Image default
Ευρώπη

Μαρίνης, GLocal Finance: ανάγκη για Επιχειρησιακή Ευφυϊα και Αμφιδέξια Ηγεσία

Όπως συχνά αναδεικνύουμε στο economix.gr, υπάρχουν λιγότερο γνωστές εταιρείες στην ελληνική αγορά, συνήθως εξειδικευμένες, που δεν κάνουν θόρυβο και δεν προβάλλονται εύκολα στα media αλλά καλύπτουν υπαρκτά κενά της αγοράς και θεωρούνται στον κλάδο τους – ή έστω από τους πελάτες τους – επιτυχημένες και πολύ χρήσιμες.

Όταν μάλιστα τέτοιες εταιρείες είναι συμβουλευτικές, στην πρακτική τους και στις υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες τους, η εξειδίκευση και η χρησιμότητα που τους αναγνωρίζει η αγορά είναι ίσως πιο σημαντικές ακόμη, διότι στην πραγματικότητα διαχέεται η παρεχόμενη υπηρεσία σε άλλες επιχειρήσεις που βρίσκονται στην παραγωγή, στην λεγόμενη πραγματική οικονομία.

Μία από τις επιχειρήσεις αυτές που έχει βρει το δρόμο της με εξειδικευμένο συμβουλευτικό πακέτο στον χώρο των οικονομικών και της διοίκησης είναι η GLOCAL FINANCE ΑΕ, την οποία αξίζει να σημειώσουμε ότι ανακαλύψαμε μέσα από το ρεπορτάζ και τις συνεργασίες μας με περιφερειακά μέσα, λόγω της καλής εικόνας που έχει στους πελάτες της. Αποφασίσαμε λοιπόν να συζητήσουμε με τον Σπύρο Μαρίνη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της GGC –  GLocal Group of Companiesτ.

Στη συνέντευξή του στο economix.gr και την euractiv.gr και τον αρχισυντάκτη τους Θοδωρή Καραουλάνη, ο κ Μαρίνης αναδεικνύει σημαντικά και επίκαιρα θέματα στον ιδιωτικό τομέα: αφενός την ανάγκη και τη σημασία της διαχείρισης και της αναδιάρθρωσης του ιδιωτικού χρέους με βέλτιστο τρόπο και αφετέρου την ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος που οι επιχειρήσεις αξιολογούν την πορεία τους και χαράζουν νέους δρόμους.

 

– Κύριε Μαρίνη, με τί ακριβώς ασχολείται η GLOCALFINANCE και σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και οι επιπτώσεις αυτής στα δημόσια οικονομικά και την πραγματική οικονομία της χώρας μας, σε συνδυασμό με την υλοποίηση των δημοσιονομικών πολιτικών προσαρμογής και εξυγίανσής της, ανέδειξαν για κάθε επιχείρηση και οργανισμό, την σημασία του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διοίκησης, και του ελέγχου, προκειμένου να διαχειριστούν αντίστοιχα την λειτουργική προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα διασφαλίζοντας την μακροπρόθεσμη λειτουργική τους βιωσιμότητα. Σήμερα, οι οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε υπογραμμίζει περαιτέρω την σημασία των εννοιών που προαναφέραμε καθώς και την συνεχή μεταβλητότητα του περιβάλλοντος.

Η εξέλιξη της εταιρικής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο ανέδειξε όσο ποτέ την σημασία της Επιχειρησιακής Ευφυϊας (Business Intelligence) και Αμφιδέξιας Ηγεσίας (Ambidextrous Leadership) για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες όμως απαιτούν σημαντικές επενδύσεις σε ακαδημαϊκή εκπαίδευση και υποδομές τεχνολογίας, τόσο σε χρόνο όσο και κεφάλαια.

Η GLocal Finance A.E. έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη στην χώρα μας, προσαρμοσμένη στην ταυτότητα και κουλτούρα κάθε οργανισμού, γρήγορα και χωρίς κόστος επένδυσης, χαρτογραφώντας την πορεία της επιχείρησης στον μέλλον.

Άλλωστε κάθε επιχειρηματίας, μέτοχος, στέλεχος, θα ήθελε να έχει σήμερα αλλά και κάθε μέρα μία άμεση απάντηση σε κρίσιμα ερωτήματα όπως:

α) που θα βρίσκεται ο οργανισμός σε 3, 5, ή ακόμη και 10 χρόνια με κριτήριο της επιχειρησιακές πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα;

β) τι πρέπει να αλλάξω σήμερα ώστε να διορθώσω ή βελτιώσω την οικονομική πορεία της επιχείρησής που διοικώ; 

 

– Τί μπορείτε να προσφέρετε τόσο σε μεγάλες όσο και σε μεσαίες ή μικρές ελληνικές επιχειρήσεις;

