νέων μετοχών

  admin

  Intracom: Αύξηση τζίρου και ζημιές στο α’ εξάμηνο – Στα €126,5 εκατ. οι πωλήσεις

  admin

  Phoenix Vega Mezz: Λειτουργικά κέρδη €1,2 εκατ. στο εξάμηνο

  admin

  Phoenix Vega Mezz: Κέρδη έναντι ζημιών στο α’ εξάμηνο

  admin

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Σημαντική αύξηση εσόδων και κερδοφορίας στο εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. τα συνολικά έσοδα

  admin

  Trastor: Υπερδιπλάσια τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο – Αύξηση 95% στα EBITDA

  admin