Ο ΓΔ πάντως παρά την αντίδρασή του από τη γραμμή τάσης έχει διασπάσει το τελευταίο low fractal ενεργοποιώντας έτσι και τον σχηματισμό της μίνι Δ.Κ.

Η σημερινή διόρθωση δεν κοκκίνισε κανένα τίτλο στο πινακάκι αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει αν παραβιαστούν τα επίπεδα που έχουν επισημανθεί. Η ΑΡΑΙΓ μάλιστα ξανάγινε μπλε σήμερα!

Αποποίηση ευθύνης