Η καινοτομία που καθιστά την GLocal πρωτοπόρο στην επιχειρησιακή ευφυΐα είναι ότι έχει μοντελοποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρει σε μηχανογραφική εφαρμογή που προσομοιώνει το σύνολο των εταιρικών λειτουργιών μίας επιχείρησης, ενός ομίλου επιχειρήσεων, ενός οικονομικού κλάδου κλπ., παρέχοντας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την ολοκληρωμένη πληροφόρηση που χρειάζεται προκειμένου να επιλέξει την βέλτιστη απόφαση μέσα από σενάρια προσομοίωσης και μελλοντικών επιπτώσεων στον οργανισμό που διοικεί.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του μοντέλου είναι η δυναμικότητα, δηλαδή ο επαναπροσδιορισμός της οικονομικής θέσης και πορείας της επιχείρησης κάθε χρονική στιγμή που θα επιλέξει ο χρήστης. Ήδη εργαζόμαστε στην πλήρη αυτοματοποίηση του συστήματος ενσωματώνοντας τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και εμπείρων συστημάτων.

Το όραμά μας στην GLocal είναι: όπως κανένα πλοίο δεν πλέει χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα πλοήγησης και χαρτογράφησης κατά τον ίδιο τρόπο καμία επιχείρηση δεν πρέπει να κινείται χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα πλοήγησης και χαρτογράφησης της επιχειρησιακής λειτουργίας και του περιβάλλοντος στο οποίο αυτή δραστηριοποιείται.

 

– Από το ρεπορτάζ μας προκύπτει ότι έχετε σημαντική συμβολή σε ορισμένα ιδιωτικά projects στην Ελλάδα. Ποια αξιολογείτε ως πιο σημαντικά και πως εσείς συνδράματε; 

Ο τραπεζικός κλάδος τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εμφάνισε ραγδαία αύξηση στα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL&NPE), η εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς εμφάνισαν μεγάλη υστέρηση, ενώ ανετράπη η ομαλή λειτουργία στην αλυσίδα αξίας με τους προμηθευτές. Η κατάσταση αυτή οφείλεται κατά κανόνα στην αδυναμία των οικονομικών μονάδων να ανταποκριθούν στην λειτουργική αποπληρωμή των ξένων κεφαλαίων τους με ταυτόχρονη επιδείνωση των ιδίων κεφαλαίων τους λόγω της συσσώρευσης ζημιών από τα προηγούμενα χρόνια.

Όπως έχει δείξει η εμπειρία μας, η υστέρηση στην αποδοτικότητα των επιχειρηματικών επενδύσεων δεν είναι αποτέλεσμα μόνο εξωτερικών παραγόντων όπως η οικονομική κρίση, αλλά οφείλεται και στις αστοχίες στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την στάθμιση των κινδύνων κάθε έργου τόσο από τον επενδυτή-δανειστή (Τράπεζα) όσο και από την επιχείρηση-δανειζόμενο.

Η GLocal ήλθε να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στους πιστωτές και την ίδια την επιχείρηση και να αναλάβει έργα στους κλάδους αιχμής για την Ελληνική οικονομία όπως είναι αυτοί της υγείας, του τουρισμού και των κατασκευών. Συνοπτικά εκπονήσαμε ολοκληρωμένες μελέτες βιωσιμότητας και επιχειρησιακής αναστροφής συμμετέχοντας ενεργά στην υλοποίησή τους, αναδιαρθρώνοντας τα Ξένα Κεφάλαια με τους πιστωτές και ενδυναμώνοντας τα Ίδια Κεφάλαια με συμμετοχή επενδυτών κυρίως του εξωτερικού και μέσα από συνεργασίες με κρατικούς φορείς στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών της Ελληνικής Κυβέρνησης.

 

– Δεν μας δώσατε συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά σέβομαι την διακριτικότητα που πρέπει να δείχνετε για τους πελάτες σας και δεν επιμένω….

Η δική σας εταιρεία, η GLOCALFINANCE, ξεκίνησε και αναπτύχθηκε μέσα στην κρίση. Πως έγινε αυτό δυνατό σε ένα αρνητικό περιβάλλον; Πως καταφέρατε να αναπτυχθείτε;

Το σύνολο σχεδόν των στελεχών μας προέρχονται από τον τραπεζικό κλάδο με εμπειρία άνω των 25 ετών και άρτια επιστημονική κατάρτιση.  Το πλαίσιο της εξειδίκευσής μας περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, τις εξαγορές και συγχωνεύσεις οικονομικών μονάδων, την διαχείριση μη εξυπηρετούμενων κινδύνων, την άντληση χρηματοδοτήσεων, την παροχή νομικών και φορολογιστικών υπηρεσιών αλλά και υπηρεσιών ελεγκτικής.

