Σε ανοδική τάση τόσο στο ημερήσιο όσο και στο εβδομαδιαίο με τις οριζόντιες στηρίξεις να σημειώνονται στα διαγράμματα και με προφανείς αντιστάσεις στα πρόσφατα υψηλά που δεν πρέπει να εξελιχθούν σε διπλή κορυφή.

Στο μηνιαίο βλέπουμε ότι σταθερή υπέρβαση των 14,48 που για την ώρα διασπάστηκε μόνο προσωρινά ενεργοποιεί πιθανό διπλό πυθμένα που έχει τον ίδιο μακροπρόθεσμο στόχο με της κούπας που προηγήθηκε, λίγο πριν τα 20 ευρώ.

Αστερίσκος εδώ λόγω της διαφαινόμενης διπλής αρνητικής απόκλισης, έστω και οριακής, που δεν βλέπω να μπορεί να αναιρεθεί τις δυο εναπομείνασες συνεδριάσεις ως το κλείσιμο του Απριλίου.

Η διορθωσούλα στην οποία είχαμε αναφερθεί στην τελευταίες αναρτήσεις ήταν αρκετή για να κλείσουν τα δυο πιο κοντινά ανοδικά χάσματα και να φτιαχτεί ένα ακόμα τοπικό χαμηλό που ανέβασε το επίπεδο αλλαγής της της ημερήσιας τάσης στο επόμενο των 823,73 μονάδων που είναι και εβδομαδιαίο τοπικό χαμηλό. Κάτω από αυτό το επίπεδο αρχίζουμε να ανησυχούμε πιο σοβαρά, αφού προσεγγίζεται ο κινητός των 20 εβδομάδων ενώ θα έχουν διασπαστεί κι οι ανοδικές γραμμές τάσης Σ και Σ1.