Το αμείλικτο σύστημα του Karl Marx (II)

Μέσα  στα  μεγάλα  εργοστάσιά  του  δεν  θα  δημιουργούσε  μόνο  την  τεχνολογική  βάση  του  σοσιαλισμού  ‐την  ορθολογικά  σχεδιασμένη  παραγωγή‐  αλλά  θα  δημιουργούσε  επίσης  μια  εκπαιδευμένη  και  πειθαρχημένη  τάξη  που  θα  αποτελούσε  το  φορέα  του  σοσιαλισμού  ‐το  δυσαρεστημένο  προλεταριάτο. Μέσα  απ’  τη  δική  του  την  εσωτερική δυναμική,  ο  καπιταλισμός  θα  παρήγαγε  και  … Continue reading Το αμείλικτο σύστημα του Karl Marx (II)