Image default
Επιχειρήσεις

Ελλάκτωρ: Οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ προχώρησε σήμερα στην ανακοίνωση των αποφάσεων της χθεσινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία δόθηκε τo «πράσινο φως» για την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 120,5 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην εταιρική ανακοίνωση, την 22α Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η μετ ́ αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σε συνέχεια της από 02.04.2021 διακοπείσας συνεδρίασης, με ηλεκτρονικά μέσα, και έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συμμετείχαν 189 μέτοχοι που εκπροσωπούν 175.666.654 κοινές ονομαστικές μετοχές (και 175.666.654 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 214.272.003 κοινών ονομαστικών μετοχών (και 214.272.003 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 81,98% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα κάτωθι:

(Τα υπ. αριθ. 1 έως και 4 θέματα της ημερήσιας διάταξης ενσωματώνονται σε αυτή κατόπιν του από 25.02.2021 αιτήματος του μετόχου μειοψηφίας, GREENHILL INVESTMENTS LIMITED, κατόχου κατά το χρόνο εκείνο 36.314.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων αυτά, προς ικανοποίηση του αιτήματος αυτού και με τον τρόπο που διατυπώθηκαν από τον ως άνω μέτοχο).

Θέμα 1. Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας (βλ. αναλυτικά κατωτέρω), απέρριψε το υπ’ αριθμ. 1ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης περί Ανακλήσεως του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.


Θέμα 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

(συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων/μη εκτελεστικών μελών). Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας και απόρριψης υπ’ αριθμ. 1ουθέματος διαπιστώνει ότι παρέλκει η ψηφοφορία για το 2ο Θέμα της Ημερήσιας διάταξης περί Εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προχωρεί στη συζήτηση του επόμενου θέματος.

Θέμα 3. Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017).
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας (βλ. αναλυτικά κατωτέρω), απέρριψε το υπ’ αριθμ. 3ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης περί ανάκλησης του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017).

Θέμα 4. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017).

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας και απόρριψης υπ’ αριθμ. 3ου θέματος διαπιστώνει ότι παρέλκει η ψηφοφορία για το 4ο Θέμα της Ημερήσιας διάταξης περί Εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και προχωρεί στη συζήτηση του επόμενου θέματος. Θέμα 5.

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €212.129.282,97 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από €1,03 σε €0,04 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας (βλ. αναλυτικά κατωτέρω), λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις: (Α) Εγκρίνει την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό €212.129.282,97, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €1,03 σε €0,04, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.
(Β) Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, με την προσθήκη υποπαραγράφου στην παράγραφο 1, ως ακολούθως: «[…] Από την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δυνάμει της από 22.04.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά το συνολικό ποσό των €212.129.282,97, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των €0,99 ανά μετοχή, δηλαδή από €1,03 σε €0,04, και συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό €8.570.880,12, διαιρούμενο σε 214.272.003 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μια.».
(Γ) Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, για τη διενέργεια κάθε δικαιοπραξίας, πράξης ή ενέργειας ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς τους, προς υλοποίηση των υπό (A) και (B) αποφάσεων.


