Image default
Ευρώπη

Με διπλή χρηματοδότηση της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες του το ΚΗΦΗ του Δήμου Δράμας

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Δράμας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πως η Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. συμβάλλει όχι μόνο στη δημιουργία ενός έργου, αλλά στη συνέχεια διαθέτει και τους απαραίτητους πόρους για τη λειτουργία του. Το ΚΗΦΗ του Δήμου Δράμας, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Ανάπλασης στην οδό Χελμού, αποτελεί μια δομή που φροντίζει ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας που αντιμετωπίζουν προβλήματα και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Κατασκευάστηκε μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ κατά την προηγούμενη περίοδο (2007-2013) και λειτουργεί μέσω του ίδιου προγράμματος την τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο (2014-2020). Μάλιστα, η αναγκαία διπλή χρηματοδότηση προήλθε από δύο διαφορετικά Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε., το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την κατασκευή του και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τη λειτουργία του.

Χάρη, λοιπόν, σε κονδύλια της Πολιτικής Συνοχής, εξασφαλίζεται η παραμονή ηλικιωμένων σε οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και η αξιοπρεπής διαβίωσή τους, αποφεύγεται η ιδρυματική περίθαλψη και ο κοινωνικός αποκλεισμός και βελτιώνεται η ποιότητα ζωή των ηλικιωμένων, αλλά παράλληλα και των υπολοίπων μελών της οικογένειάς τους. Ωφελούμενοι του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Δράμας είναι άτομα της Τρίτης Ηλικίας τα οποία δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες ή πάσχουν από άνοια και χρήζουν καθημερινής φροντίδας εκτός της οικίας τους, ενώ το οικογενειακό τους περιβάλλον εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει.

Στόχοι του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Δράμας είναι:

-Να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι με προβλήματα υγείας στο οικείο περιβάλλον τους

-Να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και αυτόνομης διαβίωσης

-Να παραμένουν οικογενειακά και κοινωνικά ενεργοί

-Να ενισχυθούν οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, έτσι ώστε να συνεχίσουν όσο το δυνατόν πιο ομαλά την οικογενειακή, εργασιακή και κοινωνική τους ζωή.

Το ΚΗΦΗ του Δήμου Δράμας υπάγεται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Δράμας και λειτουργεί συμπληρωματικά και δεν αντικαθιστά ή υποκαθιστά τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου, αλλά διευρύνει το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους δημότες-ωφελούμενους.

Με πόρους της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. κατασκευάστηκε και λειτουργεί το ΚΗΦΗ του Δήμου Δράμας (Πηγή φωτογραφίας: Δήμος Δράμας / dimosdramas.gr)

Ο πληθυσμός του Δήμου Δράμας, σύμφωνα με τους δείκτες γήρανσης της Στατιστικής Υπηρεσίας, μεγαλώνει ηλικιακά και αποδεικνύεται πως η Δράμα γερνάει και μάλιστα γρήγορα. Σε αυτό το πλαίσιο, με την αύξηση του δείκτη γήρανσης από τη μια, συνδυαστικά με τις κοινωνικές και οικονομικές ανακατατάξεις από την άλλη, έφεραν την Τοπική Αυτοδιοίκηση μπροστά στο φάσμα αναπροσαρμογής του κοινωνικού της ρόλου και στην υιοθέτηση του κατάλληλου σχεδιασμού, έτσι ώστε να καλύψει τις μελλοντικές κοινωνικές ανάγκες, εξασφαλίζοντας ποιοτική προοπτική ζωής για κάθε πολίτη. Έτσι, τέθηκε επί τάπητος η δημιουργία ενός Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Δράμας.

Η κατασκευή του ΚΗΦΗ του Δήμου Δράμας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του Δήμου Δράμας» και χρηματοδοτήθηκε με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο αρχικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ήταν 2.030.000 ευρώ και περιελάμβανε όχι μόνο την ανέγερση του κτηρίου, αλλά και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Η υλοποίηση του έργου κρίθηκε ως ζωτική σημασίας για τους κατοίκους της Δράμας, καθώς μέσω της λειτουργίας του Κέντρου θα καλύπτονταν σε μεγάλο βαθμό οι ανάγκες δημιουργικής απασχόλησης των μη εχόντων πλήρη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης ηλικιωμένων ατόμων και θα εξασφαλίζονταν η εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με το με το ηλικιωμένο άτομο.

Τα εγκαίνια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Δράμας πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης Ηλικίας. Την ίδια χρονική περίοδο, πέντε χρόνια νωρίτερα, στις 8 Οκτωβρίου 2012, είχε πραγματοποιηθεί η τελετή θεμελίωσης του έργου.

Αρχικά το ΚΗΦΗ ξεκίνησε τη λειτουργία του εξυπηρετώντας 25 ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας. Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για τη συνέχιση λειτουργίας του μέχρι το 2023. Μάλιστα, στην πορεία ο αριθμός των ωφελούμενων αυξήθηκε στους 45, ενώ δημιουργήθηκαν και 6 επιπλέον θέσεις εργασίας για το προσωπικό του Κέντρου, πέρα από τις 7 αρχικές.

