Image default
Οικονομία

Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων και ποιοι έχουν υποχρέωση συμπλήρωσης

Γράφουν οι Κωνσταντίνος Κετίπης, Αρχιτέκτων & Τοπογράφος Μηχανικός, Managing Partner στην εταιρεία Τεχνικών Συμβούλων IDMON και

Άννα Βλασοπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός, Μέλος ΔΣ RICS in Greece, Senior Partner στην εταιρεία Τεχνικών Συμβούλων IDMON

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων αποτελεί μαζί με το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες, το τρίτο μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της καταγραφής και διαχείρισης της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας στην Ελλάδα. 

Καθιερώθηκε ως έννοια το 2010 με τον νόμο 3843/ΦΕΚ 62Α/2010 και με προοπτική εφαρμογής του τον Ιανουάριο του 2015. Μετά από τροποποιήσεις του αρχικού νόμου με την  έκδοση του Ν.4495/17 (ΦΕΚ 167Α/17) και του Ν. 4759/20 (ΦΕΚ245Α/20),  έχει σήμερα αποσαφηνιστεί  το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής ταυτότητας, το πεδίο εφαρμογής της και η διαδικασία της συμπλήρωσής της. Με Υπουργική απόφαση της 29—1-2021 – ΦΕΚ 334Β/21  ορίστηκε ως χρόνος έναρξης της εφαρμογής των νομικών διατάξεων για την ηλεκτρονική ταυτότητα των κτιρίων ή διηρημένων ιδιοκτησιών, η 01-02-2021.

Καθώς πρόκειται για νέα, απαιτητική και σημαντικότατη διαδικασία που θα αφορά προοδευτικά όλο και περισσότερους πολίτες, ζητήσαμε διευκρινήσεις από τους εξειδικευμένους μηχανικούς της εταιρείας τεχνικών συμβούλων IDMON.

Τι είναι η  «Ηλεκτρονική Ταυτότητα» και το «Ηλεκτρονικό Μητρώο»;

Ηλεκτρονική Ταυτότητα είναι ο φάκελος στον οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των κτιρίων, αυτοτελών ή διηρημένων ιδιοκτησιών  μαζί με τα στοιχεία των ιδιοκτητών, το ΚΑΕΚ, το ιστορικό αλλά και το περιεχόμενο των οικοδομικών αδειών, την ενεργειακή κλάση των κτιρίων, τις δηλώσεις  ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, τον τύπο στατικού  ελέγχου της κατασκευής και τα τοπογραφικά στοιχεία του οικοπέδου ή γηπέδου, για τις εκτός σχεδίου  περιοχές.

Τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας τηρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο το οποίο εποπτεύεται από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και συνδέεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) με την βάση δεδομένων του Κτηματολογίου  και την ΔΕΗ. Έτσι παρέχεται στην Πολιτεία η ευχέρεια της διασταύρωσης και ελέγχου όλων των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Ποιοι έχουν υποχρέωση συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας;

Η υποχρέωση συμπλήρωσης της  Ηλ. Ταυτότητας αποτελεί σήμερα απαραίτητο στάδιο των διαδικασιών:

  • Έκδοσης  νέων οικοδομικών αδειών και έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, μετά την 01-02-2021.
  • Ρύθμισης οικοδομικών υπερβάσεων των κτιρίων  ή οριζοντίων ιδιοκτησιών σε οικοδομές.

Αποτελεί επίσης  προϋπόθεση για τις μεταβιβάσεις των ακινήτων  μετά την 01-07-2021.

