Image default
Επιχειρήσεις

ΣΕΒ: Η χρηματοδότηση επιχειρήσεων και έξοδος από την πανδημία

Με στόχο τη χαρτογράφηση των διαφορετικών δυνατοτήτων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, όπως αυτές προδιαγράφονται τόσο από τις πρωτοβουλίες της πολιτικής ηγεσίας όσο και από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τραπεζική και μη τραπεζική χρηματοδότηση στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, ολοκληρώθηκε η δεύτερη κατά σειρά, για θέματα χρηματοδότησης, συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ.

Η ψηφιακή συνεδρίαση με θέμα «Χρηματοδότηση επιχειρήσεων και έξοδος από την πανδημία» πραγματοποιήθηκε, χθες (Τρίτη 20 Ιουλίου 2021), με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Οικονομικών αρμόδιου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κ. Γεώργιου Ζαββού, του CEO της Alpha Bank και Μέλος Δ.Σ. & Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Βασίλειου Ψάλτη, του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, του Πρόεδρου της Ελληνικής Ένωσης Factoring κ. Γιώργου Καραγιαννόπουλου καθώς και του Partner της Deca Investments, κ. Νίκου Αλιπράντη.

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, αφού ευχαρίστησε τον κ. Υφυπουργό για την παρουσία του και για τη δυνατότητα ενημέρωσης προς τις επιχειρήσεις– μέλη του Συνδέσμου σχετικά με το έργο και τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου, τόνισε ότι τις επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα ζητήματα που αφορούν στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση με ανταγωνιστικό κόστος, τόσο στο πλαίσιο των εξελίξεων που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στον τραπεζικό χώρο, όσο και στο πλαίσιο του νέου περιβάλλοντος που διαμορφώνεται σε ζητήματα διακυβέρνησης και βιωσιμότητας. Επιπλέον, ο κ. Βιδάλης, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Ηρακλής», ως το σχέδιο που απαλλάσσει σε ταχύτατους χρόνους τις τράπεζες από το βάρος των κόκκινων δανείων, προσελκύοντας παράλληλα σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, κ. Γεώργιος Ζαββός ανέπτυξε το τρίπτυχο που υλοποιεί την κυβερνητική στρατηγική για την μεταρρύθμιση του Χρηματοπιστωτικού συστήματος που έχει θετικές επιπτώσεις για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Επεσήμανε τον τρόπο με τον οποίο «αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού» η ταχύτατη απομείωση των «κόκκινων» δανείων μέσω του «Ηρακλή», καθώς απελευθερώνει τραπεζικούς πόρους για την παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά και δίνει τη δυνατότητα στο ίδιο το χρηματοπιστωτικό σύστημα να αντλήσει νέα κεφάλαια. Χαρακτήρισε την ορθή Εταιρική Διακυβέρνηση και Εποπτεία ως αναγκαία προϋπόθεση για την προσέλκυση διεθνών επενδυτών καθώς ενισχύει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη. Περιέγραψε το στοίχημα της ταχύτατης προσαρμογής προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο μπορεί να κερδηθεί αν συνδυαστούν αποτελεσματικά οι πόροι των αγορών χρήματος και κεφαλαίων για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων που θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η ευκαιρία που προσφέρεται για τη χρηματοδότηση του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και της χώρας συνολικά, τόνισε, είναι η μεγαλύτερη από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την αξιοποίηση της όμως θα χρειαστεί οι ελληνικές επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρονται για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να μεγεθυνθούν.

Η αποτελεσματική αξιοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο όχι μόνον για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας αλλά και για την διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου στην χώρα μας, επεσήμανε ο CEO του ομίλου της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, εκτιμώντας πως στην επόμενη πενταετία θα χορηγηθούν από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις καθαρές νέες πιστώσεις 33 δισ. ευρώ. Αναφορικά με την διάχυση των πόρων του RRF στην ελληνική οικονομία, ο κ. Βασίλης Ψάλτης σημείωσε πως ενώ οι ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι διαθέτουν την οργάνωση και τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης που απαιτούνται για την υλοποίηση απαιτητικών επενδυτικών πλάνων, το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί συνολικά η βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΜΜΕ. «Ως Alpha Bank, απευθυνόμαστε στο σύνολο των Ελλήνων επιχειρηματιών που φιλοδοξούν να αξιοποιήσουν την τεράστια αυτή ευκαιρία, προκειμένου να αναπτύξουν σύγχρονα μοντέλα εταιρικής διακυβέρνησης, να ακολουθήσουν νέες μεθόδους προετοιμασίας επενδυτικών σχεδίων και να αναζητήσουν επιχειρηματικές συνεργασίες με άλλες οικονομικές μονάδες για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακος», κατέληξε ο CEO της Alpha Bank.

