Νέα ανοδική διάσπαση χθες και ανοδικά σήματα από τους ταλαντωτές. Κρίσιμη η υπέρβαση των 1,1595 ευρώ αφού έτσι αλλάζει η τάση στο ημερήσιο κι ενεργοποιείται ο διπλός πυθμένας.

Διάσπαση είχαμε και στην ΕΤΕ που θάλει υπέρβαση των 2,414 για να αλλάξει την δική της τάση

Αποποίηση ευθύνης