Image default
Επιχειρήσεις

Folli Follie: Πώς προχωρά η συμφωνία εξυγίανσης

Στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με τη χρηματοοικονομική της αναδιάρθρωση προχώρησε σήμερα εταιρεία Folli Follie με ανακοίνωσή της.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στις 3 Φεβρουαρίου 2021συζητήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών(εφεξής το «Πτωχευτικό Δικαστήριο»)η αίτηση της Εταιρείας για την επικύρωση της από 31.12.2020 συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ της Εταιρείας, των κατόχων των Eurobonds, των Swissbonds και των ομολόγων Schuldschein, μεταξύ άλλων(εφεξής η «Συμφωνία Εξυγίανσης»).

Η Εταιρεία αναμένει ότι η οριστική απόφαση του Πτωχευτικού Δικαστηρίου θα εκδοθεί μέχρι τον Οκτώβριο 2021. Εφόσον το Πτωχευτικό Δικαστήριο επικυρώσει την Συμφωνία Εξυγίανσης, η Συμφωνία Εξυγίανσης θα είναι δεσμευτική έναντι όλων των θιγόμενων πιστωτών και η Εταιρεία θα είναι σε θέση να προχωρήσει στην υλοποίηση των τελικών βημάτων της Εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης των Νέων Ομολογιών και των Μετοχών της Assets Co προς τους Πιστωτές.

Εν αναμονή της απόφασης του Πτωχευτικού Δικαστηρίου για την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η Εταιρεία προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: α) μετά την καταψήφιση της Συμφωνίας Εξυγίανσης και της παροχής γενικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή όλων των συμβάσεων και την διενέργεια όλων των πράξεων σε εκτέλεση της Συμφωνίας Εξυγίανσης κατά την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 22 Μαρτίου 2021, σύμφωνα με την αυθημερόν ανακοίνωση της Εταιρείας, η Εταιρεία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να κάνει χρήση της δυνατότητας, την οποία παρέχει ο Πτωχευτικός Κώδικας, για τον διορισμό ειδικού εντολοδόχου, ο οποίος θα ασκήσει το δικαίωμα παράστασης και ψήφισης αντί των μετόχων, οι οποίοι δεν συμμετείχαν ή καταψήφισαν την Συμφωνία Εξυγίανσης στην Γενική Συνέλευση που συνεκλήθη για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 3 του Ν. 3588/2007, όπως αυτός ίσχυε κατά την κατάθεση της Συμφωνίας Εξυγίανσης ενώπιον του Πτωχευτικού Δικαστηρίου (εφεξής ο «Ειδικός Εντολοδόχος»).Εν συνεχεία, ο Ειδικός Εντολοδόχος θα υπερψηφίσει την έγκριση του σχετικού θέματος στην επόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

β)όπως αναφέρεται στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση του Eurobond, η Εταιρεία έχει αντικαταστήσει την FFGroup Finance Luxembourg SA ως εκδότη των Eurobondsκαι την FF Group Finance LuxembourgII SA ως εκδότητ ων Swissbondsκ αι δανειολήπτη των Schuldschein (εφεξής οι «Λουξεμβουργιανές Εκδότες»).
Η Εταιρεία θα προβεί το συντομότερο δυνατόν στην εκκαθάριση των Λουξεμβουργιανών Εκδοτών. γ)δυνάμει εξωδικαστικού συμβιβασμού, η Εταιρεία συναίνεσε στην πώληση του σκάφους “Phalarope” (η «Πώληση») και την άρση της επιβληθείσας από την Εταιρεία συντηρητικής κατάσχεσης, μετά την καταβολή του συνολικού τιμήματος της Πώλησης, ποσού Ευρώ 1.737.972,56, στην Εταιρεία, κατά τα προβλεπόμενα στον συμβιβασμό.
Η Πώληση συνιστά Γεγονός Υποχρεωτικής Αποπληρωμήςβάσει του Ομολογιακού Δανείου Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης και η Εταιρεία πρόκειται να προβεί σύντομα σε προεξόφληση της σχετικής αναλογίας των Ομολογιών της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης, σύμφωνα με την Σύμβαση Κάλυψης.

