Image default
Επιχειρήσεις

Frigoglass: Οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2020

Κυριότερα στοιχεία του τρίτου τριμήνου 2020

▪Μείωση των πωλήσεων κατά 37% σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς οι συνέπειες της πανδημίας  παρέμειναν αισθητές σε όλες τις αγορές μας, παρά τη σχετική βελτίωση που καταγράφηκε σε σχέση με  την κατά 55% μείωση του δευτέρου τριμήνου

▪ Βελτίωση της ζήτησης στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης σε Ευρώπη και Αφρική, καθώς και γυάλινων  φιαλών στη Νιγηρία, έναντι του προηγούμενου τριμήνου

▪ Συνέχιση της μείωσης των ελεγχόμενων εξόδων, η οποία αντιστάθμισε μερικώς την επίπτωση της  μείωσης των πωλήσεων

▪ Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 61% σε σύγκριση με πέρυσι,  παρά τις ενέργειες περιορισμού του κόστους και τα μέτρα μείωσης της παραγωγής που λάβαμε τον  Απρίλιο λόγω της αναμενόμενης πτώσης της ζήτησης

▪ Συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες διατήρησης της ρευστότητας, μέσω του περιορισμού των κεφαλαιακών  δαπανών, της εξοικονόμησης κόστους και της αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης ▪ Επαρκής ρευστότητα, με €59 εκατ. σε ταμειακά διαθέσιμα και €21 εκατ. σε διαθέσιμες πιστωτικές  γραμμές, για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών εξόδων και αναγκών κεφαλαίου  κίνησης

Οικονομικά Αποτελέσματα

 

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

«Είναι ενθαρρυντικό ότι οι τάσεις βελτιώθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, μετά το μερικό  άνοιγμα των καναλιών διανομής της άμεσης κατανάλωσης σε αρκετές από τις αγορές μας, παρά το γεγονός  ότι οι συνέπειες της πανδημίας είναι αισθητές και στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Ενώ ήδη  επιβάλλονται νέοι περιορισμοί λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας, συνεχίζουμε να λαμβάνουμε  μέτρα για την προστασία της δραστηριότητάς μας. Σε αυτό το περιβάλλον, προτεραιότητές μας παραμένουν  η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας, η προσεκτική διαχείριση της ρευστότητας και η ετοιμότητα  των παραγωγικών μας μονάδων για την υποστήριξη των πελατών μας.»

Επιχειρηματική προοπτική

Η πανδημία COVID-19 θέτει σημαντικές επιχειρησιακές προκλήσεις και στους δύο κλάδους  δραστηριοποίησής μας. Η πτώση της κατανάλωσης ποτών και αναψυκτικών στα κανάλια διανομής άμεσης  κατανάλωσης λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας σε αρκετές από τις αγορές μας έχει επιφέρει  σημαντική μείωση στις παραγγελίες ψυγείων και γυάλινων φιαλών από τους στρατηγικούς μας εταίρους,  κυρίως το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Παρά τη βελτίωση των τάσεων στο τρίτο τρίμηνο, λόγω του  ανοίγματος των σημείων πώλησης, κυριαρχεί μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά στη διάρκεια και στον  αντίκτυπο της πανδημίας, καθώς πολλές χώρες έχουν επιβάλει ξανά περιορισμούς για να αναχαιτίσουν το  δεύτερο κύμα της πανδημίας. Σε αυτό το περιβάλλον αγοράς, εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι τα  αποτελέσματα του έτους θα επηρεαστούν σημαντικά. Συγκεκριμένα το τέταρτο τρίμηνο του 2020, η  συγκριτική βάση είναι υψηλή, καθώς τα περυσινά αποτελέσματα ενισχύθηκαν από μία μεγάλη παραγγελία  ενός πελάτη του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης. 

Οι πρωτοβουλίες περιορισμού κόστους θα συνεχιστούν το τέταρτο τρίμηνο, με σκοπό την περαιτέρω  μείωση των ελεγχόμενων εξόδων όπως του κόστους μισθοδοσίας, επαγγελματικών ταξιδιών, των αμοιβών  τρίτων και μάρκετινγκ. Η προσπάθεια διατήρησης της ρευστότητας θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσω του  προσεκτικού ελέγχου των κεφαλαιακών δαπανών, με τις ετήσιες επενδύσεις να μην υπερβαίνουν τα €15  εκατ.

Εν μέσω αυτού του κλίματος, και υποθέτοντας ότι δεν θα υπάρξει σημαντική επιδείνωση του εξωτερικού  περιβάλλοντος λόγω της πανδημίας COVID-19, παραμένουμε βέβαιοι ότι με τα επίπεδα ρευστότητας της  τάξης των €59 εκατ. σε χρηματικά διαθέσιμα και των €21 εκατ. σε διαθέσιμες πιστωτικές γραμμές, σε  συνδυασμό με την πρόσφατη επιμήκυνση του δανεισμού μας για το 2025, θα είμαστε σε θέση να  ανταποκριθούμε στις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές δεσμεύσεις στο εγγύς μέλλον.

