Το αμείλικτο σύστημα του Karl Marx (III)

Πώς  όμως  προκύπτει  αυτή  η  κατάσταση  πραγμάτων;  Η  απάντηση  βρίσκεται  στο  ότι  οι  καπιταλιστές μονοπωλούν ένα πράγμα: την πρόσβαση στα ίδια τα μέσα παραγωγής. Με το  νομικό  καθεστώς  της  ατομικής  ιδιοκτησίας,  οι  καπιταλιστές  είναι  οι  «ιδιοκτήτες»  των  θέσεων  εργασίας  στο  βαθμό  που  είναι  οι  ιδιοκτήτες  των  μηχανών  και  του  εξοπλισμού,  … Continue reading Το αμείλικτο σύστημα του Karl Marx (III)