Η διόρθωση του Ιουλίου έφθασε στο τέλος της με τις τιμές να βρίσκουν στήριξη στον 20ρη επί 4 συνεχόμενα εβδομαδιαία κεριά.

Στη μεγάλη εικόνα οι αρνητικές αποκλίσεις βγάζουν κάποιες διορθώσεις αλλά και νέα υψηλότερα υψηλά, ενώ οι στόχοι των δυο ανοδικών σχηματισμών σχεδόν ταυτίζονται λίγο πριν τα 20 ευρώ.