Image default
NATIONAL BANK

Τι προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο της Εθνικής Τράπεζας

Στις 28 Μαΐου, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Εθνικής Τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, κ. Παύλος Μυλωνάς, αναμένεται να παρουσιάσει και το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο φέρει την ονομασία “Ελληνική Τράπεζας Πρώτης Επιλογής”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση Μυλωνά πρόκειται να αναφερθεί στην ολοκλήρωση του τραπεζικού μετασχηματισμού της ΕΤΕ, ο οποίος ξεκίνησε περίπου τρία χρόνια πριν από τον ανταγωνισμό, και στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο. Οι βασικές στρατηγικές στηρίχθηκαν σε σειρά εμπροσθοβαρών κινήσεων, με στόχο την ενίσχυση του ισολογισμού προκειμένου οι τράπεζα να επωφεληθεί και ταυτόχρονα να στηρίξει την πραγματική οικονομία από το 2021 και μετά. Σε αυτό το πλαίσιο, ολοκληρώθηκε ο τραπεζικός μετασχηματισμός, δίνοντας έμφαση στην ανδιάρθρωση των λειτουργιών και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του προσωπικού, επιταχύνθηκε ο ψηφιακός μετασχηματισμός, αναδιοργανώθηκε ο ρόλος του καταστήματος με παράλληλη εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες για επέκταση των υπηρεσιών απομακριμένης τραπεζικής και προς επιχειρήσεις, ολοκλήρωσε την τιτλοποίηση κόκκινων δανείων μέσω του Frontier, ύψους 6,1 δισ. ευρώ, και την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Οι δύο τελευταίες κινήσεις ενισχύουν τα συνολικά κεφάλαια κατά 170 μονάδες βάσεις, απορροφώντας το κόστος των τιτλοποιήσεων και την απόσβεση μέρους του αναβαλλόμενου φόρου. Κλειδί αποτελεί η ισχυρή κεφαλαιακή βάση και η δημιουργία οργανικής κερδοφορίας και, όπως έχει επισημάνει επανειλλειμένως η ΕΤΕ, δεν υπάρχει λόγος για αύξηση κεφαλαίου, δεδομένης της ισχυρής κεφαλαιακής βάσης και του υψηλού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.

Τώρα, η Εθνική Τράπεζα μέσα από το σχέδιο “Ελληνική Τράπεζα Πρώτης Επιλογής” εστιάζει στην ενίσχυση και δημιουργία νέων πηγών εσόδων, με στόχο την επαναλαμβανόμενη κερδοφορία. Αυτό πρόκειται να επιτευχθεί κυρίως μέσω:

Πρώτον, τη στήριξη των επιχειρήσεων και της πραγματικής οικονομίας, καθώς η Τράπεζα προγραμματίσει νέα δάνεια άνω των 5 δισ. ευρώ κυρίως προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με έμφαση τους κλάδους της πράσινης ενέργειας και της υψηλής τεχνολογίας.

Δεύτερον, αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αναλαμβάνοντας την αξιολόγηση, συμβουλευτική, συγχρηματοδότηση και ενδιάμεση χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με κριτήρια ESG (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση) ώστε να προωθηθεί το νέο βιώσιμο και ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο της χώρας με ορίζοντα έως το 2026.

Τρίτον, ενίσχυση οργανικών εσόδων μέσω συνεργειών και αξιοποίησης της 15ετούς συμφωνίας στον κλάδο των τραπεζοασφαλειών με τη CVC Partners.

Τέταρτον, με επιπλέον τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων ύψους 1,5 δισ. ευρώ μέχρι τέλος του 2022, στο πλαίσιο του Ηρακλή 2. Με τις τιτλοποιήσεις αυτές, η Εθνική Τράπεζα θα καταγράψει μονοψήφιο ποσοστό κόκκινων δανείων μέσα στο 2021.

Πέμπτον, περαιτέρω επένδυση και αξιοποίηση στο ανθρώπινο δυναμικό με συνεχιζόμενη κατάρτιση,  δημιουργία εταιρικής κουλτούρας, ανάδειξης και προσέλκυσης ταλέντων, μέσω της ίδρυσης της NBG Academy.

Έκτον, την περαιτέρω ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και fintec σε όλα τα ψηφιακά και φυσικά κανάλια, με έμφαση στο V-banking και στο corporate banking, με παράλληλη επέκταση των δραστηριοτήτων μέσω API (ανάπτυξη κώδικα που δίνει πρόσβαση, πχ σε καταστήματα να κάνουν αίτηση και να εγκρίνεται ή απορρίπτεται αίτηση για δάνειο online).

Έβδομον, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμόρφωσης με αυστηρούς κώδικες πολιτικής, εσωτερικού ελέγχου και πιστωτικού ελέγχου.

Σχετικα αρθρα

Επιστροφή στην κανονικότητα: Λύσεις ρευστότητας για τις μικρές επιχειρήσεις

admin

ΕΤΕ: Νέα δάνεια 5 δισ. τον χρόνο μέχρι το τέλος του 2023

admin

ETE:Oργανικά κέρδη ύψους 95 εκατ.E +42%

admin

ΕΤΕ: Αύξηση του ΑΕΠ με διψήφιο ρυθμό το β’ τρίμηνο 2021

admin

Βασίλης Καραμούζης: Η Εθνική Τράπεζα τα επόμενα τρία χρόνια θα στηρίξει την αγορά με έργα €3 δισ.

admin

Παύλος Μυλωνάς (Εθνική Τράπεζα): Αύξηση του ΑΕΠ περί του 4,5% το 2021 – Στοίχημα «να προλάβουμε το καλοκαίρι»

admin

Π. Μυλωνάς: Όλα δείχνουν ισχυρή ανάπτυξη από το 2021

admin

Επιφυλακτική αισιοδοξία για την επόμενη μέρα της πανδημίας

admin

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στο νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ)

admin

Η Εθνική Τράπεζα συμπληρώνει φέτος 180 χρόνια από την ίδρυσή της

admin

Η Εθνική Τράπεζα συμπληρώνει φέτος 180 χρόνια από την ίδρυσή της

admin

Εθνική Τράπεζα: Αποχωρεί μετά την ετήσια Γ.Σ. του 2021 ο πρόεδρος του Δ.Σ. Κ. Μιχαηλίδης

admin