Η χρηματοδότηση του ΚΗΦΗ του Δήμου Δράμας αφορά τη μισθοδοσία για το προσωπικό του Κέντρου, αλλά και μέρος των λειτουργικών δαπανών του. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 1.446.862 ευρώ και αυτά προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Έτσι, χάρη σε αυτούς τους πολύτιμους πόρους εξασφαλίστηκε η λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Δράμας. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση έλυσε τα χέρια του Νομικού Προσώπου του Δήμου Δράμας, όσον αφορά τη λειτουργία του ΚΗΦΗ, καθώς το μέγεθος της οικονομικής επιβάρυνσης δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί εξ ολοκλήρου με πόρους του Νομικού Προσώπου.

Το ΚΗΦΗ παρέχει στους ωφελούμενους ιατρική παρακολούθηση, νοσηλευτική φροντίδα, κοινωνική στήριξη και οικογενειακή συμβουλευτική, κοινωνικοποίηση και αναψυχή, δημιουργικές δραστηριότητες, ασκήσεις γυμναστικής και φυσιοθεραπεία, εκπαίδευση και βοήθεια σε θέματα ατομικής φροντίδας και υποστήριξη και βοήθεια σε όλα τα επίπεδα προς την οικογένεια που φροντίζει τα ηλικιωμένα άτομα. Με τη συγκεκριμένη κάλυψη, οικογένειες ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας με προβλήματα μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς ότι οι ηλικιωμένοι συγγενείς τους βρίσκονται σε έναν χώρο που τους φιλοξενούν με αγάπη και φροντίδα.

Την περίοδο ισχύς των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Δράμας, όπως συνέβη και με άλλου είδους δομές, ανέστειλε τη λειτουργία του. Πλέον, από τις 31 Μαΐου ξεκίνησε η επαναλειτουργία του και με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Δράμας, η προσέλευση των ωφελούμενων στο ΚΗΦΗ πραγματοποιείται μόνο εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για COVID-19 και αφού επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Επίσης αποφασίστηκε η προσέλευση των ωφελούμενων να γίνεται κατόπιν ραντεβού και με την τήρηση όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων, για την παροχή αυστηρά των προβλεπόμενων υπηρεσιών, ενώ δεν επιτρέπεται η προσέλευση για λόγους ψυχαγωγίας ή για άσκηση κοινωνικής δραστηριότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο χώρο που στεγάζεται το ΚΗΦΗ, λειτουργεί και ο Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια του Νομικού Προσώπου του Δήμου Δράμας, ο οποίος έχει συσταθεί για την υποστήριξη και την εξυπηρέτηση των ατόμων με προβλήματα μνήμης και Άνοια. Στο Συμβουλευτικό Σταθμό γίνονται ψυχομετρικές δοκιμασίες (τεστ) για την άνοια, ενώ επιπλέον εκτελούνται ατομικές συνεδρίες υποστήριξης φροντιστών με σκοπό τη συμβουλευτική και την εκπαίδευση των ατόμων που φροντίζουν τους ασθενείς με Άνοια.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Εργασία… Συν και το ergasia-press.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]

Σχετικα αρθρα

ΕΕ: Παιδιά 3 στους 10 αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά

admin

Σ. Μισέλ: Αυξάνουν τις εντάσεις οι ανακοινώσεις Ερντογάν για άνοιγμα τμημάτων των Βαρωσίων

admin

Eπικεφαλής του ΠΟΥ: Η πανδημία θα τερματιστεί όταν ο κόσμος το αποφασίσει

admin

Βέμπερ: Στεκόμαστε με αλληλεγγύη προς την Κύπρο – Απορρίπτουμε την τουρκική θέση μίας λύσης δύο κρατών

admin

X. Κλούγκε: Στο περιθώριο 1 στους 6 Ευρωπαίους που υπέφεραν από ψυχικές διαταραχές πριν την πανδημία

admin

Θετικές εξελίξεις για το κράτους δικαίου «δείχνει» νέα έκθεση της Ε.Ε. – Τα «αγκάθια» για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

admin

Ν. Δένδιας: Η ΕΕ θα έπρεπε να έχει πιο ενεργό ρόλο στο Κυπριακό

admin

Μασράλι για Βαρώσια: Η ΕΕ συνεχίζει να καθοδηγείται από ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

admin

Πάτρα: Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στην Κωνσταντινουπόλεως με χρήματα από το ΕΤΠΑ

admin

Σητεία: η γενέτειρα του Βιτσέντζου Κορνάρου αναπλάθεται και αναδεικνύει τη γοητεία της

admin

«Η συνοχή δίπλα μας» το παράδειγμα του GREENCREW

admin

Μέσω ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων του Δήμου Χανίων

admin