Image default
Ευρώπη

Εκπαίδευση και κατάρτιση: βασικές και ψηφιακές δεξιότητες απαραίτητες για την εκπαίδευση, την εργασία και τη ζωή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την ετήσια έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Η έκθεση παρακολούθησης αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση και η κατάρτιση εξελίσσονται στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Φέτος, η έκθεση παρακολούθησης 2020 εστιάζει ειδικά στη διδασκαλία και τη μάθηση στην ψηφιακή εποχή. Η κρίση του κορονοϊού κατέδειξε τη σημασία των ψηφιακών λύσεων για τη διδασκαλία και τη μάθηση και υπογράμμισε τις υφιστάμενες αδυναμίες. Η έκθεση θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του σημερινού μαραθωνίου για την ψηφιακή εκπαίδευση.

Η Επίτροπος αρμόδια για θέματα καινοτομίας, έρευνας, πολιτισμού, εκπαίδευσης και νεολαίας, κ. Μαρία Γκαμπριέλ, δήλωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που η ψηφιακή εκπαίδευση είναι το κύριο θέμα της φετινής έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της εμβληματικής έκθεσης της Επιτροπής για την εκπαίδευση στην Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να επέλθουν βαθιές αλλαγές στην ψηφιακή εκπαίδευση και δεσμευόμαστε να αυξήσουμε τον ψηφιακό γραμματισμό στην Ευρώπη. Μόλις πρόσφατα η Επιτροπή πρότεινε δέσμη πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένου του νέου σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027, η οποία θα ενισχύσει τη συμβολή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην ανάκαμψη της ΕΕ από την κρίση του κορονοϊού και θα συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πράσινης και ψηφιακής Ευρώπης.»

Παρά τις επενδύσεις των κρατών μελών σε ψηφιακές υποδομές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανισότητες, τόσο μεταξύ όσο και εντός των χωρών. Σε αντίθεση με την κοινή άποψη ότι οι σημερινοί νέοι είναι μια «ψηφιακή γενιά», τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι πολλοί δεν αναπτύσσουν επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες. Σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, πάνω από το 15 % του πληθυσμού των μαθητών δεν διαθέτει επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, οι εκπαιδευτικοί κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες της ΕΕ σπάνια λαμβάνουν κατάρτιση σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη διδασκαλία, ενώ οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι υπάρχει έντονη ανάγκη για επαγγελματική εξέλιξη όσον αφορά τη χρήση των δεξιοτήτων ΤΠΕ για τη διδασκαλία.

Στην ετήσια αξιολόγησή της σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν τις μείζονες προκλήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, η Επιτροπή επισημαίνει την πρόοδο όσον αφορά τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την αύξηση της συμμετοχής σε όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς. Ωστόσο, η έκθεση παρακολούθησης επισημαίνει τη διαρκή πρόκληση που συνίσταται στο να αποκτήσουν όλοι οι νέοι βασικές δεξιότητες. Περίπου ένας στους πέντε νέους ηλικίας 15 ετών επιδεικνύει ανεπαρκές επίπεδο ικανοτήτων στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες για την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. Δεδομένου του αντικτύπου του κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου στις επιδόσεις των μαθητών όσον αφορά τις βασικές και ψηφιακές δεξιότητες, είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπιστούν τα μειονεκτήματα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των μαθητών.

Αναγνωρίζοντας ότι οι κατάλληλες επενδύσεις στην εκπαίδευση συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη, τα κράτη μέλη της ΕΕ διατήρησαν τις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση σε ποσοστό περίπου 10 % των συνολικών δημόσιων δαπανών, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της έκθεσης παρακολούθησης.

Σχετικα αρθρα

Ένα καλοκαίρι, βλέποντας και κάνοντας

admin

Κ. Μητσοτάκης – EUMed: Διάλογος με την Τουρκία, αλλά με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο

admin

Βουλή- Καραμανλής: Προχωράμε αντιπλημμυρικό πρόγραμμα 1,5 δισ ευρώ- Από τα μεγαλύτερα στην ΕΕ

admin

Συνάντηση Σκρέκα- Τίμερμανς για την ένταξη της Ναυτιλίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εκπομπών Ρύπων

admin

Στην ταινία «Collective» το Βραβείο LUX 2021

admin

Στην Αθήνα η Υπουργική Σύνοδος των μεσογειακών χωρών της ΕΕ

admin

Αντιμονοπωλιακή πολιτική: Η Επιτροπή δημοσιεύει τα προκαταρκτικά πορίσματα της τομεακής έρευνας για το καταναλωτικό διαδίκτυο των πραγμάτων

admin

Σήμερα η Αντιπρόεδρος Σούιτσα και ο Επίτροπος Σμιτ θα μιλήσουν σε εκδήλωση για την «Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά» στις 10 Ιουνίου

admin

Λευκορωσία: μια στιγμή της αλήθειας για τις ευρωπαϊκές αξίες

admin

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δίνουν το πράσινο φως για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+

admin

Μ. Βαρβιτσιώτης: H πορτογαλική προεδρία συνέβαλε στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης

admin

5,7 εκατ. νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη φέρνει η ψηφιακή τεχνολογία

admin