Σταθερές στα 3,48 ευρώ/κιλό στην Κρήτη και στα 3,66 ευρώ/κιλό στην Πελοπόννησο παρέμειναν οι υψηλότερες τιμές για ελαιόλαδο οξύτητας 0,3ο ενώ οι χαμηλότερες, σύμφωνα με το δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ της 15ης Ιουνίου 2021, φτάνουν τα 3,15 ευρώ/κιλό.

Στην Ισπανία για τα έξτρα παρθένα οι μέγιστες τιμές αυξήθηκαν, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, στα 3,90 ευρώ/κιλό ενώ οι ελάχιστες φτάνουν στα 3,13 ευρώ/κιλό.

Στην Ιταλία οι μέγιστες τιμές για το έξτρα παρέμειναν στα 4,70 ευρώ/κιλό και οι ελάχιστες μειώθηκαν στα 4,40 ευρώ/κιλό.