Θέμα 6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (όπως αυτό θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το πέμπτο θέμα της αυτής Ημερήσιας Διάταξης) της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας και με απόλυτη πλειοψηφία (βλ. αναλυτικά κατωτέρω), λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις:
(Α) Εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με το πέμπτο θέμα της αυτής Ημερήσιας Διάταξης) της Εταιρείας μέχρι του ποσό €5.356.800,08 για την άντληση μέχρι και €120.528.001,80, και την έκδοση μέχρι και 133.920.002 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €0,04 εκάστη (οι Νέες Μετοχές)και τιμή διάθεσης €0,90 ανά μετοχή (η Τιμή Διάθεσης), και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, με σχέση ανταλλαγής 1,25 νέες μετοχές για κάθε 2 παλαιές μετοχές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Τιμή Διάθεσης δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, κατ’ άρθρο 28 του ν. 4548/2018. (Β) Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιοήτοι, με την προσθήκη υποπαραγράφου στην παράγραφο 1, ως ακολούθως: «[…] Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δυνάμει της από 22.04.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μέχρι του ποσού €5.356.800,08 με καταβολή μετρητών υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με έκδοση μέχρι και 133.920.002 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €0,90 ανά μετοχή.
Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, ήτοι η συνολική υπέρ το άρτιο αξία των νέων μετοχών, συνολικού ύψους € [115.171.201,72] θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας για το «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά την πιο πάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € [13.927.680,20] και διαιρείται σε [348.192.005] κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,04 εκάστη».
(Γ)Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, για τη διενέργεια κάθε δικαιοπραξίας, πράξης ή ενέργειας ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς τους, προς υλοποίηση των υπό (α) και (β) αποφάσεων, και ενδεικτικά: (i) Nα καθορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης, τη διάρκεια αυτής όπως και της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης καθώς και κάθε άλλη τεχνική και διαδικαστική λεπτομέρεια που αφορά στη διαδικασία άσκησης αυτών. (ii) Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης (οι «Αδιάθετες Μετοχές»), να παράσχει στους έχοντες ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών, σε τιμή ίση προς την Τιμή Διάθεσης (το «Δικαίωμα Προεγγραφής»). (iii) Να καθορίσει όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους του Δικαιώματος Προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτατου αριθμού Αδιάθετων Μετοχών που οι ασκούντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν. (iv) Να καθορίσει τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προεγγραφής. (v) Να καθορίσει κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής. (vi) Να διαθέσει τις Αδιάθετες Μετοχές, σε περίπτωση που υπάρξουν παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 4 του ν. 4548/2018, κατ’ ελεύθερη κρίση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια προσφορά) σε τιμή ίση με την Τιμή Διάθεσης.


Διαβάστε ακόμα:

«Ανάσα» 2,7 δισ. ευρώ στη μεσαία τάξη από τα 5 νέα μέτρα Μητσοτάκη (vid)

Ευρωζώνη: Σε υψηλό 9 μηνών η επιχειρηματική δραστηριότητα

Sell off στο bitcoin – Χάθηκαν $260 δισ. – Ποιο κρυπτονόμισμα κρατά αντιστάσεις

Σχετικα αρθρα

Φωτακίδης (CVC): Εξετάζουμε νέες επενδύσεις – Θα είμαστε πολύ απασχολημένοι το επόμενο διάστημα

admin

Σπυρόπουλος (Oaktree): «Θα επεκτείνουμε τις επενδύσεις μας στην Ελλάδα»

admin

Housemarket: Ξεκινά εκ νέου η διαδικασία απόσχισης του κλάδου ακινήτων

admin

Αmazon: Δικαστική δικαίωση για την υπόθεση φοροελαφρύνσεων στο Λουξεμβούργο

admin

Παπαστράτος: Η Λένα Πλαΐτη αναλαμβάνει διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

admin

Κίνα: Η Ουάσινγκτον θα αφαιρέσει την κινεζική Xiaomi από την «μαύρη λίστα»

admin

Fraport Greece: Πιστοποίηση ασφαλείας και στα 14 αεροδρόμια – Τι αφορά

admin

Επαναφορά του ΓΔΧΑ στην κρίσιμη ζώνη στήριξης των 880-890 μονάδων

admin

Allianz: Μειώθηκαν τα έσοδα στα 41,4 δισ. ευρώ

admin

Πλαστικά Θράκης: Ανοδος 158,2% για τα μεικτά κέρδη στο α’ τρίμηνο

admin

Coca-Cola HBC AG: Αύξηση 2,7% στα έσοδα από πωλήσεις το α’ τρίμηνο

admin

Deutsche Telekom: Αύξηση εσόδων και κερδών

admin