Ήδη έχει γίνει το ουσιαστικότερο βήμα των νεότερων τοπικών υψηλών με ένα ανοδικό 5 κυμάτων (εκτεταμένο το ”5”).

Στη παρούσα φάση δεν είναι σαφές αν έχει ολοκληρωθεί το σύνολο της ανόδου, δεδομένου ότι το ανοδικό από τις 852 μονάδες είναι σχετικά περιορισμένο.

Σε καμία περίπτωση όμως δεν αποκλείουμε καθοδική συνέχεια. Το μέγεθος της, αν υπάρξει, είναι ακριβώς και το βασικό στοιχείο για να κρίνουμε αν θα υπάρξει ανοδική επέκταση η όχι.

Σε πολύ βραχυχρόνιο επίπεδο, η υποχώρηση από τα νεότερα υψηλά δείχνει 5κυματική και επομένως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα βρει την δύναμη για επαναφορά σε νεότερα τοπικά υψηλά. Αν το καταφέρει τότε η κίνηση μεταξύ 852 και 928 μονάδων θα είναι το πρώτο μόνο ανοδικό κύμα.

Στο θετικό σενάριο, μια πρώτη βασική συσχέτιση μεταξύ των κυμάτων μας δίνει ως περιοχή στόχο νεότερα υψηλά των 950 μονάδων, έστω και οριακά:

Αντίθετα, καθοδική συνέχεια και επιστροφή στα χαμηλά των 850 μονάδων θα οριστικοποιήσει το ευρύτερο αρνητικό σενάριο (ότι είναι σε εξέλιξη η διόρθωση του κύματος ”4”):

Το μεγάλο ενδιαφέρον είναι κυρίως στην εξέλιξη του δείκτη των τραπεζών αφού μόνο με ανοδική επέκταση της αγοράς διατηρεί  τις δυνατότητές του για νεότερα τοπικά υψηλά. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι εναλλακτικές θα παραμείνουν ανοικτές για σημαντικό χρονικό διάστημα συμπεριλαμβανομένων και των δυσμενέστερων…

Αποποίηση ευθύνης