Image default
Επιχειρήσεις

ElvalHalcor: Σταδιακή ανάκαμψη με υψηλές πωλήσεις τον Σεπτέμβριο

Ισχυρή κερδοφορία στο a-EBITDA με 101,0 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020 και αδιάλειπτη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων παρά την πανδημία Covid-19 καταγράφει η ElvalHalcor στα αποτελέσματα της παράλληλα με την επιτυχή έναρξη λειτουργίας του νέου θερμού ελάστρου και σταδιακή ενσωμάτωση στην παραγωγική διαδικασία

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η ElvalHalcor, άμεσα ανταποκρινόμενη στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού, έθεσε σε προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, των προμηθευτών και συνεργατών της, λαμβάνοντας μέτρα που ταυτόχρονα διασφάλισαν τη συνέχεια λειτουργίας της παραγωγής με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις, δαπανώντας περισσότερα από 3 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020 για την λήψη μέτρων προστασίας για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Παρόλα αυτά, η επιβολή περιορισμών στην κίνηση και την παραγωγή σε βασικές χώρες προορισμού των εξαγωγών και η αναπόφευκτη ύφεση διεθνώς επηρέασαν αρνητικά τη ζήτηση και τις φορτώσεις, κυρίως για τους πρώτους μήνες του έτους. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι τόσο η έγκαιρη μετατόπιση της παραγωγής του αλουμινίου σε τομείς που δεν επηρεάσθηκαν από την κρίση, όσο και η δυναμική που επέδειξε ο κλάδος χαλκού αντιστάθμισαν σημαντικά τις επιπτώσεις αυτής. Το σταδιακό άνοιγμα των αγορών κατά τους θερινούς μήνες, επηρέασε θετικά τις φορτώσεις του τρίτου τριμήνου ανακόπτοντας την πτωτική πορεία, με αποτέλεσμα την περιορισμένη μείωση των όγκων κατά 5,4% για το εννεάμηνο.

Αντίστοιχα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε κάμψη της τάξης του 6,2% για το εννεάμηνο του 2020 ανερχόμενος σε 1.500,4 εκ. ευρώ έναντι 1.599,8 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μείωση που οφείλεται κυρίως στην πτώση των όγκων πωλήσεων και των μέσων τιμών μετάλλου της περιόδου. Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι οι πωλήσεις του Σεπτεμβρίου ήταν υψηλότερες από αυτές του προηγούμενου έτους για τις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, προσδίδοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον.

Επηρεασμένα από την πτώση των όγκων, τις πιέσεις στις τιμές σε μερικές αγορές και τα έκτακτα έξοδα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA) της ElvalHalcor, τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία του Ομίλου, ανήλθαν σε 101,0 εκ. ευρώ έναντι 123,5 εκ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Οι τιμές των μετάλλων, ως συνέπεια της επίπτωσης της πανδημίας, παρουσίασαν σημαντική κάμψη τους πρώτους μήνες της χρονιάς, με αποτέλεσμα τις λογιστικές ζημιές μετάλλου, οι οποίες έφτασαν τα 8,7 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2020 έναντι ζημιών 4,6 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αυτές επηρέασαν τα μικτά κέρδη, που ανήλθαν σε 99,8 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2020 έναντι 122,1 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2019, καθώς και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 90,9 εκ. ευρώ έναντι 118,9 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τέλος, η μείωση των όγκων πωλήσεων και των τιμών των μετάλλων επηρέασε και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας που διαμορφωθήκαν σε 24,1 εκ. ευρώ ή 0,0642 ευρώ ανά μετοχή έναντι 42,5 εκ. ευρώ ή 0,1131 ευρώ ανά μετοχή για την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

 

 

Όμιλος

Ποσά σε €’ 000

9M 20

9M 19

Πωλήσεις

1.500.429

1.599.812

Μικτό Κέρδος

99.794

122.126

EBITDA

90.884

118.918

a-EBITDA

100.950

123.539

Λειτουργικό Aποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

45.753

76.858

Καθαρό Xρημα/κο αποτέλεσμα

(18.717)

(19.603)

