Η ανοδική αντίδραση που ξεκίνησε στα χαμηλά των 1985 μονάδων κάλυψε λίγο περισσότερο από το 62% της πτώσης πολύ σύντομα και χωρίς διόρθωση οπότε η νέα καθοδική κίνηση στην οποία βρισκόμαστε από την 6/8/21 που έφθασε μετά βίας στο 23,6% του τελευταίου ανοδικού ήταν φυσιολογική και αναμενόμενη. Η εικόνα για την τάση στο ημερήσιο είναι μεν ανοδική αλλά αυτό τελεί υπό επιβεβαίωση που θα έρθει μόνο με την υπέρβαση των πρόσφατων υψηλών στις 2175 μονάδες.

Σημαντικό είναι το πρόσφατο χαμηλό στις 2129 μονάδες για την βραχυπρόθεσμη εικόνα αφού τυχόν παραβίασή του μπορεί να οδηγήσει τις τιμές χαμηλότερα και από το 38,2% της πρόσφατης ανόδου όπως βλέπουμε στο ωριαίο που ακολουθεί.

Επιστροφή στη μεγάλη εικόνα όπου για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2020 είχαμε στις 1985 μονάδες παραβίαση τριών μηνιαίων χαμηλών έστω και προσωρινά. Η τάση εδώ παραμένει ανοδική με τις τιμές μακριά από το πρόσφατο χαμηλό και τον κινητό των 6 τελευταίων χαμηλών κι αν συνεχίσει έτσι καταγράφοντας τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο υψηλότερα χαμηλά από το χαμηλό του Ιουλίου τότε οι 1985 μονάδες θα είναι σημαντικό επίπεδο αφού εκεί θα έχει σχηματιστεί το πιο πρόσφατο μηνιαίο low fractal