Επιπλέον, η κρίση έχει δημιουργήσει την ευκαιρία να εμβαθύνουμε την πελατοκεντρική μας προσέγγιση. Σε  αυτό το πλαίσιο, εισάγουμε στην αγορά νέα ψυγεία που καλύπτουν τις ανάγκες των στρατηγικών μας  εταίρων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησής τους και στα κανάλια διανομής τους.  Αξιοποιώντας τις λύσεις συνδεσιμότητας, τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις ολοκληρωμένες προτάσεις  εξυπηρέτησης πελατών (Frigoserve), υποστηρίζουμε τους πελάτες μας μέσω της συγκέντρωσης πολύτιμων δεδομένων μάρκετινγκ και στατιστικής ανάλυσης ώστε να ενισχύσουν την αποδοτικότητά τους, να  βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του στόλου επαγγελματικών ψυγείων τους και να μεγιστοποιήσουν  την απόδοση της επένδυσής τους. Τέλος, αναφορικά με τον κλάδο της Υαλουργίας, παρά το γεγονός ότι η  κατανάλωση αναψυκτικών και ποτών στη Δυτική Αφρική έχει επηρεαστεί αρνητικά από την πανδημία και η  ολοκλήρωση της ανακατασκευής του κλιβάνου στη Νιγηρία μετατέθηκε για το 2021, πιστεύουμε ότι οι  προοπτικές της αγοράς γυάλινων φιαλών είναι μακροπρόθεσμα θετικές στην περιοχή, ιδίως στη Νιγηρία.

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος εταιρειών αναψυκτικών και ποτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η  Frigoglass είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στην αγορά Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) και ο βασικός  προμηθευτής στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της Δυτικής Αφρικής.

Η Frigoglass διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με κορυφαίους πελάτες από τον κλάδο  αναψυκτικών και ποτών. Τα επαγγελματικά ψυγεία της Frigoglass σχεδιάζονται με βάση τις ιδιαίτερες  ανάγκες κάθε πελάτη, ώστε να ενισχύουν την εικόνα των προϊόντων τους και να συμβάλλουν στην άμεση  κατανάλωσή τους. Την ίδια στιγμή, οι κορυφαίες, από πλευράς καινοτομίας, οικολογικές λύσεις της Frigoglass  δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες της να πετύχουν στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να μειώσουν το  αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.

Μέσω της παρουσίας της, η Frigoglass έχει καθιερωθεί στις πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης, ενώ παράλληλα  εδραιώνει τη θέση της στις αναδυόμενες αγορές. Με παραγωγικές μονάδες σε πέντε χώρες και ένα  εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας με  υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πριν και μετά την πώληση.

Όσον αφορά τη δραστηριότητα μας στον κλάδο Υαλουργίας, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στις αγορές  της Αφρικής, οι οποίες αποτελούν βασικό στόχο της επενδυτικής στρατηγικής των πελατών μας. Καθώς  ενδυναμώνουμε τη θέση μας ως κορυφαίοι προμηθευτές γυάλινων φιαλών και υλικών συσκευασίας,  βοηθάμε τους πελάτες μας στη Δυτική Αφρική να προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα τους.

Διαβάστε ακόμη:

Μήνυμα «αλλάξτε τα όλα» από Κομισιόν με μεταρρυθμίσεις και Ταμείο Ανάκαμψης (πίνακες)

Κομισιόν: Νέα NPLs και κόστος τιτλοποιήσεων οι κίνδυνοι για τις ελληνικές τράπεζες

Folli Follie: «Eξαϋλώνονται» τα ποσοστά των Κουτσολιούτσων – Τι προβλέπει η συμφωνία εξυγίανσης

 

Σχετικα αρθρα

Από 25 Οκτωβρίου σε διαπραγμάτευση οι ομολογίες της CPLP Shipping

admin

Elevate Greece: Πότε λήγει η τελευταία παράταση στις αιτήσεις για στήριξη σε startups

admin

CPLP Shipping Holdings: Άντλησε €150 εκατ. από το ομόλογο που υπερκαλύφθηκε κατά 5,3 φορές

admin

OTE: Αγορά ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €1,79 εκατ.

admin

Attica Bank:Στο 68,2% η συμμετοχή του ΤΧΣ-Τα ποσοστά των ΤΜΕΔΕ,ΕΦΚΑ

admin

Attica Bank: Στο 14,7% η συμμετοχή του ΤΜΕΔΕ

admin

Χατζηδάκης (Beta ΑΧΕΠΕΥ): Χτίζει δυναμική ανόδου το Χρηματιστήριο Αθηνών

admin

Κωνσταντινίδης (OTE): «Με την τεχνολογία η χώρα μπορεί να αλλάξει πίστα»

admin

Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Εμπορίας: Η εταιρεία μας ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της ενεργειακής κρίσης, χάρη στον έγκαιρο στρατηγικό σχεδιασμό

admin

NOVA : Άνθρακες ο θησαυρός… της ΕΟΝ

admin

Black Friday 2021: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

admin

Μητρόπουλος (Φυσικό Αέριο): Έχουμε πρότυπο εταιρείες όπως η Google και η Amazon

admin