Ψηλότερα από όλους τους βασικούς κινητούς και σε ανοδική τάση από τα 0,799 ευρώ με όρους fractals φαίνεται να αναζητά μια τελική ώθηση για να κάνει υψηλότερα από τα ψηλά του πρώτου κύματος της αντίδρασης και να ενεργοποιήσει έτσι τον σχηματισμό του ανάποδου ΩΚΩ που πλέον από απλό σενάριο έχει μορφοποιηθεί πλήρως.

Αν το επιτύχει θα έχει θεωρητικό στόχο 30% ψηλότερα στην περιοχή όπου το τρέχον ανοδικό γίνεται ίσο με το προηγούμενο από τα ιστορικά χαμηλά.

Η υστέρηση από τις ΕΥΡΩΒ και ΕΤΕ που έχουν από καιρό κάνει νεότερα υψηλά είναι εμφανής.

Το ίδιο και ως προς την απόσταση που χωρίζει τις τιμές από τις σημαντικές κατερχόμενες γραμμές της μακροπρόθεσμης τάσης τις οποίες έχει πλησιάσει περισσότερο η τιμή της ΕΤΕ όπως βλέπουμε στα μηνιαία διαγράμματα.

Αυτό μαζί με την ΠΕΙΡ συγκρατεί ακόμα τον ΔΤΡ αν και εδώ τα νέα υψηλά έχουν ήδη επιτευχθεί.

Αποποίηση ευθύνης