Από το έτος 2007 και μέσα από την καθημερινή μας επαγγελματική ενασχόληση στις Τράπεζες και την αλληλεπίδραση με τις επιχειρήσεις και τα στελέχη αυτών, διαπιστώσαμε το κενό που υπήρχε τόσο στα τραπεζικά ιδρύματα όσο και στις ίδιες της επιχειρήσεις σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και επιχειρησιακής ευφυΐας. Τούτο αποτέλεσε και το εφαλτήριο διερεύνησης των θεμάτων αυτών κυρίως σε ακαδημαϊκό επίπεδο με έρευνες πάνω στις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στο τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα (Κent Business School, 2012).

Το 2012 με την κορύφωση των αναδιαρθρώσεων και συγχωνεύσεων στον τραπεζικό κλάδο στην χώρα μας αποφασίσαμε την δημιουργία της GLocal Finance A.E. και την παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής ευφυΐας και επιχειρησιακής αναστροφής ανταποκρινόμενοι ταυτόχρονα στην συνεχή και αυξανόμενη ανάγκη των επιχειρήσεων για αποτελεσματική διαχείρισης του χρέους τους. Η  ανταπόκριση από την αγορά υπήρξε μεγάλη και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

 

– Προσωπικά έχετε ιδιαίτερη ενασχόληση, όχι μόνο επαγγελματική αλλά και προσωπική επιστημονική, με σύγχρονα ζητήματα management. Πως αποφασίσατε να περάσετε από τον τραπεζικό τομέα στο χώρο της διοίκησης. Από την επιστημονική σας ενασχόληση, ποιες πιστεύετε ότι είναι οι τρεις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουν μπροστά τους οι επιχειρήσεις, αναλόγως του μεγέθους τους, τα επόμενα δέκα χρόνια;

Πάντοτε με ενδιέφερε η ακαδημαϊκή έρευνα και η περαιτέρω εμβάθυνση σε θέματα Ηγεσίας και Επιχειρηματικότητας. Η ευκαιρία αυτή μου δόθηκε το 2016 με την έναρξη της διδακτορικής μου διατριβής (DBA) στην διοίκηση επιχειρήσεων στο Durham University Business School στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ειδικότερο ζήτημα στο οποίο εστιάζει η ακαδημαϊκή μου έρευνα είναι η Ηγεσία (Leadership) και ο ρόλος της στην επιχειρηματικότητα. Είναι τόσο κρίσιμος ο παράγοντας της ηγεσίας που ακόμη και αν η επιχείρηση εφαρμόζει ευφυή συστήματα διοίκησης, μία κακή ηγεσία μπορεί να την καταστρέψει.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιασθούν μετά την δημοσίευσή τους. Σήμερα μπορώ να αναφέρω συνοπτικά τα τέσσερα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα σε έναν ηγέτη: α) Συναισθηματική Νοημοσύνη β) Συμπεριφορική Πολυπλοκότητα γ) Ικανότητα Εκτιμήσεων και δ) Ολική Σκέψη.

Η διεθνής βιβλιογραφία είναι πλούσια στα θέματα αυτά αν κάποιος από τους αναγνώστες μας ενδιαφέρεται να διερευνήσει περαιτέρω.

Κλείνοντας την απάντηση στην ερώτησή σας, οι προκλήσεις είναι οι εξής: Ηγεσία, Καινοτομία, Επιχειρηματική Ευφυΐα.

 

– Κύριε Μαρίνη, μιλάτε συχνά για την ανάγκη μια επιχείρηση να έχει για το μέλλον έναν πραγματικό οδηγό, ένα GPS για την μελλοντική της πορεία. Πολλοί θεωρούν ότι ένα μελετημένο business plan κάνει ακριβώς αυτό. Είναι έτσι; Υπάρχουν άλλα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις;

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι μία στατική ανάλυση σε χαρτί της επιχειρησιακής συμπεριφοράς και κεφαλαιακής διάρθρωσης κατά το παρελθόν καθώς και των προθέσεων κάθε επιχείρησης. Τα επιχειρηματικά σχέδια είναι χρήσιμα διότι δίνουν μια ενημερωτική εικόνα κάθε επιχείρησης. Δεν αποτελούν όμως ένα ολοκληρωμένο και αυτοματοποιημένο σύστημα που προσομοιώνει δυναμικά την επιχειρησιακή λειτουργία της επιχείρησης, ενός ομίλου επιχειρήσεων σε συγκριτική ανάλυση με την συμπεριφορά του κλάδου που δραστηριοποιείται η οικονομική μονάδα. Τα επιχειρηματικά σχέδια δεν βοηθούν στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων οι οποίες συνεχίζουν και σήμερα να διοικούνται με παραδοσιακούς τρόπους και μεθόδους.

