Image default
Επιχειρήσεις

Λιγότερες οι θέσεις εργασίας το 2020-Πανδημία και εθελούσιες έξοδοι «πλήγωσαν» τις εισηγμένες

Λιγότερες οι θέσεις εργασίας το 2020-Πανδημία και εθελούσιες έξοδοι «πλήγωσαν» τις εισηγμένες

Μειώθηκαν κατά 8.586 την περσινή χρονιά οι εργαζόμενοι 144 εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες δημοσίευσαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το 2020. Ο συνολικός αριθμός προσωπικού των εν λόγω εταιρειών έφτασε τους 221.123 το 2020, ενώ το 2019 οι εργαζόμενοι είχαν φτάσει τους 229.709. Από τις 144 εταιρείες που δημοσίευσαν τους ισολογισμούς τους, οι 78 είχαν περισσότερες αποχωρήσεις, οι 56 προχώρησαν σε περισσότερες προσλήψεις και 10 είχαν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων το 2020 σε σύγκριση με το 2019.

Βασικός παράγοντας, που οδήγησε στην αύξηση των αποχωρήσεων και στην ταυτόχρονη μείωση των προσλήψεων, ήταν η πανδημία του κορονοϊού. Οι εταιρείες περιόρισαν τις δραστηριότητές τους, πολλές επιχειρήσεις μάλιστα αναγκάστηκαν να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια των lockdown, ενώ «αγκάθι» αποτέλεσαν τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου των περισσότερων συστημικών τραπεζών, αλλά και ορισμένων εταιρειών της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οικονομικές εκθέσεις των εισηγμένων του FTSE 25, αρνητικοί πρωταγωνιστές βάσει του ισοζυγίου προσλήψεων-απολύσεων για το 2020 σε σύγκριση με το 2019 ήταν ο ΟΤΕ (-1.406 εργαζόμενοι), η ΔΕΗ (-1.277), η Πειραιώς Financial Holdings (-1.186), η Eurobank (-766), η Coca Cola (-667) και η Εθνική Τράπεζα (-631). Αντίθετα, θετικές εξαιρέσεις αποτέλεσαν η Motor Oil (+479 εργαζόμενοι), η Lamda Development (+142) και η ΕΥΔΑΠ (+128).

employees1

Όσον αφορά τις εταιρείες της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, ξεχωρίζουν αρνητικά λόγω της μεγάλης μείωσης του ανθρώπινου δυναμικού τους η Frigoglass (-615 εργαζόμενοι), η Marfin Investment Group (-431), η Intralot (-398), η B&F Ενδυμάτων (-221) και η Attica Group (-183), ενώ αντίθετα μεγάλη ήταν η αύξηση του προσωπικού για την Quest Συμμετοχών (+351), την Alumil (+281), την Intracom Holdings (+225), την Cenergy Holdings (+150), την Epsilon Net (+128) και την Πλαστικά Θράκης (+100).

Οι αρνητικοί πρωταγωνιστές

Τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου ήταν αυτά, που διαμόρφωσαν το εργασιακό τοπίο στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι οποίες επηρεάστηκαν προφανώς και από την πανδημία.

Η Πειραιώς Financial Holdings υλοποίησε το Νοέμβριο του 2020 το δικό της πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού. Η μείωση του αριθμού προσωπικού οφείλεται κυρίως σε αυτό το πρόγραμμα, με βάση το οποίο 865 εργαζόμενοι υπέβαλαν αίτηση και αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Το κόστος, που σχετίζεται με την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος, ανήλθε σε €147 εκατ. ενώ ακόμη ανακοινώθηκε η ταυτόχρονη παράταση της εφαρμογής του έως το 2021.

Παράλληλα, η μείωση στον αριθμό του προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας το 2020 οφείλεται στο πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης, στο οποίο συμμετείχαν 863 και 840 εργαζόμενοι του Ομίλου και της Τράπεζας αντίστοιχα. Όπως επισημαίνει η τράπεζα στην οικονομική της έκθεση, η εν λόγω μείωση οφείλεται στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του 2019, το οποίο έληξε τον Φεβρουάριο του 2020, αλλά και στο νέο πρόγραμμα που ενεργοποίησε η τράπεζα τον Νοέμβριο του 2020.

employees2

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Eurobank, tο Σεπτέμβριο 2020 ξεκίνησε το νέο Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου (Voluntary Exit Schemes – VES) για συγκεκριμένες μονάδες στην Ελλάδα, το οποίο προτάθηκε σε υπαλλήλους οι οποίοι υπερέβαιναν ένα συγκεκριμένο ηλικιακό όριο. Το νέο VES εφαρμόστηκε είτε με εφάπαξ αποζημιώσεις, είτε με χορήγηση αδειών μεγάλης διάρκειας, όπου οι υπάλληλοι λαμβάνουν ένα ποσοστό του μηνιαίου μισθού, ή με συνδυασμό των προαναφερθέντων, και το κόστος αφορά σχεδόν στην ολότητα του την Eurobank S.A και τις θυγατρικές της.

