Image default
Επιχειρήσεις

Creta Farms: Αποφάσεις της ΓΣ για αλλαγή επωνυμίας και έδρας

Creta Farms: Αποφάσεις της ΓΣ για αλλαγή επωνυμίας και έδρας

Την αλλαγή επωνυμίας και έδρας της Creta Farms ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (23/6) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με αναθεωρημένη εισήγηση του Δ.Σ. προτάθηκε η επωνυμία «ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΡΕΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο διακριτικός τίτλος «ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΡΕΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕΒΕ» και για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία προτάθηκε να αποδίδεται ως «Rethymnon Meat, Cold Cut Industry and Pork Breading Company Industrial and Commercial SA».

«Με πλειοψηφία 23.831.986 ψήφων ΥΠΕΡ, που αντιστοιχούν στο 99,121% των παρισταμένων ψήφων, σε ποσοστό 75,552% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 75,937% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου αυτής» όπως επισημαίνεται.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, δυνάμει της από 26.05.2021 πρόσκλησης του Δ.Σ. της Εταιρείας εκδοθείσας και δημοσιευθείσας βάσει του από 26.05.2021 σχετικού Πρακτικού ΔΣ, που είχε συγκληθεί για σήμερα 23 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μεσημβρινή στο Kρυονέρι Αττικής, στο 23ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και συγκεκριμένα στο υποκατάστημα της Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε με ηλεκτρονικά μέσα.

Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην προδικασία της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αυτή πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας WEBEX λόγω της προϊούσας πανδημίας της νόσου COVID 19.

Οι μέτοχοι και ενεχυρούχοι δανειστές με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού για τη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και παραστάθηκαν άπαντες δι’ αντιπροσώπου/ων, ήταν συνολικά 5 εκπροσωπούντες συνολικά 24.043.230 μετοχές επί συνόλου 31.543.600 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 76,22 % του συνόλου των μετοχών και ποσοστό 76,61% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, καθώς τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 159.749 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παρ. 1 του Ν.4548/18. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ.1 του Νόμου 4548/2018.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 2

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ με αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας και του Διακριτικού Τίτλου.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε στις 23 Ιουνίου 2021 τις ακόλουθες αποφάσεις επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έχουσα την καταστατική και νόμιμη απαρτία προς τούτο. ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ με αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας και του Διακριτικού Τίτλου.

Σύμφωνα με αναθεωρημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προτάθηκε η επωνυμία «ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΡΕΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο διακριτικός τίτλος «ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΡΕΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕΒΕ» και για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία προτάθηκε να αποδίδεται ως “Rethymnon Meat, Cold Cut Industry and Pork Breading Company Industrial and Commercial SA”

Με πλειοψηφία 23.831.986 ψήφων ΥΠΕΡ, που αντιστοιχούν στο 99,121% των παρισταμένων ψήφων, σε ποσοστό 75,552% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 75,937% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου αυτής σύμφωνα με την ανωτέρω Εισήγηση.

Κατά της Εισήγησης ψήφισε ένας μέτοχος με δικαιώματα ψήφου 211.244 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,878% επί των παριστάμενων ψήφων, σε ποσοστό 0,669% επί του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 0,673% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (αποχή = 0).

Συνακόλουθα τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με την αναθεωρημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως εξής: «Άρθρο 1ο 3 ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΡΕΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΡΕΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕΒΕ».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται ως “ Rethymnon Meat, Cold Cut Industry and Pork Breading Company Industrial and Commercial SA Industrial and Commercial SA”.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Με πλειοψηφία 23.831.986 ψήφων ΥΠΕΡ, που αντιστοιχούν στο 99,121% των παρισταμένων ψήφων, σε ποσοστό 75,552% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 75,937% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας αποφασίστηκε η αλλαγή της έδρας της Εταιρείας και η μεταφορά της στον Δήμο Ρεθύμνης.

Κατά ψήφισε ένας μέτοχος με δικαιώματα ψήφου 211.244 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,878% επί των παριστάμενων ψήφων, σε ποσοστό 0,669% επί του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 0,673% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (αποχή = 0).

Κατόπιν των ανωτέρω το άρθρο 2 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, τροποποιείται ως κάτωθι, ώστε να ενσωματώνονται οι ανωτέρω αλλαγές. «Άρθρο 2ο ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ρεθύμνης.
 2. Η εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, πρατήρια διάθεσης των προϊόντων της ή άλλα γραφεία, όπως επίσης και να διορίζει αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες της ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.».
 • creta farms
 • επωνυμία
 • γενική συνέλευση
 • μέτοχοι

  Σχετικα αρθρα

  Προσαρμογή στα νέα δεδομένα επιχειρούν εστίαση και διασκέδαση

  admin

  Alpha Bank: Καθοριστική η κρατική στήριξη στην επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

  admin

  JYSK: Ανοίγει νέο κατάστημα στο River West Open

  admin

  ACS: Αυτό είναι το νέο σύγχρονο κέντρο διαλογής της (vid)

  admin

  Επιχειρήσεις εστίασης: Πότε λήγει η προθεσμία για αιτήσεις – Ποιους αφορά

  admin

  Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Παράταση στην υποβολή δικαιολογητικών για επιχειρήσεις

  admin

  ΔΙΜΕΑ: «Μπλόκο» σε 21 ηλεκτρονικά καταστήματα

  admin

  Ελλάκτωρ: Δεν αγοράζει η Reggeborgh τις μετοχές του Διαμαντίδη

  admin

  Ψηλά τη Σημαία: Η ύψιστη τιμή για Κορακάκη & Πετρούνια στην Τελετή Έναρξης!

  admin

  Πλειστηριασμός: Άλλαξαν χέρια 12 από τα 19 «κομμάτια» του Avenue

  admin

  Ομιλος Quest: Αποκτά το 60% της Intelli Solutions

  admin

  Μείωση ενοικίου τον Ιούλιο: Αυτοί είναι οι ΚΑΔ για τις πληττόμενες επιχειρήσεις

  admin