δ)η Εταιρεία, σε συνεργασία με τους συμβούλους της, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σύσταση των OpsCo, AssetsCoκαι EuropeanAssets Co,εν αναμονή της ολοκλήρωσης της Εξυγίανσης. Οι μετοχές της Assets Co θα αποτελέσουν μέρος του Ανταλλάγματος της Αναδιάρθρωσης που θα καταβληθεί στους Πιστωτές κατά την Ημερομηνία Ισχύος της Αναδιάρθρωσης.

ε)μετά την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης από το Πτωχευτικό Δικαστήριο, η Εταιρεία θα προβεί αμέσως στην υποβολή αιτήσεων για την άρση των διατάξεων δέσμευσης, οι οποίες έχουν επιβληθεί από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τις Ανακριτικές Αρχές. Η Εταιρεία θεωρεί ότι η επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης θα ενισχύσει την επιχειρηματολογία της για την άρση των εν λόγω διατάξεων.

Όπως περιγράφεται στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση τουEurobond, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή μακρά χρονική περίοδο μέχρι την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Αναδιάρθρωσης, λόγω του χρόνου που θα απαιτηθεί για την έκδοση της απόφασης του Πτωχευτικού Δικαστηρίου, η Εταιρεία θα εκκινήσει, λίγο πριν την αναμενόμενη Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Αναδιάρθρωσης, μια ενέργεια, δια της οποίας θα προσκληθούν όλοι οι Πιστωτές να εμφανιστούν και να παράσχουν τα στοιχεία ταυτότητάς του, πληροφορίες “knowyourcustomer” και άλλες σχετικές πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να τους διανεμηθεί το Αντάλλαγμα της Αναδιάρθρωσης(εφεξής η «Επακόλουθη Εταιρική Διαδικασία»).

Σε περίπτωση που ένας Πιστωτής επιθυμεί να ορίσει άλλο πρόσωπο, για να λάβει τις Νέες Ομολογίες και Μετοχές της AssetsCo, θα μπορεί να το πράξει δια της Επακόλουθης Εταιρικής Διαδικασίας. Η Εταιρεία θα παράσχει περαιτέρω ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με την πρόοδο της Εξυγίανσης και κατόπιν της έκδοσης της απόφασης του Πτωχευτικού Δικαστηρίου.

Διαβάστε ακόμα:

Σκυλακάκης: Τη Μεγάλη Τρίτη κατατίθεται στην Κομισιόν το σχέδιο ανάκαμψης

Ελλάκτωρ: Οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Χρηματιστήριο: Ήπια άνοδος προς τις 900 μονάδες

Σχετικα αρθρα

INTRALOT: Εντείνει τις προσπάθειες για συμφωνία με τους ομολογιούχους

admin

ΙΑΣΩ: Στο 90,08% το ποσοστό της OCM και των συντονισμένων μετόχων

admin

Ιασώ: «Ανέβηκε» στο 90,08% το ποσοστό της OCM

admin

INTRALOT: Κλειστά χαρτιά για τις συζητήσεις με τους ομολογιούχους

admin

Εστίαση: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις – Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα ένταξης

admin

ΕΣΕΕ: Ζητά Πρόγραμμα επιδότησης του Λιανεμπορίου

admin

ΑΚΤΩΡ: Υπεγράφη η σύμβαση που θα φέρει το φυσικό αέριο σε Ξάνθη και Δράμα

admin

Attica Bank: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων-H μετοχή επανήλθε σε διαπραγμάτευση

admin

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Επιβάλλει κανόνες συμμόρφωσης η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμου

admin

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Δάνεια επενδυτικού σκοπού από 25.000 έως 1,5 εκατ. ευρώ

admin

«Γρηγόρης»: Γιορτάζει τα 50 με εντυπωσιακή αναβάθμιση των καταστημάτων του

admin

ΕΒΕΠ: Ισορροπία μεταξύ οικονομικής και κοινωνικής διάστασης στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ

admin