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες τράπεζες, ο αριθμός εργαζομένων της Alpha Bank παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, καθώς το 2020 έφταναν τους 10.528 και το 2019 τους 10.530.

Μείωση προσωπικού κατά 1.277 εργαζόμενους, από 15.109 εργαζόμενους στο τέλος του 2019 σε 13.832 εργαζομένους στο τέλος του 2020, κατέγραψε η ΔΕΗ από τις αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. Όπως αναφέρει σχετικά η εισηγμένη στην οικονομική της έκθεση «στις 2 Ιουνίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Μητρικής Εταιρείας αποφάσισε την εφαρμογή για το τρέχον έτος προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης με την παροχή οικονομικού κινήτρου ίσου με € 20.000 στους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου ηλικίας 55 ετών και άνω. Οι εργαζόμενοι που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του προγράμματος και επιθυμούσαν να ενταχθούν σε αυτό όφειλαν να δηλώσουν την οικειοθελή συμμετοχή τους εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2020».

Πολλές ήταν οι αποχωρήσεις εργαζομένων και για τον ΟΤΕ, λόγω των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου που υλοποίησε την περασμένη χρονιά. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου αναμένεται να μειωθεί έτι περισσότερο τους πρώτους μήνες του 2021, καθώς επιπλέον 637 εργαζόμενοι συμμετείχαν σε προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, που πραγματοποιήθηκαν το 2020 και οι οποίοι θα αποχωρήσουν από τον Όμιλο τους πρώτους μήνες του 2021. Όπως τονίζει ο Όμιλος στην οικονομική του έκθεση, συνολικά το 2020 «πάνω από 1.300 άτομα στην Ελλάδα συμμετείχαν στα προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης και αποχώρησαν από τον Όμιλο μέσα στο 2020 και στην αρχή του 2021».

Ποιοι ξεχώρισαν θετικά

Σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες εταιρείες, η Lamda Development ενίσχυσε σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό της. Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται στις προσλήψεις προσωπικού από την εταιρεία σχετικά με την αξιοποίηση του ακίνητου στο Ελληνικό. Σε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού στις παραγωγικές της μονάδες προχώρησε επίσης η Motor Oil με στόχο, όπως επισημαίνει η εταιρεία, την «ενθάρρυνση υποβολής προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης».

Αξιοσημείωτη ήταν και η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της Quest Συμμετοχών, η οποία οφείλεται στην πρόσληψη κυρίως έκτακτου προσωπικού στην ACS για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες για τη διαχείριση των αποστολών λόγω της πανδημίας. Τέλος, σε σημαντικό βαθμό ενισχύθηκε το προσωπικό της Epsilon Net. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τον Οκτώβριο του 2020 η Epsilon Net προχώρησε στην εξαγορά του 80% της Data Communication. Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιημένες καταστάσεις της 31/12/2020 της Epsilon Net, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, εξ ου και η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων του Ομίλου.

Δείτε παρακάτω την αναλυτική κατανομή του αριθμού εργαζομένων των εισηγμένων εταιρειών

employees3

employees4

employees5

employees6

-

 • προσλήψεις
 • απολύσεις
 • εργαζόμενοι
 • προσωπικό
 • εισηγμένες
 • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
 • ΟΤΕ
 • ΔΕΗ

  Σχετικα αρθρα

  Ελληνικό: Έναρξη έργων με έμφαση στο Μητροπολιτικό Πάρκο

  admin

  Inform Π. Λύκος: Διανομή μερίσματος €0,038 για τη χρήση 2020

  admin

  Αυτές οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα καταφέρουν να επιβιώσουν (ανάλυση)

  admin

  Mytilineos: Deal $1,5 δισ. με Glencore και συμφωνία με τη ΔΕΗ για την περίοδο 2021-2023

  admin

  Επισημοποιήθηκαν οι συμφωνίες της MYTILINEOS με ΔΕΗ και GLENCORE-Τι προβλέπουν

  admin

  Inform Π. Λύκος: Μέρισμα €0,038 για τη χρήση 2020

  admin

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Λειτουργική κερδοφορία €79,2 εκατ. στο α’τρίμηνο του 2021

  admin

  Quest: «Πράσινο» φως στην καταβολή μερίσματος €0,285 ανά μετοχή

  admin

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα €79,2 εκατ. το προσαρμοσμένο EBITDA στο α’ τρίμηνο 2021

  admin

  Γεωργιάδης για ΕΑΒ: Η νομιμότητα θα υπερισχύσει – Εξελίξεις μετά την απόφαση του δικαστηρίου

  admin

  Quest: Το νέο ΔΣ της εταιρείας

  admin

  Διοικητικές αλλαγές στη MIG: Νέος CEO ο Γεώργιος Ευστρατιάδης

  admin