Επιπλέον,  η ΗΤ επιβάλλεται να συμπληρωθεί εντός 5 ετίας από την ημερ/νία έναρξης ισχύος των διατάξεων της Ηλ. Ταυτότητας (01-02-2021) για τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ  και τα Ν.Π.Δ.Δ  ή στεγάζουν υπηρεσίες των φορέων αυτών καθώς και κτίρια με χρήση τουριστικών καταλυμάτων άνω των 300 τ.μ, κτιρίων εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων,   υγειονομικής περίθαλψης, χώρων συνάθροισης κοινού και πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Επιπρόσθετα απαιτείται, σε κάθε κατάρτιση δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών ή προμηθειών  που έχει ως αντικείμενο ακίνητο με κτίσματα, να προηγηθεί η συμπλήρωση της ΗΤ

Τι είδους στοιχεία καταχωρούνται στην ΗΤ;

Στην ΗΤ απαιτείται η καταχώρηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Περιγραφή οικοπέδου ή γηπέδου εκτός σχεδίου
  • Αριθμός κτισμάτων
  • Περιγραφή κτιρίων ( οικοδ. αδειών, ρύθμισης αυθ. κατασκευών, πίνακα επιφανειών ανά όροφο με διαχωρισμό των χρήσεων )
  • Πράξεις σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών
  • Αριθμός ορόφων
  • ΠΕΑ
  • ΚΑΕΚ
  • Αναφορά στο πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής του ακινήτου με την ύπαρξη  ή μη ειδικού καθεστώτος προστασίας της περιοχής  

Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου

Η καταχώρηση των στοιχείων στην ΗΤ γίνεται από εξουσιοδοτημένο μηχανικό, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης εκδίδει το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου (Α.Τ.Κ) ή διηρημένης ιδιοκτησίας , το οποίο φέρει μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό και κλειδί ασφαλείας.  Το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου είναι η πλήρης αποτύπωση των απαιτούμενων τεχνικών στοιχείων του ακινήτου με τις αντίστοιχες αναφορές αυτών. 

Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτίριου

Κατόπιν έκδοσης του Αποσπάσματος, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός αιτείται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΤΕΕ, την έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας (Π.Π.Τ.Κ) το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία του Αποσπάσματος καθώς και την βεβαίωση του μηχανικού αν το ακίνητο έχει ή δεν έχει τακτοποιημένες οικοδομικές & πολεοδομικές υπερβάσεις.  Το Π.Π.Τ.Κ απαιτείται σε όλες τις δικαιοπραξίες, έχει δίμηνη ισχύ και φέρει επίσης μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό και κλειδί ασφαλείας.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων για την συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας παρέχονται στα ΦΕΚ 167Α/17 (άρθρα 52 έως 63), 245Α/20 (άρθρα 63 έως 67) και 334Β/21  (άρθρα1 έως 6).

Σχετικα αρθρα

BofA: Στο 5,1% αναβαθμίζει την εκτίμησή της για την ανάπτυξη φέτος στην Ελλάδα

admin

Ο Μάικλ Μπέρι προειδοποιεί για τη «μητέρα όλων των κραχ»

admin

Γιατί η Fed «γκρεμίζει» τις αγορές

admin

Ελληνικό: Η επόμενη μέρα άρχισε – Τα έργα που ξεκινούν

admin

Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Οι αλλαγές που «φέρνει» το Ταμείο Ανάκαμψης

admin

Οι τράπεζες να αναγνωρίσουν τα ΜΕΔ της πανδημίας

admin

Θ. Σκυλακάκης: «Αν έρθει 4ο κύμα, θα είναι πολύ μεγάλη η ζημιά. Δεν θα το αφήσουμε να συμβεί»

admin

Θ. Σκυλακάκης: Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα κρίσιμο μέρος της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας που έχει ήδη αρχίσει

admin

“Μάστιγα” το παρεμπόριο – Ανησυχητική στροφή στο ηλεκτρονικό

admin

Πάνω από 15.000 αιτήσεις στο νέο πτωχευτικό

admin

Στη Σκιάθο ξανά ο σεΐχης του Κατάρ – Αποκλείστηκε μικρό μέρος της παραλίας Μάραθα για να κάνει τα μπάνια του

admin

Αγίου Πνεύματος: Πως λειτουργούν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

admin