Ας σκεφτούμε δύο-τρία υποθετικά ερώτημα που θα θέσετε σε έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο μιας επιχείρησης….

α) Βελτιώνεται η διοικητική ικανότητα των στελεχών ανά το χρόνο;

β) Υπάρχει πιθανότητα αποτυχίας της επιχείρησης στο μέλλον και πότε;

γ) τι πρέπει να κάνω σήμερα για να αποφύγω προβλήματα που θα προέκυπταν στο μέλλον;

Για το θέμα αυτό μπορούμε να συζητήσουμε αρκετά αλλά η απάντηση είναι ότι επιχειρήσεις στηρίζονται σε παραδοσιακούς τρόπους και μεθοδολογίες και δεν τολμούν στην υλοποίηση και εφαρμογή αυτοματοποιημένων καινοτομιών στην καθημερινότητα της επιχειρησιακής τους λειτουργίας.

 

– Πόσο «μέσα» μπορούν να πέσουν εργαλεία πρόβλεψης στα οικονομικά και την οικονομία και πόσο μπορούν να τα εμπιστευτούν οι επιχειρήσεις; Γνωρίζουμε, στην πράξη, ότι η οικονομική επιστήμη μπορεί να αναλύσει τί συμβαίνει αλλά δύσκολα και μόνο κατ’ εξαίρεση, μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια τις εξελίξεις, όπως απέδειξε τόσο η κρίση του 2009 στην Αμερική όσο και η γενικευμένη κρίση χρέους ιδίως στην Ευρώπη από το 2010 και μετά. Μήπως στο -μίκρο επίπεδο μιας επιχείρησης είναι αλλιώς τα πράγματα;

Οι εξελίξεις και οι κραδασμοί στο εξωτερικό περιβάλλον είναι σχεδόν αδύνατο να προβλεφθούν. Ενδεικτικό αυτού του ισχυρισμού είναι η μετεξέλιξη της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης σε οικονομική κρίση για την παγκόσμια οικονομία εκτός κάποιων συγκεκριμένων κλάδων. Ασφαλώς και δεν μπορούσε να προβλεφθεί αλλά ούτε να υπολογισθεί η διάρκειά της. Το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχειρηματική μονάδα είναι σχεδόν το ίδιο και ενιαίο για όλους.

Συνεπώς μία οργανωμένη επιχείρηση που ξέρει που πηγαίνει, πως πηγαίνει εκεί που πηγαίνει, και τι χρειάζεται για να βελτιώνεται συνεχώς, είναι ασφαλώς σε καλύτερη θέση από τους ανταγωνιστές της και μπορεί να διαχειριστεί τις αρνητικές επιπτώσεις από τις απότομες μεταβολές στο εξωτερικό περιβάλλον, προσαρμόζοντας στις νέες συνθήκες την επιχειρησιακή της λειτουργία.

 

 

(Η συζήτηση – συνέντευξη με τον κ. Μαρίνη θα συνεχιστεί σε δεύτερο μέρος, λόγω έκτασης, τις επόμενες ημέρες, με πολλά ακόμη ενδιαφέροντα θέματα)

Σχετικα αρθρα

Σ.Μισέλ: Πρέπει να αναπτυχθεί μια νέα Ενεργειακή Ένωση

admin

Υπουργοί Ενέργειας ΕΕ: Συμφωνία για στόχους μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

admin

ΕΕ: Πολιτική συμφωνία επί 3 μέτρων για την ενέργεια

admin

Φυσικό αέριο: Στη σκιά του πλαφόν οι Βρυξέλλες- «Να βρεθεί λύση αποδεκτή για όλα τα κράτη-μέλη»

admin

Αιχμές Ντράγκι προς το Βερολίνο για το πλαφόν: «Δεν μπορείτε να ενεργείτε μονομερώς»

admin

Επιπλέον κυρώσεις της ΕΕ με στόχο την αύξηση της πίεσης στην ρωσική βιομηχανία και κοινωνία

admin

«Τεράστια ευθύνη» της Γερμανίας στην ενεργειακή κρίση, λέει ο επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικάτου εταιρειών της Γαλλίας

admin

Τις διαρροές φυσικού αερίου από τον Nord Stream φέρνει η Σουηδία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

admin

Συνεχίζει την αγορά ρωσικού πετρελαίου η σλοβακική Slovnaft ελπίζοντας ότι η Κομισιόν θα κάνει τα στραβά μάτια

admin

Άλλη μια πρόκληση του Πούτιν το «σαμποτάζ» στον Nord Stream, λέει Ισπανίδα υπουργός

admin

Η Φινλανδία κλείνει τα σύνορα της στους Ρώσους τουρίστες

admin

Σε διαδικασία περιβαλλοντικής αξιολόγησης ξαναμπαίνει το νέο αεροδρόμιο της Λισαβόνας

admin