Image default
Επιχειρήσεις

Space Hellas: Ειδική άδεια για χορήγηση έντοκου δανείου και εγγύηση στη Singular Logic

Η Space Hellas ανακοίνωσε ότι με την από 13-04- 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αποφασίστηκε η παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018 και σε σχέση με τη συνδεδεμένη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SINGULARLOGIC A.E.», ως εξής:

(1) Παροχή εγγύησης προς την Τράπεζα Αττικής και υπέρ της «SINGULARLOGIC A.E.»: α) για τη χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου μέχρι του ποσού ευρώ επτακοσίων χιλιάδων (€ 700.000,00), με σκοπό την αναχρηματοδότηση δανείου της «SINGULARLOGIC A.E.» καθώς και εξόφληση δανείου θυγατρικής της, και β) για τη σύναψη σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό της «SINGULARLOGIC A.E.» μετά από έγκριση πιστοδοτικής γραμμής έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, ύψους τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 300.000,00).

(2) Χορήγηση έντοκου δανείου της «SPACE HELLAS» προς τη «SINGULARLOGIC A.E.» με τη μορφή προληπτικής γραμμής χρηματοδότησης για ποσό κεφαλαίου έως 1.000.000,00€.

Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη βάσει της από  2/04/2021 έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κ. Σταύρου Θ. Παπαντώνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14331) της ελεγκτικής εταιρείας «ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» Μέλος της Russell Bedford International (Μιχαλακοπούλου 45 , 11528, Αθήνα, ΑΜ ΣΟΕΛ 164, ΑΜ ΕΛΤΕ 37) με την οποία οι ανωτέρω συναλλαγές αξιολογήθηκαν ως δίκαιες και εύλογες για την εταιρεία και τους μετόχους της που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της εταιρείας, στη δε έκθεση αυτή δίδεται και εξήγηση σχετικά με τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται αυτή, μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Η εν λόγω  έκθεση αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εταιρείας www. space.gr. /ΕπενδυτέςΔημοσιεύσεις /Ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.

Διαβάστε ακόμη

Επιστρεπτέα 7: Οι «κόφτες» που αφήνουν έξω δικαιούχους

Ετσι θα είναι η νέα ξενοδοχειακή άφιξη πολλών… αστέρων από τον Ιούλιο στην Ομόνοια

ΟΟΣΑ: Εξυγίανση τραπεζών και αύξηση της απασχόλησης στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ελλάδα

 

Σχετικα αρθρα

Ανοικτά και με εκπτώσεις τα καταστήματα την Κυριακή

admin

WIND: 9 στους 10 κάνει χρήση Ιnternet από το κινητό – Θετική η αποδοχή του 5G

admin

Π. Πετρόπουλος: Αύξηση πωλήσεων και EBITDA στο α’ τρίμηνο

admin

ΕΛΒΕ: Αυξημένες πωλήσεις και ισχυρή άνοδος κερδών για το 2020

admin

Siemens: 2,27 δισ. ευρώ αύξηση στα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο

admin

Σε ποιον επιχειρηματία πάει η Opel

admin

Πετρόπουλος: Αυξήθηκαν στα €1,8 εκατ. τα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου

admin

Πειραιώς: Ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών μετά την αύξηση κεφαλαίου

admin

Πλαίσιο: Η στρατηγική που έφερε αύξηση πωλήσεων και κερδών το 2020!

admin

Λιγότερες οι θέσεις εργασίας το 2020-Πανδημία και εθελούσιες έξοδοι «πλήγωσαν» τις εισηγμένες

admin

Mytilineos: Θετικό αποτύπωμα των χρηματιστηριακών για τα αποτελέσματα α’ τριμήνου του 2021-Αναβαθμίζεται η τιμή-στόχος στα €20,12

admin

Masdar – Taaleri: Οι ενεργειακοί κολοσσοί που επενδύουν στην Ελλάδα

admin