Στην τοποθέτησή του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης υπογράμμισε εμφατικά τα πλεονεκτήματα της Εναλλακτικής Αγοράς και της αγοράς εταιρικών ομολόγων, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη οι επιχειρήσεις να αναζητήσουν συνεργασίες που θα τους επιτρέψουν να μεγεθυνθούν ανταποκρινόμενες, με καλύτερους όρους στον διεθνή ανταγωνισμό. Ο κ. Λαζαρίδης εστίασε στη δραστηριότητα της πρωτογενούς άντλησης κεφαλαίων μέσω του Χρηματιστηρίου κατά το τελευταίο διάστημα ως άκρως ενδεικτικό στοιχείο της ικανότητας της χώρας να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια αλλά και στις ευρύτερες δράσεις που αναπτύσσει το Χρηματιστήριο, που συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στη διεθνή κεφαλαιαγορά όπως το πρόγραμμα Roots, το ATHEX Ιnnovation Program και τον πρόσφατο δείκτη Αthex ESG Index. Aπευθυνόμενος ειδικά προς τις μεσαίες επιχειρήσεις τόνισε ότι οι όροι άντλησης κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο είναι ευνοϊκοί και ότι παράλληλα η εισαγωγή σε οργανωμένες αγορές εντάσσει τις επιχειρήσεις σε περιβάλλον τεχνογνωσίας συμβάλλοντας στην εκπόνηση σχεδίων με κεντρική στόχευση τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Factoring, κ. Γιώργος Καραγιαννόπουλος, επισήμανε ότι «το factoring μπορεί να γεφυρώσει το κενό που θα δημιουργηθεί από μια σταδιακή κατάργηση των μεταχρονολογημένων επιταγών στην εγχώρια αγορά, αλλά και να υποκαταστήσει τις τραπεζικές εξαγωγικές πιστώσεις που υποχωρούν παγκοσμίως έναντι των ανοικτών πιστώσεων. Επίσης, δηλώνει δυναμικό παρόν στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων που θα προκύψουν από τη διαφαινόμενη ανάκαμψη της οικονομίας». Τόνισε ότι το factoring πλέον δεν είναι ακριβό για αυτά που προσφέρει και ότι δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης της σχέσης πελάτη – προμηθευτή. Κυρίως, όμως, τόνισε ότι, καθώς εξετάζεται κατά τη χρηματοδότηση η συναλλαγή και όχι το σύνολο του ισολογισμού της επιχείρησης, το εργαλείο αυτό μπορεί στηρίξει ειδικά επιχειρήσεις που λόγω της κρίσης έχουν αποδυναμωθεί αλλά αναζητούν την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης τους κατά την επερχόμενη ανάκαμψη.»

Διαβάστε ακόμα

Έλληνες εφοπλιστές σε θέση μάχης – Ποιοι επενδύουν και πού

MYTILINEOS: Επισφραγίστηκε η συμφωνία με τη ΔΕΗ για την «Αλουμίνιο»

Ρέτσος: «Για πρώτη φορά προβλέψεις για τα τουριστικά έσοδα δεν μπορούν να γίνουν»

Σχετικα αρθρα

Μίχαλος: H αύξηση του κατώτατου μισθού δίνει μικρές ανάσες στους εργαζόμενους

admin

Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer: Έναρξη του Rotational Graduate Program

admin

Περιφέρεια Αττικής: Προχωρά η καταβολή ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από Covid-19

admin

Οι ετήσιοι μισθοί των τραπεζιτών

admin

FlexCar: Δημιουργία 250 νέων θέσεων εργασίας µέχρι το τέλος του 2022

admin

Το σεντούκι άδειασε…

admin

Rocket: Νέος παίκτης στην αγορά του online food delivery στην Ελλάδα

admin

Creta Farms: Κίνητρα στους εργαζόμενους για εμβολιασμό

admin

Συμμετοχές 5G: Ανακοινώνει την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Nokia Hellas

admin

Νέα Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας η Θέμις Ευτυχίδου

admin

COSMOTE: Δυνατότητα περιαγωγής 5G Roaming σε 25 χώρες για τους συνδρομητές

admin

Φτάσαμε τις 10 διαγραφές εισηγμένων το 2021

admin