Image default
Επιχειρήσεις

ΟΠΑΠ: Από τις 3 Αυγούστου η πληρωμή για το μέρισμα

Τη διανομή συνολικού μικτού μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2020, ενέκρινε η 21η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. της 17ης Ιουνίου 2021.

Όπως ανακοίνωσε η ΟΠΑΠ, το μικτό ποσό του μερίσματος για τη χρήση 2020 ανέρχεται συνολικά σε 186.778.219,65 ευρώ προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 1.829.624 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία και αντιστοιχεί σε μικτό ποσό 0,55 ευρώ ανά μετοχή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Το ποσό του μερίσματος των 0,55 ευρώ ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, εφόσον επιβάλλεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει. Συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μερίσματος για τη χρήση 2020 μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση 0,5225 ευρώ ανά μετοχή.

Η δέκατη ένατη (19η) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 22ας Μαΐου 2019 ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2019 – 2023) (Scrip Dividend) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί στον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Προγράμματος σε ετήσια βάση, σε εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων αυτού, όπως εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Περαιτέρω, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. ενέκρινε την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε εκτέλεση και εφαρμογή του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, και ειδικότερα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την πενταετία 2019 – 2023 μέχρι ποσού 50.000.000 ευρώ, με έκδοση μέχρι 160.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018, διευκρινίζοντας ότι η σχετική εξουσιοδότηση θα καλύπτει οιοδήποτε ζήτημα αφορά την εκτέλεση και την εφαρμογή των γενικών όρων του Προγράμματος που καθορίζονται με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 (με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι») του καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων του Προγράμματος που θεσπίστηκαν από τη δέκατη ένατη (19η) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 22ας Μαΐου 2019, με την απόφασή του της 17ης Ιουνίου 2021 ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού 7.800.000 ευρώ, με έκδοση μέχρι 26.000.000 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, και τιμής έκδοσης ίσης με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του μερίσματος για τη χρήση 2020 (δηλαδή από 15.07.2021 έως και 21.07.2021), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης). Σε περίπτωση κλασματικού ποσού, η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών θα στρογγυλοποιείται στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα συντελεστεί με επανεπένδυση του μερίσματος για τη χρήση 2020 (που ανέρχεται σε 0,55 ευρώ ανά υφιστάμενη μετοχή της Εταιρείας), μετά την αφαίρεση του 5% του συνολικού εγκεκριμένου μερίσματος (0,0275 ευρώ), που είτε αντιστοιχεί στο ποσοστό της παρακράτησης φόρου επί του καταβληθέντος μερίσματος είτε θα καταβληθεί σε μετρητά στους μετόχους της Εταιρείας, σε περίπτωση που το ως άνω ποσό μερίσματος δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.

Συνεπώς, η αύξηση θα συντελεσθεί με επανεπένδυση μέχρι του συνολικού ποσού του μερίσματος για τη χρήση 2020, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, ήτοι μέχρι ποσού 177.439.308,66 ευρώ, δηλαδή μέχρι ποσού 0,5225 ευρώ ανά μετοχή, και εφόσον και κατά το μέρος που οι μέτοχοι επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας προσδιορισμού των μετόχων που έχουν δικαίωμα επανεπένδυσης του μερίσματος, ήτοι από 15.07.2021 έως και 28.07.2021, την επανεπένδυση του μερίσματος σε ακέραιο αριθμό νέων μετοχών της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, αντί για μετρητά.

Εφόσον κατά την εξεύρεση του λόγου μετατροπής (conversion ratio) μεταξύ της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών και του ποσού του μερίσματος που ο μέτοχος κατά τη διακριτική του ευχέρεια δηλώσει ότι επιθυμεί να επανεπενδυθεί στην Εταιρεία προκύψει κλασματικό υπόλοιπο, ο λόγος μετατροπής θα στρογγυλοποιείται στο αμέσως μεγαλύτερο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο.

