Image default
Επιχειρήσεις

ΟΤΕ: ΕΓΣ στις 4/12 για απόσχιση κλάδων- ακύρωση ιδίων μετοχών

ΟΤΕ: ΕΓΣ στις 4/12 για απόσχιση κλάδων- ακύρωση ιδίων μετοχών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service), Καταστημάτων (Shops) και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) και την έγκριση ακύρωσης 9.965.956 ιδίων μετοχών.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” (“ΟΤΕ Α.Ε.” ή “Εταιρεία”) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (εφεξής η “Γενική Συνέλευση”), την 4η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, η οποία θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης. Με τον ίδιο τρόπο, ήτοι από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service), Καταστημάτων (Shops) και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) της ΟΤΕ Α.Ε. και απορρόφησή τους από τις ανώνυμες εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, COSMOTE E-VALUE A.E., ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ και COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A.E. (πρώην OTEPlus), αντίστοιχα, σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ.3, 57 παρ.2, 58-73 και 83-87 του Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018, το άρθρο 52 του Ν.4172/2013 και το Ν.Δ.1297/1972, με ημερομηνία Λογιστικών Καταστάσεων την 30.06.2020 – Ορισμός εκπροσώπου της ΟΤΕ Α.Ε. για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της οριστικής Πράξης για τη Σύμβαση Διασπάσεων.

 1. Έγκριση ακύρωσης εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι (9.965.956) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων, διακοσίων τριών χιλιάδων, εξακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€28.203.655,48), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.
 2. Έγκριση υπογραφής συμφώνου εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΟΤΕ Α.Ε. και της “Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.E.” (ΕΥ) στο πλαίσιο προετοιμασίας της μετάβασης σε νέο ορκωτό ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2021.
 3. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 14 του Καταστατικού, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 4. Απόφαση σε συνέχεια του προσωρινού ορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο (συνεδρίαση υπ’ αριθ. 3116/29-6-2020) του υφιστάμενου μη εκτελεστικού μέλους κ. Δημητρίου Γεωργούτσου ως Ανεξάρτητου μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3016/2002, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.
 5. Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους.
 6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει την 10η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης (εφεξής η “Επαναληπτική Γενική Συνέλευση”), και θα συνεδριάσει, με τον ίδιο τρόπο, ήτοι εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων και των προσώπων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018 από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης.

 • γενική συνέλευση
 • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
 • ημερήσια διάταξη

  Σχετικα αρθρα

  Εστίαση: Κυρώσεις και πρόστιμα 151.400 ευρώ σε επιχειρήσεις

  admin

  30+16 εταιρείες με ρεκόρ επιδόσεων μέσα στην πανδημία

  admin

  ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Φέρνει τρένο υδρογόνου – Έφτασε το δεύτερο «Λευκό Βέλος»

  admin

  Αegean: Το restart του ελληνικού τουρισμού φέρνει επιπλέον πτήσεις για Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο

  admin

  ΟΣΕ: Έργα προϋπολογισμού 5,9 εκατ. ευρώ

  admin

  Folli Follie: Έχασε τη μάχη για τις μετοχές της Dufry

  admin

  Όμιλος IDEAL: Διευρύνει το χαρτοφυλάκιό του-Εισέρχεται σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες

  admin

  Νέες αγορές στην ευθύνη της Imperial Tobacco Hellas – Eνίσχυση του περιφερειακού ρόλου της στη ΝΑ Ευρώπη

  admin

  Αυγουστίδης (Skroutz): Το e-commerce θα ανεβαίνει και μετά την πανδημία

  admin

  Ford: Επιταχύνει την έρευνα και εξέλιξη στις μπαταρίες με επένδυση ύψους $185 εκατ.

  admin

  Απόστολος Κάκκος (Lamda Hellix): «Αυτά είναι τα τρία μαθήματα που μας έχει δώσει η εποχή»

  admin

  ΓΕΚΕ Α.Ε.: Συντονισμένη δράση μετόχων για τον έλεγχο της εταιρείας

  admin