Κέρδη πριν από φόρους

30.340

60.186

Κέρδη μετά από φόρους

24.975

43.025

Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας

24.091

42.458

Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,0642

0,1131

Κλάδος αλουμινίου

Για το εννεάμηνο του 2020, ο όγκος πωλήσεων παρουσίασε κάμψη κατά 9,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019, εξαιτίας της μείωσης της ζήτησης λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 722 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 11,1%. Ο κλάδος επηρεάστηκε αρνητικά από τις συνθήκες στην αγορά των ΗΠΑ, τον έντονο ανταγωνισμό στο foil που πίεσε τις τιμές, αλλά και τη συνεχιζόμενη αδυναμία ορισμένων τομέων, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, που οδήγησαν στην ανάγκη αλλαγής μίγματος προϊόντων, αλλά και αγορών. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 19,7 εκ. ευρώ έναντι 49,1 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, λόγω της μείωσης των όγκων πωλήσεων, με το a-EBITDA να ανέρχεται στα 61,7 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2020, έναντι 86 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2019.

Αναφορικά με το επενδυτικό πρόγραμμα του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου, ολοκληρώθηκε η εγκατάστασή του, με μικρή καθυστέρηση αποκλειστικά λόγω των περιορισμών μετακινήσεων και της αδυναμίας του απαραίτητου προσωπικού του προμηθευτή να ταξιδέψει, και θα είναι πλήρως παραγωγικό εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους. Η σημαντική αυτή επένδυση δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρία, με συμπληρωματικές επενδύσεις, να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή των τελικών προϊόντων και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον τομέα έλασης αλουμινίου, ανοίγοντας τον δρόμο για καινούργιες, πιο δυναμικές και απαιτητικές αγορές. Το ποσό που δαπανήθηκε για νέες επενδύσεις το εννεάμηνο του 2020 ανέρχεται στα 65,7 εκ. ευρώ για επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, από τις οποίες 59,8 εκ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής στα Οινόφυτα.
Η ElvalHalcor συμμετέχει στην έρευνα του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ ως ελληνική βιομηχανία παραγωγής φύλλων κοινών κραμάτων αλουμινίου και συνεργαζόμενη με τις ελεγκτικές αρχές, είναι στη διαδικασία αποστολής στοιχείων για τη διεξαγωγή των ερευνών. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ υπολόγισε ένα προσωρινό περιθώριο ντάμπινγκ (preliminary dumping margin) 2,72% για εισαγωγές από την ΕlvalHalcor, καθώς και τους άλλους εξαγωγείς των προϊόντων από την Ελλάδα. Η ElvalHalcor και οι νομικοί σύμβουλοί της στις ΗΠΑ εξετάζουν τη βάση της προκαταρκτικής απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ και θα θέσουν υπόψη του, τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.

Κλάδος χαλκού

Στο τρίτο τρίμηνο του 2020, ο κλάδος χαλκού παρουσίασε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 2,2%, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των πωλήσεων των συρμάτων περιελίξεων (εμαγιέ) που αντιπροσωπεύουν περίπου το 2,1% του μίγματος, και τη θετική πορεία πωλήσεων λαμών χαλκού και προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων, παρά την ισχυρή αδυναμία ορισμένων σημαντικών κλάδων, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία. Μικρή πτώση παρουσίασαν οι πωλήσεις σωλήνων χαλκού, και μεγαλύτερη πτώση τα προϊόντα διέλασης κραμάτων χαλκού.