Ο αριθμός των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα δύναται να λάβει ο δικαιούχος μέτοχος θα προκύπτει από τη διαίρεση μεταξύ του συνολικού ποσού του μερίσματος που κατά τη διακριτική του ευχέρεια θα δηλώσει ότι επιθυμεί να επανεπενδυθεί στην Εταιρεία και του σχετικού λόγου μετατροπής. Εφόσον από τη διαίρεση του αριθμού των μετοχών για τις οποίες ο μέτοχος της Εταιρείας δικαιούται να λάβει μέρισμα με τον λόγο μετατροπής προκύψει κλασματικός αριθμός, θα πρέπει να γίνει στρογγυλοποίηση στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό, ο οποίος θα είναι και ο αριθμός των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα δύναται να λάβει ο μέτοχος στο πλαίσιο του Προγράμματος. Τυχόν υπόλοιπο ποσό μερίσματος κάθε μετόχου θα καταβληθεί σε αυτόν σε μετρητά την ημέρα πληρωμής του μερίσματος, ήτοι στις 03.08.2021.

Μέτοχος της Εταιρείας που δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό μετοχών για την απόκτηση τουλάχιστον 1 νέας μετοχής της Εταιρείας σύμφωνα με τον λόγο μετατροπής που θα προκύψει δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, και θα λαμβάνει το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο μέρισμα για τη χρήση 2020 αποκλειστικά σε μετρητά.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, οι νέες μετοχές της Εταιρείας δεν θα διατεθούν σε τρίτους, ούτε σε άλλους μετόχους, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018 και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αναπροσαρμόσει αντίστοιχα το άρθρο 5 (με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι») του καταστατικού της Εταιρείας, προσδιορίζοντας το ποσό του κεφαλαίου που θα προκύψει από τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Δικαιούχοι του μερίσματος για τη χρήση 2020 και του δικαιώματος επανεπένδυσης του εν λόγω ποσού, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τετάρτη, 14.07.2021 (record date). Από την Τρίτη, 13.07.2021 (cut-off date), δηλαδή πριν την 16.07.2021 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα για τη χρήση 2020 και χωρίς το δικαίωμα επανεπένδυσης αυτού.

Η πληρωμή του μερίσματος για τη χρήση 2020 στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Τρίτη, 03.08.2021, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2026).

Διαβάστε ακόμη

Eurogroup: Mόνιμα χαμηλός ΦΠΑ στα 5 νησιά του Αιγαίου

M/MARITIME: Παρουσιάζει τον δεξαμενισμό του πρώτου πλοίου του στόλου AVRA.GR, στο Νεώριο της Σύρου της ONEX

ΑΔΜΗΕ: Στα €8,2 εκατ. τα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο 2021

 

Σχετικα αρθρα

ΕΣΠΑ: Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν στην επανεκκίνηση της εστίασης

admin

Alpha Trust Ανδρομέδα: Κερδοφόρο το α’ εξάμηνο-Προμέρισμα €0,509 ανά μετοχή

admin

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της Ελλάκτωρ

admin

«Ναι» στο αίτημα της Mytilineos για το Financial Reporting Council

admin

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε εταιρείες με εκτυπωτές

admin

ΜΕΒΓΑΛ: Με 25,86 εκατ. ευρώ πήραν το μερίδιο της Vivartia Χατζάκου – Θεοδωρόπουλος

admin

Prosperty: Έλαβε νέα χρηματοδότηση 3,3 εκατ. ευρώ

admin

Β. Θεοχαράκης και Μαρία Δαμανάκη στο διοικητικό συμβούλιο της ΛΑΜΨΑ

admin

Intrakat: Εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Γαία Άνεμος

admin

ΕΛΠΕ: Ξεκινά η απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών

admin

Autohellas Hertz: Εμπλουτίζει με eScooters τον ηλεκτροκίνητο στόλο

admin

Η συνεργασία Αθηνών-Ζυρίχης

admin