Η ανάκαμψη της τιμής του χαλκού κατά το τρίτο τρίμηνο είχε σαν αποτέλεσμα ο συνολικός κύκλος εργασιών να διαμορφώνεται σε 778 εκ. ευρώ, περιορίζοντας την πτωτική πορεία που παρουσιάστηκε το πρώτο εξάμηνο, σε οριακή μείωση κατά 1,3% για το εννεάμηνο του 2020 έναντι της προηγούμενης περιόδου του 2019. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους ανήλθαν σε κέρδος 10,7 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 11,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019, ενώ το a-EBITDA βελτιώθηκε στα 39,2 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2020 έναντι 37,5 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αντικατοπτρίζοντας τις ανθεκτικές επιδόσεις του κλάδου χαλκού, τόσο σε επίπεδο όγκων, όσο και κερδοφορίας έναντι στην πανδημία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος συνεχίζει να κερδίζει μερίδια σε καίριες αγορές, και μάλιστα σε περίοδο που αυτές δεν αναπτύσσονται, όπως αυτή της έλασης χαλκού και κραμάτων, καθώς και σωλήνων χαλκού. Σημαντικοί παράγοντες της επιτυχίας αυτής είναι το γεγονός ότι ο κλάδος έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που διοχετεύονται και γεωγραφικά σε πολλές αγορές, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, καθώς και το ότι έχει εκμεταλλευτεί δυναμικά ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάστηκαν.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, για το εννεάμηνο του 2020, δαπανηθήκαν περί τα 16 εκ. ευρώ, από τα οποία τα 10 εκ. ευρώ αφορούν στη θυγατρική Sofia Med και κυρίως στην εγκατάσταση ενός ψυχρού ελάστρου, ενώ τα υπόλοιπα στη μητρική και τις λοιπές θυγατρικές.

Προοπτικές τελευταίο τρίμηνο 2020
Για το υπόλοιπο 2020, η ElvalHalcor παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε όποιες προσωρινές μεταβολές στη ζήτηση. Το σταδιακό κλείσιμο κάποιων αγορών για την αντιμετώπιση του δευτέρου κύματος της πανδημίας δεν αναμένεται να επηρεάσει ιδιαίτερα αρνητικά τις φορτώσεις, καθώς αυτό έγινε με διαφορετικό σχεδιασμό σε σχέση με το πρώτο κύμα. Η μέχρι στιγμής επιτυχημένη αντιμετώπιση της κατάστασης από τον Όμιλο και την Εταιρία, τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, οι επενδύσεις, η έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία, η ενισχυμένη παραγωγική δυναμικότητα και η μεγάλη ευελιξία της δίνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης κάθε μελλοντικής ευκαιρίας.

Παράλληλα, η ElvalHalcor διατηρεί αμετάβλητη τη μακροχρόνια στρατηγική της επέκτασης και της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω αύξησης των εξαγωγών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και των μεριδίων αγοράς σε προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της μετάβασης της οικονομίας σε ένα πράσινο μοντέλο ανάπτυξης.

Διαβάστε επίσης: 

Folli Follie: «Eξαϋλώνονται» τα ποσοστά των Κουτσολιούτσων – Τι προβλέπει η συμφωνία εξυγίανσης

Eurobank: Καθαρά κέρδη €348εκ. στο εννεάμηνο του 2020

Στο 84,49% έφθασε η συμμετοχή του ΟΠΑΠ στον Όμιλο Stoiximan (SMGC)

Σχετικα αρθρα

Επιχειρηματικό Φόρουμ Ισπανίας – Ελλάδας: Ενδιαφέρον ισπανικών εταιρειών για επενδύσεις στην Ελλάδα

admin

Τσίπρας στο Συνέδριο της ΕΣΕΕ: «Πρωτόγνωρη πραγματικότητα» για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

fastpath

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο φως» στο ενημερωτικό της Μπλε Κέδρος

fastpath

Επιχειρηματικό Φόρουμ Ισπανίας – Ελλάδας: Ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ΑΠΕ και υποδομές

admin

Μυλωνάς (Εθνική): Μέρισμα το 2023- Σχεδιάζεται και έκδοση ομολόγου

admin

Μπλε Κέδρος: Στις 6 Ιουνίου ξεκινά η δημόσια προσφορά-Το χρονοδιάγραμμα

admin

Flexopack: Καλύφθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

admin

ΕΤΕ: Αύξηση οργανικής κερδοφορίας μέσω των προμηθειών

fastpath

Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ: Ξεκινά στις 6 Ιουνίου η δημόσια προσφορά

admin

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων ομολογιών από 30 Μαΐου

admin

Flexopack: Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ

admin

Ευρωσύμβουλοι: Στο 4,314% το ποσοστό της Οικονομοτεχνική ΕΠΕ

admin